Kategorie

Umowa na czas wykonania określonej pracy a umowa o dzieło

Przemysław Ciszek
Przemysław Ciszek
Nie zawsze możliwe jest ustalenie dokładnego czasu trwania umowy o pracę. W takich przypadkach można zawrzeć z pracownikiem umowę na czas wykonania określonego zadania lub cywilnoprawną umowę o dzieło.

Do umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy będą stosowane reguły dotyczące wszystkich umów o pracę, czyli zasady wskazane w Kodeksie pracy. Jest to jedna z kodeksowych umów o pracę. Jej specyfiką jest to, że strony nie wskazują terminu jej rozwiązania w postaci konkretnej daty. Umowa ta przeznaczona jest w celu zrealizowania prac, co do których trudno jest ustalić, kiedy zostaną ukończone.

Obowiązkowe ustalenia umowy kodeksowej

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.

Zmiany w rozliczaniu „małych” umów zlecenia i o dzieło >>

Każda umowa o pracę (w tym też ta zawarta na czas wykonywania określonej pracy) powinna określać: strony umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności należy do nich zaliczyć rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin jej rozpoczęcia (art. 29 § 1 k.p.). Umowa powinna precyzować pracę, na czas której jest ona zawierana. Chodzi tu o konkretne zadanie, którego stopień wykonania jest możliwy do ustalenia.

Przykład

Reklama

Pracodawca – firma budowlana zawiera z pracownikiem umowę na czas wykonania prac wykończeniowych w jednym z lokali. Do zadań pracownika będzie należeć położenie podłóg, osadzenie drzwi oraz wyrównanie i malowanie ścian. Umowa zakończy się w momencie ukończenia wszystkich wskazanych w umowie prac.

Umowa o pracę powinna więc wskazywać, między kim zostaje nawiązany stosunek pracy, tzn. precyzyjnie określać pracodawcę oraz pracownika. Jeżeli np. pracodawca ma bardziej rozbudowaną strukturę (np. posiada centralę i oddziały) lub też jest częścią grupy przedsiębiorstw mających podobne nazwy, umowa o pracę powinna dokładnie wskazywać, który podmiot jest pracodawcą (z podaniem np. adresu, siedziby). Stosunkowo często sama umowa wskazuje, kto w danym momencie miał prawo reprezentować pracodawcę przy podpisywaniu umowy. Umowa powinna także określać datę, w której została podpisana, oraz od kiedy zostaje nawiązany stosunek pracy.

Budowa umowy o dzieło

Z kolei umowa o dzieło nie podlega tak daleko idącym ograniczeniom. Kodeks cywilny nie nakazuje nawet nadać tej umowie konkretnej formy, co oznacza, że może zostać zawarta nawet ustnie. Jednak, aby uniknąć ewentualnych problemów z dochodzeniem roszczeń wynikających z takiej umowy, powinna ona otrzymać formę pisemną i szczegółowo określać: kto jest zamawiającym, a kto przyjmującym zamówienie (wykonawcą dzieła), jakie dzieło ma zostać wykonane oraz wynagrodzenie za ukończoną pracę.

Umowa o dzieło z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym >>

Należy zaznaczyć, że umowy te w zakresie ich wykonywania są do siebie bardzo podobne. W praktyce różnica między nimi występuje jedynie w zakresie podporządkowania pracowniczego. Przy umowie o pracę jest ono bowiem nieodłącznym elementem. Natomiast gdyby okazało się, że umowa o dzieło jest wykonywana pod bieżącym kierownictwem innej osoby – umowa ta w rzeczywistości byłaby ukrytą umową o pracę.


Przykład

W zakładzie pracy X pracują osoby posiadające zarówno umowy o pracę, jak i umowy o dzieło. Pracodawca traktuje je jednakowo, tj. w każdym przypadku planuje czas pracy, wyznacza codzienne zadania i na bieżąco kontroluje pracę. W takim przypadku osoby posiadające umowy o dzieło mogą przypuszczać, że w rzeczywistości nawiązano z nimi stosunek pracy i przysługuje im roszczenie do sądu pracy o ustalenie jego istnienia.

Rodzaj pracy/dzieła

Bez uzgodnienia rodzaju pracy nie może być mowy o zawarciu umowy o pracę.

Rodzaj pracy może być określony w różnorodny sposób. Możliwe jest wskazanie zajmowanego stanowiska pracy, pełnionej funkcji czy też wskazanie specjalności posiadanej przez pracownika. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy – art. 25 § 1 k.p. (wyrok SN z 25 stycznia 2007 r., I PK 213/06).

Zalety i wady umów cywilnoprawnych >>

Należy jednak odróżnić rodzaj pracy, tj. stanowisko, na którym będzie pracowała dana osoba, od pracy, która ma zostać wykonana w czasie trwania umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy.

Przykład

Pracownik został zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw marketingu na czas wykonania pracy polegającej na zaprojektowaniu kampanii marketingowej nowej grupy produktów. Jako datę zakończenia pracy wyznaczono dzień przekazania pracodawcy dokumentacji zawierającej efekty pracy pracownika, czyli gotowy projekt.

W przypadku umów zawartych na czas wykonania określonej pracy wskazane jest także sporządzenie szczegółowego zakresu zadań pracownika, które mają zostać wykonane.

Podobnie w przypadku umowy o dzieło strony powinny precyzyjnie wskazać, co lub jaka praca ma zostać wykonana. W przypadku umowy o dzieło jest to o tyle istotne, że zamawiający nie ma bieżącego nadzoru nad osobą wykonującą dzieło. W art. 640 Kodeksu cywilnego jest jedynie wspomniane o ewentualnym obowiązku współdziałania tych osób. Jeżeli zaś do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Ponadto zamawiający może wezwać wykonawcę dzieła do zmiany sposobu jego tworzenia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający również może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Termin wypłaty wynagrodzenia w umowie o pracę >>

Wymiar czasu pracy

Reklama

W przypadku zatrudnienia pracownika należy określić w umowie wymiar jego czasu pracy. Jednak brak odpowiednich zapisów nie będzie powodował nieważności umowy, a w razie wątpliwości zostanie uznane, że pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

Takiego obowiązku nie ma przy umowie o dzieło. Umowa ta jest typową umową nastawioną na rezultat. W odróżnieniu od umowy o pracę nie obowiązują tu żadne przepisy dotyczące czasu pracy ani pory jej wykonywania. Wykonawca dzieła ma w tych kwestiach pełną swobodę.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 25 stycznia 2007 r. (I PK 213/06, OSNP 2008/5–6/63).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?