| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wzrost płacy minimalnej w 2009 r.

Wzrost płacy minimalnej w 2009 r.

Od stycznia 2009 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 1276 zł brutto - takie ustalenia zapadły na posiedzeniu Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Przy potrącaniu:

• sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy,

• zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - wolna od potrąceń jest kwota w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia,

• kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej - wolna od potrąceń jest kwota w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia (art. 871 k.p.).

Odszkodowania i odprawy w górę

Wzrost płacy minimalnej przełoży się także na zwiększenie odszkodowania, którego może domagać się osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Odszkodowanie to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 183d k.p.). Więcej otrzyma też pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę. Ma on wtedy prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie (art. 943 § 4 k.p.).

Od minimalnego wynagrodzenia zależy też maksymalna wysokość odprawy dla pracownika z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych. Stosownie do art. 8 pkt 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.) wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Pracownicy będą mogli otrzymać więc od nowego roku kwotę 19 140 zł. Będzie ona wyższa o 2250 zł w porównaniu do bieżącego roku, w którym wynosi ona 16 890 zł.

Minimalne wynagrodzenie ma również wpływ na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie może być ona niższa niż wynagrodzenie minimalne pomniejszone o 13,71%, czyli o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracownika (art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Na wzroście płacy minimalnej stracą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i opłacający składki od preferencyjnej podstawy wymiaru. Osoby te mogą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, których podstawę stanowi kwota zadeklarowana nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Z możliwości opłacania obniżonych składek do ZUS nie mogą skorzystać osoby, które:

• prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

• wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Marek Martyna

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »