Kategorie

Wynagrodzenie mediatora

Halina Tulwin
Procedura rozwiązywania sporu zbiorowego wymaga niekiedy udziału „trzeciej strony” - mediatora. Warunki wynagradzania mediatora zasadniczo kształtowane są w wyniku porozumienia stron. Przepisy gwarantują minimalny poziom tego świadczenia.

Zasady prowadzenia sporu zbiorowego, dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych, reguluje ustawa z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (DzU nr 55, poz. 236 ze zm.). Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w tych sprawach, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni (art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Pracodawca obowiązany jest wówczas podjąć niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu. Ustawa przewiduje 2 obligatoryjne etapy rozwiązywania sporu, tj. rokowania i mediację oraz 1 etap fakultatywny, tzn. poddanie sporu rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego.

Mediacja

Reklama

Jeżeli rokowania prowadzone przez strony sporu nie doprowadzą do uzgodnienia stanowisk i podpisania porozumienia, powinny one sporządzić protokół rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. W takiej sytuacji w razie podtrzymywania przez stronę, która wszczęła spór, zgłoszonych żądań, spór jest dalej prowadzony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności (mediatora). Ustawa nie określa wymagań, jakie powinien spełniać mediator, poza zachowaniem neutralności w sporze, co oznacza, że nie może się opowiadać za interesem którejkolwiek ze stron. Istotne jest również, aby cieszył się zaufaniem obu stron sporu, bo tylko w takiej sytuacji strony będą skłonne zaakceptować prowadzone przez niego działania. W praktyce przydatne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe mediatora oraz umiejętność prowadzenia dialogu.

Zadaniem mediatora jest udzielenie stronom pomocy przy rozwiązywaniu konfliktu i w wypracowaniu zadowalającego obie strony porozumienia. Powinien on jedynie ułatwiać stronom rozwiązanie sporu, nie ma natomiast żadnych uprawnień do podejmowania wiążących ustaleń.

Reklama

Mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego. Mogą również wybrać mediatora spośród osób znajdujących się na liście mediatorów, ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (obecnie Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Lista tworzona jest w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi oraz organizacjami pracodawców, reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU nr 100, poz. 1080 ze zm.). Lista ta dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (www.mpis.gov.pl). Obecnie znajduje się na niej 189 mediatorów.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie wyboru mediatora w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu rozbieżności, każda ze stron może zwrócić się o wyznaczenie mediatora przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z listy ustalonej przez tego ministra. Wówczas dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora desygnowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ustalenie wynagrodzenia

Początkowo ustawa nie regulowała kwestii związanych z wynagrodzeniem mediatorów. W praktyce obowiązywała zasada, że kosztami postępowania mediacyjnego prowadzonego przez mediatora wyznaczonego z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej obciążano pracodawcę będącego w sporze zbiorowym, a wydatki związane z poniesionymi kosztami przejazdu i zakwaterowania ponosiło Ministerstwo. Natomiast w przypadku gdy strony samodzielnie ustaliły osobę mediatora, zawierały z nim umowę o wykonanie usługi mediacyjnej. Dopiero w wyniku nowelizacji ustawy w 1997 r. określono zasady wynagradzania mediatorów. Obecnie strony sporu zawierają z mediatorem umowę, w której określają jego wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Gwarantowane minimum

Swoboda stron w ustalaniu wysokości wynagrodzenia należnego mediatorowi jest ograniczona przez przepis ustawy przewidujący, że wynagrodzenie mediatora nie może być niższe niż wynikające z rozporządzenia określającego warunki wynagradzania mediatorów z listy prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (DzU nr 269, poz. 2673) wynagrodzenie mediatora z tej listy wynosi:

• 388 zł za pierwszy dzień mediacji,

• 311 zł za drugi dzień mediacji,

• 235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.

Należy dodać, że umowa zawarta przez mediatora z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe niż wynikające z przepisów rozporządzenia.

Koszty postępowania mediacyjnego

Koszty postępowania mediacyjnego, obejmujące wynagrodzenie mediatora i poniesione przez niego koszty przejazdu i zakwaterowania w wysokości określonej w umowie zawartej ze stronami sporu, ponoszą strony sporu w równych częściach. Mogą one jednak zmodyfikować zasady ponoszenia kosztów, uzgadniając inny ich podział. W ustawie przewidziano również rozwiązanie w sytuacji, gdy strona nie posiada środków na pokrycie wymienionych wyżej kosztów postępowania mediacyjnego. Jeżeli udokumentuje brak tych środków i złoży stosowny wniosek, koszty mediacji pokrywa minister właściwy do spraw pracy. Niezależnie jednak od wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie z mediatorem, minister pokrywa to wynagrodzenie tylko do wysokości stawek określonych w rozporządzeniu dla mediatorów z listy. W takim przypadku strona, która nie była w stanie zaspokoić ciążących na niej kosztów postępowania, jest zobowiązana do wypłaty mediatorowi pozostałej części wynagrodzenia.

Jeżeli w trakcie postępowania mediacyjnego okaże się konieczne ustalenie sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu pracy i mediator zaproponuje przeprowadzenie ekspertyzy, to koszty takiej ekspertyzy (jeśli strony nie postanowią inaczej) obciążają zakład pracy.

Prawo do zwolnienia od pracy

Mediatorom pozostającym w stosunku pracy na czas trwania mediacji przysługuje zwolnienie od pracy. Łączny wymiar tego zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przekraczać 30 dni. Z uwagi na to, że jest to zwolnienie celowe, pracodawca obowiązany jest udzielić zwolnienia w celu prowadzenia mediacji w terminie wskazanym we wniosku. Ponieważ ustawa nie przewiduje zachowania prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia, jest ono niepłatne.

Halina Tulwin

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?