reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu

Zawieramy umowy ze zleceniobiorcami z terenu całego kraju. Czy na wypadek sporu w treści umowy zlecenia możemy wskazać konkretny sąd, który rozstrzygałby ewentualne spory? Czy w umowie zlecenia można ustalić obowiązek podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z realizacją zlecenia przed wystąpieniem do sądu (zleceniobiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej)?

Strony mogą w treści umowy zlecenia określić sąd, który będzie właściwy miejscowo do rozpatrywania każdego sporu powstałego w przyszłości w związku z wykonywaniem umowy zlecenia. Sąd umownie określony staje się wówczas wyłącznie właściwy. Nie ma przeszkód, aby w umowie zlecenia ustalić obowiązek podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z wykonywaniem zlecenia.

UZASADNIENIE

 Na podstawie ogólnych zasad określania właściwości miejscowej sądu powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu – w zależności od sytuacji – pozwany mieszka lub ma swoją siedzibę (art. 27 i art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego). W niektórych sytuacjach przepisy ustalają właściwość przemienną. Oznacza to, że w ściśle określonych granicach powództwo można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sądem oznaczonym w odniesieniu do danej sytuacji w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Strony umowy zlecenia mogą więc wytoczyć powództwo zgodnie z właściwością ogólną lub np.:

  • powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 33 Kodeksu postępowania cywilnego),
  • powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem (art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego).

Strony umowy zlecenia mają możliwość umówienia się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według przepisów nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego (art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dodatkowo, strony mogą w ten sposób ograniczyć prawo wyboru przez powoda sądu między kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

W ten sposób strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. W przedstawionej sytuacji przepisy o właściwości wyłącznej sądu nie znajdą jednak zastosowania.

WAŻNE!

Strony umowy zlecenia nie mogą zmieniać właściwości wyłącznej sądu.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

specjalista ds. zatrudnienia

Źródło:

INFOR
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama