reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Przyznanie dodatku z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań

Przyznanie dodatku z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań

Jestem pracownikiem urzędu miasta. Oprócz moich obowiązków urzędniczych powierzono mi także funkcję pełnomocnika ds. jakości. Otrzymuję za to dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, w wysokości 30% wynagrodzenia. Przepis stanowi, że dodatek ten przyznawany jest pracownikowi samorządowemu na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok. Jak należy właściwie rozumieć to ograniczenie? W moim przypadku dodatek jest przyznawany na okresy kwartalne, ale w sposób ciągły.

Dodatek ten nie może być przyznany na okres dłuższy niż rok, tym samym nie można go przyznać jednorazowo na okres np. 13 miesięcy. Nie ma natomiast przeszkód, aby pracownikowi przyznawać taki dodatek specjalny corocznie na maksymalnie rok.

Dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań to składnik wynagrodzenia przyznawany pracownikom samorządowym zatrudnionym w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Prawo do tego dodatku wynika z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (dalej: rozporządzenie o wynagradzaniu).

Uprawnienia do omawianego dodatku uzyskuje pracownik z tytułu okresowego zwiększenia jego obowiązków służbowych lub powierzenia mu dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności. Dodatek ten przyznaje kierownik urzędu lub właściwy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że przepisy szczególne zobowiązują ten organ do określenia wynagrodzenia pracowników.

Zapamiętaj!

Dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności przyznawany jest pracownikowi samorządowemu na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.

Omawiany dodatek może być również przyznawany na czas określony, nie dłuższy niż rok, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań.

Ograniczenie długości okresu, na jaki dodatek za zwiększone obowiązki służbowe pracownika może być przyznawany, dotyczy jedynie jednorazowej decyzji o jego przyznaniu. Tym samym organ, który przyznaje uprawnionemu pracownikowi taki dodatek, może go zagwarantować pracownikowi na okres maksymalnie jednego roku, nie dłuższy. Nie oznacza to jednak, że po upływie takiego okresu dodatek ten nie zostanie pracownikowi przyznany ponownie. Jest to dopuszczalne.

Nie stanowi bowiem naruszenia przepisów, coroczne przyznawanie pracownikom samorządowym zatrudnionym w urzędach gmin, starostwach powiatowych czy urzędach marszałkowskich, dodatków z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych, pod warunkiem że pracownicy ci spełniają warunki do otrzymania takiego dodatku.

Zgodnie z brzmieniem § 8 rozporządzenia o wynagradzaniu, uprawnionemu pracownikowi można przyznać dodatek za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych również na okresy krótsze niż rok.

W sytuacji opisanej w pytaniu, dodatek za zwiększenie obowiązków pracownika przyznawany jest kwartalnie. Jest zatem spełniony warunek przyznania omawianego dodatku na czas określony nie dłuższy niż rok. Pracownik, który otrzymuje dodatek za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych co kwartał, ma prawo do otrzymywania tego dodatkowego składnika wynagrodzenia przez cały okres trwania zwiększonego zakresu obowiązków służbowych (czyli przez tyle kwartałów, ile trwać będzie wykonywanie dodatkowych obowiązków).

Ponadto, w przypadku gdy dodatek za zwiększenie obowiązków służbowych przyznawany jest kwartalnie, co miesiąc lub co rok, z końcem okresu, na jaki został przyznany, pracownik traci do niego prawo.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje dodatek specjalny co kwartał. Kiedy powstaje prawo do tego dodatku?

Prawo do dodatku powstaje z początkiem stycznia 2008 r., a ustaje z końcem marca 2008 r. W następnym kwartale pracownik je uzyska, jeżeli dodatek zostanie mu przyznany z początkiem kwietnia tego roku. I tak, z każdym następnym kwartałem. Każdy okres, na jaki przyznano pracownikowi dodatek z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, traktowany jest odrębnie. Okresy te nie podlegają sumowaniu, ważne jest jedynie, aby każdy z nich odrębnie nie był dłuższy niż rok.

Dodatek wypłacany jest pracownikowi w ramach posiadanych przez daną jednostkę środków na wynagrodzenia. Wypłacany jest on w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika (§ 8 ust. 3 rozporządzenia o wynagradzaniu).

Zapamiętaj!

Prawo do takiego dodatku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Inne kwoty omawianego dodatku przysługują pracownikom zatrudnionym w urzędach miasta stołecznego Warszawy oraz miastach (miasta na prawach powiatu), w których liczba mieszkańców przekracza 300 tysięcy. W takich przypadkach dodatek wypłacany jest pracownikom w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tego pracownika.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 39, poz. 272)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Źródło:

INFOR
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama