REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Informacja dla płatnika składek o zmianie tytułu do ubezpieczeń

Izabela Lipińska
DGP

REKLAMA

REKLAMA

Zleceniodawca może żądać zawarcia w umowie zlecenia lub w odrębnym oświadczeniu zapisu o obowiązku informowania przez zleceniobiorcę o swojej sytuacji w zakresie ubezpieczeń. Ma to wpływ na zakres ubezpieczeń, którymi jest objęty zleceniobiorca, i zakres obowiązków płatnika składek. Prawo do zawarcia umowy zlecenia o takiej treści wynika z zasady swobody zawierania umów.

Umowa zlecenia stanowi obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zleceniodawca, co do zasady, ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń.

Autopromocja

Zbieg tytułów do ubezpieczeń

Przy jednoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę (od 1 stycznia 2009 r. 1276 zł) zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym (art. 9 ust. 1 ustawy systemowej). Jednak sytuacja ta może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy zlecenia. W przypadku ustania innego tytułu do ubezpieczeń, który zwalnia z obowiązku opłacania tych składek, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić tę osobę do ubezpieczeń społecznych.

WAŻNE!

Przy podpisywaniu umowy zlecenia zleceniodawca ma obowiązek ustalić, do jakich ubezpieczeń ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę.

Jeżeli zleceniobiorca w chwili podpisywania umowy zlecenia poinformował o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, to okoliczność ta zwalnia płatnika z obowiązku zgłoszenia tej osoby do ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca podlega wówczas wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli jednak w trakcie obowiązywania umowy zlecenia sytuacja zleceniobiorcy ulegnie zmianie, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym płatnika, który z kolei musi zleceniobiorcę prawidłowo zgłosić do ubezpieczeń. Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej zleceniobiorca powinien złożyć na piśmie do celów dowodowych. Jeżeli nie złożył oświadczenia na piśmie, to nie ma podstaw do egzekwowania niewypełnienia zobowiązania, chyba że płatnik potrafi to udowodnić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PRZYKŁAD

Od września 2008 r. firma zatrudnia zleceniobiorcę z wynagrodzeniem 1500 zł. Przy podpisywaniu umowy zlecenia zleceniobiorca poinformował, że jest zatrudniony w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie wyższe od minimalnego. W lutym 2009 r. okazało się, że od grudnia 2008 r. zleceniobiorca przebywa na urlopie bezpłatnym. W tej sytuacji płatnik powinien skorygować dokumenty za grudzień złożone w ZUS za zleceniobiorcę oraz niezwłocznie wpłacić na konto ZUS zaległe składki. Płatnik podpisując umowę zlecenia powinien poprosić zleceniobiorcę o złożenie oświadczenia na piśmie o innych tytułach do ubezpieczeń oraz o tym, czy jego przychód przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę. W oświadczeniu zleceniobiorca powinien zobowiązać się do informowania o zmianie jego sytuacji w zakresie ubezpieczeń.


Zgłoszenie do ubezpieczeń

Płatnik składek jest zobowiązany do zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i to płatnik, niezależnie od przyczyny, ponosi odpowiedzialność za niezgłoszenie osoby do ubezpieczeń w terminie oraz nieopłacenie należnych składek (art. 36 ust. 2 ustawy systemowej). W konsekwencji płatnik ma obowiązek:

 • skorygować dokumenty zgłoszeniowe - wyrejestrować zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZWUA z ubezpieczenia zdrowotnego z datą uzyskania tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz zgłosić zleceniobiorcę na formularzu ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i ewentualnie chorobowego oraz zdrowotnego z datą uzyskania uprawnień do ubezpieczeń społecznych,
 • skorygować złożone za okres podlegania ubezpieczeniom społecznym, za który nie zostały opłacone składki, dokumenty rozliczeniowe za zleceniobiorcę w ZUS - raport ZUS RZA oraz deklarację ZUS DRA,
 • opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

PRZYKŁAD

Zleceniodawca zatrudnił od 1 grudnia 2008 r. osobę na podstawie umowy zlecenia z wynagrodzeniem 1500 zł. Zleceniobiorca został zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 28 stycznia br. okazało się, że zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń i należało za niego opłacić wszystkie składki. Płatnik wyrejestrował 28 stycznia 2009 r. zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego, za datę ustania tytułu do ubezpieczeń przyjął 1 grudnia 2008 r. - dzień zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym samym dniu zgłosił zleceniobiorcę do wszystkich ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od 1 grudnia 2008 r. Następnie wycofał złożony za grudzień raport ZUS RZA. Przygotował prawidłowy raport ZUS RCA oraz skorygował grudniową deklarację ZUS DRA. Płatnik wyliczył, że za zleceniobiorcę powinien opłacić następujące składki:

emerytalną 1500 zł x 19,52% = 292,80 zł (9,76% finansowane przez zleceniobiorcę i 9,76% - finansowane przez zleceniodawcę),

rentową 1500 zł x 6% = 90 zł (1,5% finansowane przez zleceniobiorcę i 4,5% - finansowane przez zleceniodawcę),

chorobową 1500 zł x 2,45% = 36,75 zł (finansowane przez zleceniobiorcę),

wypadkową 1500 zł x 1,80% = 27 zł (finansowane przez zleceniodawcę),

zdrowotną 1294,35 zł x 9% = 116,49 zł (finansowane przez zleceniobiorcę),

Fundusz Pracy 1500 zł x 2,45% = 36,75 zł (finansowane przez zleceniodawcę),

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1500 zł x 0,10% = 1,5 zł (finansowane przez zleceniodawcę).

Kwotę odsetek płatnik wyliczył na 28 stycznia 2009 r., ponieważ w tym dniu wpłacił na konto ZUS zaległe składki.

Równocześnie zleceniodawca skorygował zaliczkę na podatek wpłaconą na konto urzędu skarbowego za grudzień 2008 r.


Dodatkowe konsekwencje

Dodatkowo płatnik może ponieść inne konsekwencje niezgłoszenia do ubezpieczeń:

 • zapłacić dodatkową karę w wysokości do 100% nieopłaconych składek, nakładaną przez ZUS;
 • zapłacić grzywnę do wysokości 5000 zł z tytułu m.in. niezgłaszania wymaganych wskazaną ustawą danych lub zgłaszania nieprawdziwych danych albo udzielania w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawiania ich udzielenia lub nieopłacenia należnych składek w terminie. Jest to wykroczenie przeciwko przepisom ustawy systemowej, które podlega rozpoznaniu według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. O ewentualnym nałożeniu grzywny orzeka sąd;
 • ponieść odpowiedzialność karną z tytułu niezgłaszania wymaganych danych z zakresu ubezpieczeń, jeżeli przestępstwo to zostało popełnione umyślnie. Jest to przestępstwo (występek) zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. O karze orzeka sąd.

Informacja o zakresie ubezpieczeń

Zleceniodawca może uzyskać informacje o zakresie ubezpieczeń wyłącznie od zleceniobiorcy. Nie może on wystąpić do ZUS z pytaniem, czy dana osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i z jakiego tytułu. Informacje te są objęte ochroną danych osobowych i ZUS odmówi płatnikowi udzielenia odpowiedzi.

WAŻNE!

Płatnik nie może wystąpić do ZUS z zapytaniem o tytuły ubezpieczeń osoby, którą zgłosił lub zamierza zgłosić do ubezpieczeń.

Zawierając umowę zlecenia zleceniobiorca powinien złożyć oświadczenie, że na dzień jej podpisania ma równocześnie inne obowiązkowe tytuły rodzące obowiązek ubezpieczeń społecznych, które na mocy ustawowego zbiegu wyłączają obowiązek ubezpieczeniowy z tytułu zawartej umowy zlecenia. Oświadczenie takie może być zawarte w treści umowy zlecenia. Może to być również dodatkowe oświadczenie zleceniobiorcy.

Podpisując umowę zlecenia z takim zapisem zleceniobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną za prawidłowe wykonanie tego obowiązku (umowy) względem zleceniodawcy. Konsekwencją niepowiadomienia płatnika będzie odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy. Zleceniobiorca zwolni się z odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że niewykonanie umowy nastąpiło nie z jego winy.

Jeżeli z powodu niepoinformowania zleceniodawcy, wbrew obowiązkowi wynikającemu z umowy, zleceniodawca poniesie szkodę, np. zapłaci zaległe odsetki albo grzywnę w związku z niezgłoszeniem zleceniobiorcy do ubezpieczeń, będzie on mógł dochodzić przed sądem odszkodowania za poniesioną szkodę na podstawie przepisów umowy zlecenia, zarówno szkody rzeczywistej - zapłaconych składek, odsetek za zwłokę, grzywny, jak i utraconych korzyści.

Podstawa prawna

 • art. 471 Kodeksu cywilnego,
 • art. 9 ust. 1, art. 36 ust. 2, art. 98 ust. 1 ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).
 • art. 219 Kodeksu karnego.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

Co to są kompetencje przyszłości i dlaczego są tak ważne na rynku pracy?

Czasy pracy przez całe życie w jednej firmie już minęły. Teraz pracownicy zmieniają stanowiska, branże, kształcą się w nowych kierunkach. Bardzo ważna staje się zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności. Czym są kompetencje przyszłości? I które z nich mogą okazać się kluczowe na przyszłym rynku pracy?

Od 300 zł do 1200 zł: tyle wyniesie bon energetyczny. Od czego będzie zależeć jego wysokość?

Od 300 zł do 1200 zł – taką wartość ma mieć bon energetyczny wypłacany gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. Cena prądu dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

Wczasy pod gruszą 2024 r.: Ile w budżetówce, firmach prywatnych. Jak u nauczycieli? Ile u mundurowych?

REKLAMA

Igrzyska olimpijskie za mniej niż 100 dni! Polscy sportowcy będą walczyli o medale ale też o olimpijską emeryturę

Gdzie odbędą się igrzyska olimpijskie w 2024 roku? Ile obecnie trwają igrzyska olimpijskie? Kiedy odbędą się najbliższe igrzyska olimpijskie? Jakie dyscypliny na igrzyskach? Gdzie będą igrzyska 2028? Ile wynosi emerytura olimpijska w 2024? Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Rząd: 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla opiekunek. Pracownicy: My też chcemy 36 dni urlopu

Opiekunowie pracujący w żłobkach otrzymają przywilej w postaci 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie. Wywołało to reakcję innych pracowników "My też chcemy 36 dni urlopu wypoczynkowego rocznie".

2 dni lub 16 godzin za połowę wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić

Pracownik może wykorzystać zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w określonych sytuacjach. Kodeks pracy wymienia pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Prace interwencyjne PUP - co to? Jakie to korzyści dla pracodawcy i bezrobotnego?

Czym są prace interwencyjne z PUP? Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia z urzędu pracy? Jakie korzyści ma bezrobotny, a jakie pracodawca? Ile wynosi refundacja wynagrodzenia?

REKLAMA

1780,96 zł brutto do 19 kwietnia 2024 r. dla tej grupy emerytów

W piątek, 19 kwietnia 2024 r., na konta 6,6 mln emerytów trafi ponad 11 mld złotych. Tego dnia ZUS przeleje kolejną transzę trzynastych emerytur.

Policjant chciał uzyskać dodatkowy płatny urlop bo pracował gdy był smog. Czy uzyskał?

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach toczyła się ciekawa sprawa, która trafiła tam na skutek wniesienia przez policjanta A.K. skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dlaczego policjant wniósł skargę? Ponieważ decyzja nie była wydana po jego myśli. Mianowicie Komendant nie przyznał policjantowi dodatkowego płatnego urlopu, o który ten wnosił. Policjant chciał dostać urlop ze względu, na jego zdaniem, pracę w szkodliwych dla zdrowia warunkach - gdy stężenie SMOGU było wysokie.

REKLAMA