Kategorie

W jaki sposób w umowie zlecenia określić właściwość sądu

Marek Rotkiewicz
Marek Rotkiewicz
Zawieramy umowy ze zleceniobiorcami z terenu całego kraju. Czy na wypadek sporu w treści umowy zlecenia możemy wskazać konkretny sąd, który rozstrzygałby ewentualne spory? Czy w umowie zlecenia można ustalić obowiązek podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z realizacją zlecenia przed wystąpieniem do sądu (zleceniobiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej)?

Strony mogą w treści umowy zlecenia określić sąd, który będzie właściwy miejscowo do rozpatrywania każdego sporu powstałego w przyszłości w związku z wykonywaniem umowy zlecenia. Sąd umownie określony staje się wówczas wyłącznie właściwy. Nie ma przeszkód, aby w umowie zlecenia ustalić obowiązek podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu powstałego w związku z wykonywaniem zlecenia.

UZASADNIENIE

 Na podstawie ogólnych zasad określania właściwości miejscowej sądu powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu – w zależności od sytuacji – pozwany mieszka lub ma swoją siedzibę (art. 27 i art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego). W niektórych sytuacjach przepisy ustalają właściwość przemienną. Oznacza to, że w ściśle określonych granicach powództwo można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sądem oznaczonym w odniesieniu do danej sytuacji w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Strony umowy zlecenia mogą więc wytoczyć powództwo zgodnie z właściwością ogólną lub np.:

 • powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sądem, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału (art. 33 Kodeksu postępowania cywilnego),
 • powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jak też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem (art. 34 Kodeksu postępowania cywilnego).

Strony umowy zlecenia mają możliwość umówienia się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według przepisów nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego (art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dodatkowo, strony mogą w ten sposób ograniczyć prawo wyboru przez powoda sądu między kilku sądami właściwymi dla takich sporów.

W ten sposób strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. W przedstawionej sytuacji przepisy o właściwości wyłącznej sądu nie znajdą jednak zastosowania.

WAŻNE!

Strony umowy zlecenia nie mogą zmieniać właściwości wyłącznej sądu.


Określona przez strony w umowie zlecenia właściwość wyłączna sądów do rozpoznawania ich spraw oznacza, że określona w ten sposób właściwość eliminuje każdą inną właściwość – ogólną lub przemienną (postanowienie Sądu Najwyższego z 29 listopada 1982 r., I CZ 98/82).

W celu umownego określenia właściwości sądu nie jest wymagane zawieranie odrębnej od umowy zlecenia umowy dotyczącej samej kwestii właściwości miejscowej sądu. Wystarczające jest umieszczenie w treści zlecenia odpowiedniego zapisu.

PRZYKŁAD

Zleceniodawca i zleceniobiorca wprowadzili do umowy zlecenia następujący zapis umowny: „Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy”. Takie uregulowanie właściwości sądu w razie ewentualnego sporu dotyczącego wykonywania zlecenia jest prawidłowe.

Zapis dotyczący sądu musi mieć formę pisemną. W przypadkach gdy umowa zlecenia byłaby zawarta w formie ustnej (co chociażby ze względów dowodowych raczej należy odradzać) zapis dotyczący właściwości sądu musiałby mieć formę odrębnego od zlecenia porozumienia pisemnego między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Obowiązek podjęcia – przed wystąpieniem na drogę sądową – pisemnych prób wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań dotyczy postępowania w sprawach gospodarczych. Dotyczy to zatem sporów powstałych między przedsiębiorcami, zaś wskazani w pytaniu zleceniobiorcy nie wykonują zleceń w ramach swojej działalności gospodarczej.

Jednak w zakresie próby polubownego rozwiązania każdego sporu powstałego na tle umowy zlecenia umowa może przewidywać taki obowiązek. Powinna jednak przy tym wskazywać zasady, jakie powinny zostać w tym zakresie wypełnione. Przykładowo, może nakazywać przed wystąpieniem na drogę sądową obowiązek pisemnego poinformowania drugiej strony o wszystkich roszczeniach z żądaniem ich zaspokojenia. W bardziej skomplikowanych sytuacjach umowa zlecenia może nakazywać także określone postępowanie negocjacyjne przed złożeniem pozwu sądowego.

Podstawa prawna

 • art. 27, art. 30, art. 33, art. 34, art. 46 Kodeksu postępowania cywilnego.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.