| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Warunki odbywania praktyk absolwenckich

Warunki odbywania praktyk absolwenckich

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o praktyki absolwenckie nie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Jednak podmiot przyjmujący na praktyki jest zobowiązany wobec praktykanta (tak samo jak wobec pracownika) m.in. do zapewnienia odpowiednich warunków bhp podczas wykonywania pracy.

Przed wejściem w życie ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich odbywanie praktyk było realizowane na podstawie umowy-zlecenia bądź skierowania z uczelni lub z urzędu pracy, lub bez jakiejkolwiek umowy. Obecnie warunkiem odbywania praktyki absolwenckiej nie jest dalsza edukacja praktykanta. Mówimy tu bowiem o zatrudnianiu absolwenta, a zatem osoby, która na daną chwilę ukończyła szkołę (co najmniej gimnazjum).

Wzór umowy o praktyki absolwenckie >>

Na praktyki może przyjmować zarówno osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Praktykant, czyli kto?

Praktykantem w rozumieniu ustawy o praktykach absolwenckich może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum, a w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. A zatem praktykę absolwencką można rozpocząć nawet na dzień przed 30. urodzinami. Jeżeli praktykant w trakcie praktyki będzie obchodził 30. urodziny, praktyka nie zostaje przerwana i osoba ta może ją kontynuować do zakończenia umowy.

Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego >>

Aby zostać praktykantem, nie trzeba mieć polskiego obywatelstwa. Ustawę stosuje się również do osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum.

Do omawianej praktyki nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wskazane w ustawie o praktykach absolwenckich (zwanej dalej ustawą). Praktyki nie można odbywać przy pracy szczególnie niebezpiecznej. Ponadto podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, które są tożsame z warunkami bhp zapewnianymi pracownikom. Absolwent nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, ma prawo do przerwy w pracy oraz nie może odbywać praktyki w nocy. Ponadto do praktykanta stosuje się przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Oznacza to bezwzględny zakaz dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, niepełnosprawność, orientację seksualną czy pochodzenie etniczne.

WAŻNE!

Praktykant jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, a zatem nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego. Oczywiście w umowie z praktykantem pracodawca może takie prawo przewidzieć.

Zawarcie umowy i przebieg praktyki

Praktykant odbywa praktykę na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką. Umowa zawierana jest między praktykantem a przyjmującym na praktykę i nie ma charakteru umowy o pracę. Jest to stricte umowa cywilnoprawna.

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu >>

W umowie należy określić:

  • rodzaj pracy wykonywanej przez praktykanta,
  • okres odbywania praktyk,
  • tygodniowy wymiar pracy,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeśli w ogóle będzie przysługiwało praktykantowi za wykonaną pracę.

Okres praktyki u jednego przedsiębiorcy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Dozwolone jest ponowne przyjęcie absolwenta na praktykę, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej okres jego praktyki nie przekroczył 3 miesięcy. Ograniczenie czasowe trwania praktyki – do maksymalnie 3 miesięcy – nie wyklucza możliwości odbycia kilku 3-miesięcznych praktyk za każdym razem u innego pracodawcy. Jeśli pracodawca przyjmujący na praktyki jest zadowolony z wyników pracy danego praktykanta, może go ponownie zatrudnić, ale już tylko na podstawie jednej z umów o pracę, tj. umowy na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »