| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Przepisy ogólne > Pracodawca i pracownik - definicja

Pracodawca i pracownik - definicja

Pracodawcą jest osoba lub instytucja zatrudniająca osoby w ramach stosunku pracy. Natomiast pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy. Kim jest pracownik w ubezpieczeniach społecznych?

Pracodawca - definicja w prawie pracy

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 k.p.). Za pracodawcę, który nie jest osobą fizycz­ną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednost­ką albo inna wyznaczona do tego osoba.

Pracownik - definicja

W myśl przepisów prawa pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Pracownikiem w rozu­mieniu tego przepisu nie jest osoba, która wykonuje określone czynności na rzecz innej osoby na innych podstawach niż tutaj wymienione (np. umowa zle­cenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna). O statusie pracownika decyduje nawiązanie sto­sunku pracy. Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna. Pojęcia pracownika nie można w żaden sposób odnosić do osoby prawnej.

Redakcja poleca: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Pracownik w ubezpieczeniach społecznych

Za pracownika w przepisach o ubezpieczeniach społecznych uznaje się osobę zatrudnioną na pod­stawie stosunku pracy, a także osobę wykonują­cą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodaw­cy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Uznanie danej osoby za pracownika na podstawie przepisów ustawy systemowej skutkuje obowiązkiem opłacania za nią wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne na takich samych zasadach jak od wyna­grodzeń pracowników świadczących pracę na pod­stawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowa­nia lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, do celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współ­pracująca. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zle­ceniobiorcami uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobio­ne, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przy­sposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy pro­wadzeniu tej działalności albo wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »