| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu

Zawieramy umowy ze zleceniobiorcami z terenu całego kraju. Czy na wypadek sporu w treści umowy zlecenia możemy wskazać konkretny sąd, który rozstrzygałby ewentualne spory? Czy w umowie zlecenia można ustalić obowiązek podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z realizacją zlecenia przed wystąpieniem do sądu (zleceniobiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej)?

Strony mogą w treści umowy zlecenia określić sąd, który będzie właściwy miejscowo do rozpatrywania każdego sporu powstałego w przyszłości w związku z wykonywaniem umowy zlecenia. Sąd umownie określony staje się wówczas wyłącznie właściwy. Nie ma przeszkód, aby w umowie zlecenia ustalić obowiązek podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z wykonywaniem zlecenia.

UZASADNIENIE

 Na podstawie ogólnych zasad określania właściwości miejscowej sądu powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu – w zależności od sytuacji – pozwany mieszka lub ma swoją siedzibę (art. 27 i art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego). W niektórych sytuacjach przepisy ustalają właściwość przemienną. Oznacza to, że w ściśle określonych granicach powództwo można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sądem oznaczonym w odniesieniu do danej sytuacji w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Strony umowy zlecenia mogą więc wytoczyć powództwo zgodnie z właściwością ogólną lub np.:

  • powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 33 Kodeksu postępowania cywilnego),
  • powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem (art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego).

Strony umowy zlecenia mają możliwość umówienia się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według przepisów nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego (art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dodatkowo, strony mogą w ten sposób ograniczyć prawo wyboru przez powoda sądu między kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

W ten sposób strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. W przedstawionej sytuacji przepisy o właściwości wyłącznej sądu nie znajdą jednak zastosowania.

WAŻNE!

Strony umowy zlecenia nie mogą zmieniać właściwości wyłącznej sądu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »