Kategorie

Świadczenie przedemerytalne - rozliczenie dodatkowych przychodów

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Do końca maja br. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, które w poprzednim roku rozliczeniowym osiągały przychód z działalności zarobkowej, muszą rozliczyć się ze swoich zarobków w ZUS.
Reklama

31 maja 2011 r. mija termin rozliczenia się z ZUS z przychodów uzyskanych w poprzednim roku rozliczeniowym (tj. od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.) przez osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Do tego czasu mają one obowiązek dostarczyć do ZUS wystawione przez płatnika składek zaświadczenie potwierdzające przychód osiągnięty w tym okresie. Obowiązek poinformowania o przychodzie mają również płatnicy składek, u których te osoby osiągały przychód mający wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia bądź zasiłku przedemerytalnego. Jeśli jednak ZUS otrzymał zaświadczenie o przychodzie od świadczeniobiorcy, nie wymaga, aby ten sam dokument przesłał mu płatnik składek. I odwrotnie – dostarczenie zaświadczenia do ZUS przez płatnika składek zwalnia z tego obowiązku dorabiającego ubezpieczonego.

Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzące działalność gospodarczą) powinny przedłożyć do końca maja 2011 r. pisemne oświadczenie o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku rozliczeniowym.

Wystawienie zaświadczenia o przychodzie

Płatnicy składek, którzy zatrudniają osoby dorabiające do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, muszą wystawić tym osobom zaświadczenie o przychodzie uzyskanym w poprzednim roku rozliczeniowym. Muszą to zrobić w takim terminie, aby było możliwe dostarczenie go do ZUS najpóźniej 31 maja 2011 r.

Nie ma urzędowego wzoru, na którym powinno być wystawione zaświadczenie o przychodzie. Dokument ten powinien jednak zawierać wszystkie informacje, które umożliwią dokonanie przez ZUS rozliczenia przychodu świadczeniobiorcy.

Nowe zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych >>

Reklama

W zaświadczeniu o przychodzie płatnik składek musi przede wszystkim podać roczną kwotę przychodu wypłaconego w poprzednim roku rozliczeniowym. Nie ma jednak potrzeby, aby wykazał kwoty przychodu wypłacone w poszczególnych miesiącach tego okresu. Wystarczy potwierdzenie łącznego przychodu za cały rok rozliczeniowy, gdyż w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych nie ma możliwości rozliczenia przychodu za rok rozliczeniowy 2010/2011 w stosunku miesięcznym. Miesięczne rozliczenie przychodu będzie możliwe dopiero w stosunku do przychodu uzyskanego w bieżącym roku rozliczeniowym, przypadającym od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Zatem płatnicy składek dopiero w zaświadczeniu wystawionym w 2012 r. będą musieli wykazać przychód w rozbiciu na poszczególne miesiące rozliczanego okresu.

Oprócz przychodu płatnik składek powinien podać w zaświadczeniu własną nazwę i adres oraz datę i miejscowość wystawienia zaświadczenia, a także nazwę i adres jednostki ZUS wypłacającej świadczenie. Płatnik powinien zamieścić w zaświadczeniu również imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej numer PESEL, adres zamieszkania oraz okres, w którym jest (była) u niego zatrudniona. Wskazane jest również podanie numeru i symbolu świadczenia przysługującego osobie ubezpieczonej. Zaświadczenie musi być podpisane przez upoważnioną do tego osobę, a także powinno zawierać imienną pieczątkę tej osoby.

Przykładowy wzór zaświadczenia pracodawcy o przychodzie osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego

@RY1@i65/2011/008/i65.2011.008.000.0073.001.jpg@RY2@


Przychód, jaki należy wykazać w zaświadczeniu

Dokonując rozliczenia przychodu osoby uprawnionej do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego ZUS uwzględnia przede wszystkim przychód, od którego istnieje obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Taki przychód płatnik składek powinien wykazać w wystawianym zaświadczeniu.

W przypadku pracowników oskładkowany jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 12 ust. 1 updof). Jest to m.in. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki czy nagrody. Ustalając wysokość przychodu płatnik powinien uwzględnić również pewne wypłaty, od których nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Chodzi o kwoty wypłaconych zasiłków chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Nabywanie prawa do świadczeń przedemerytalnych >>

Pozostałych wypłat, od których płatnik nie odprowadza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie należy uwzględniać w zaświadczeniu wystawianym w celu rozliczenia z ZUS. Chodzi o kwoty, których nie można uznać za przychód pracownika ze stosunku pracy, oraz o składniki wynagrodzenia, od których pracodawca nie nalicza składek, wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r., w tym m.in.:

 • nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,
 • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika,
 • świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby.

W zaświadczeniu płatnik powinien przyporządkować poszczególne wypłaty przychodu do miesiąca, w którym zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji osoby ubezpieczonej. Należy jednak pomijać przychody, które zostały wypłacone w czasie pobierania zasiłku/świadczenia przedemerytalnego, ale przysługują za pracę wykonywaną przed nabyciem prawa do świadczenia.

WAŻNE!

Przychód uzyskany przed przyznaniem prawa do świadczenia/zasiłku nie wpływa na zawieszenie ani zmniejszenie świadczenia, mimo że został wypłacony już po ustaleniu uprawnień do świadczenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia pracownika uprawnionego od 1 stycznia 2010 r. do świadczenia przedemerytalnego. Wynagrodzenie zasadnicze wypłaca mu do 10. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. Ponadto w marcu 2010 r. wypłacił pracownikowi nagrodę za drugie półrocze 2009 r., a więc za okres, gdy pracownik nie był jeszcze uprawniony do świadczenia. Wystawiając w 2011 r. zaświadczenie dla tego pracownika powinien uwzględnić wynagrodzenie wypłacone w marcu 2010 r. (za luty 2010 r.). Nie powinien natomiast uwzględniać w kwocie przychodu wykazanej w zaświadczeniu wypłaty z marca 2011 r. (za luty 2011 r.) oraz nagrody za drugie półrocze 2009 r.


Wskazanie stopy procentowej składki

Z zaświadczenia lub oświadczenia o przychodzie powinno wynikać, w jakiej wysokości procentowej osoba uprawniona pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne. Jest to o tyle istotna informacja, że jeszcze przy rozliczeniu przychodu za miniony rok rozliczeniowy ZUS po raz ostatni przy ustalaniu kwoty zmniejszenia zasiłku i świadczenia przedemerytalnego będzie pomniejszał kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od osoby ubezpieczonej.

Stopy procentowe składek finansowanych przez ubezpieczonego należy podać w przypadku m.in. zleceniobiorców i chałupników. Nie muszą ich podawać pracodawcy wystawiający zaświadczenia dla pracowników, gdyż dla tej grupy ubezpieczonych jest ona jednakowa (wynosi 13,71%). Obowiązek taki mają natomiast zawsze osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które w oświadczeniu wykazują swój przychód. Powinny one podać stopę procentową składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz stwierdzić, czy opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe.

Rozliczenie przychodu przez ZUS

Na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia o przychodzie ZUS rozlicza przychód osoby uprawnionej do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego przy zastosowaniu dwóch progów zarobkowych: rocznej granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu.

W zależności od tego, czy i w jakiej wysokości zasiłek/świadczenie przedemerytalne było wypłacane w trakcie rozliczanego okresu, w wyniku rozliczenia może się okazać, że:

 • uprawniony musi zwrócić ZUS w całości lub w części nienależnie pobrane świadczenie albo
 • ZUS musi wypłacić odpowiednie wyrównanie świadczenia, którego wcześniej nie wypłacił lub wypłacił w zbyt niskiej wysokości.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?