| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Rady pracowników > Rada pracowników - partner czy podmiot kontrolujący

Rada pracowników - partner czy podmiot kontrolujący

Rada pracowników jako organ reprezentujący pracowników danego zakładu pracy ma wobec pracodawcy pewne uprawnienia. Pracodawca zaś musi uzgodnić z radą niektóre podjęte działania.

Rady pracowników uprawnione na mocy przepisów do uzyskiwania od pracodawcy określonych informacji czują się niekiedy jak podmiot kontrolujący pracodawcę. Niestety w większości zakładów pracodawcy również traktują rady bardziej jak podmiot kontrolujący niż partnera społecznego. Przy odrobinie dobrej woli współpraca stron nie musi być „trudna”, ważne, aby zasady współpracy były jasno określone.

Obowiązujące przepisy ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550) określają dość ogólnie zakres informacji, jakie pracodawca obowiązany jest dostarczać radzie pracowników. W praktyce stosowania ustawy pomocne będzie porozumienie, które określi szczegóły tej współpracy.

Informacje i konsultacje

Pracodawca w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników przekazuje radzie informacje.

Będą one dotyczyć:

• działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,

• stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,

• działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Informacje te będą więc odnosić się do kwestii o charakterze gospodarczym oraz socjalnym, do których należą głównie sprawy zatrudnienia. W odniesieniu do informacji o stanie działalności i sytuacji ekonomicznej należy podać informacje istniejące w czasie powstania rady, a następnie powiadomić ją o przewidywanych zmianach w przedsiębiorstwie. Nie ma ustawowego katalogu spraw, co do których wymagany jest obowiązek informacyjny wobec rady pracowników. Nigdzie nie jest napisane wprost, o czym pracodawca powinien informować radę, o czym nie. Z tego powodu w niektórych zakładach pracy dochodzi do trudnych sytuacji, ponieważ rada pracowników wymaga określonych dokumentów, a pracodawca, odwołując się do ogólnych przepisów, nie przekazuje radzie konkretnych danych. Pracodawcy niechętnie udzielają komukolwiek informacji ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstwa.

Co więc powinno stanowić przedmiot zainteresowania rady? Czy przykładowo rada pracowników może domagać się sprawozdania finansowego za dany rok kalendarzowy? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ustawodawca celowo nie wprowadził zam- kniętego katalogu zakresu informacji. Tworzenie takiego zestawienia w akcie prawnym o randze ustawy nie jest zasadne z punktu widzenia praktyki. Szczegółowy zakres przekazywanych radzie informacji będzie różny u różnych pracodawców. Będzie decydować rodzaj prowadzonej działalności, specyfika danego zakładu, a także struktura organizacyjna. Z całą pewnością rada powinna być informowana o takich zmianach, które będą wpływały na sytuację pracowników. Zatem należy uwzględnić zarówno interes pracowników, jak i pracodawcy. W odniesieniu do sprawozdania finansowego jest to jeden z podstawowych dokumentów przekazywanych radzie. Najczęściej dotyczy bieżącego roku, ale są pracodawcy, którzy przekazali radzie sprawozdania z kilku ostatnich lat działalności. Przedmiotem informacji może być także konieczność skrócenia czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, zmiana rozkładu czasu pracy czy oddelegowanie grupy pracowników do pracy w innej miejscowości. Warunkiem udzielenia informacji jest ich ważność dla pracowników.

Czytaj także

Ekspert:

Ewa Podgórska-Rakiel

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w prawie pracy. Zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy.

Źródło:

INFOR
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »