| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Instytucje samorządowe - jak naliczać i wypłacać dodatek za wieloletnią pracę

Instytucje samorządowe - jak naliczać i wypłacać dodatek za wieloletnią pracę

Na wynagrodzenie pracownika samorządowego oprócz wynagrodzenia zasadniczego składa się wiele dodatków o charakterze obowiązkowym lub nieobowiązkowym. Jednym z obligatoryjnych jest dodatek za wieloletnią pracę. Pracownik nie może się zrzec prawa do tego dodatku, a pracodawca nie może pozbawić pracownika do niego prawa.

Dodatek za wieloletnią pracę przyznawany jest pracownikom z tytułu przepracowania wymaganego przepisami czasu. Pracownikom samorządowym dodatek ten przysługuje po pięciu latach pracy, w wysokości równiej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrasta on o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia maksymalnie 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Okresy zatrudnienia

Do okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zatem do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę należy zaliczyć m.in. okres:

  • służby wojskowej,
  • pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Do okresów pracy, od których zależy prawo do dodatku za wieloletnią pracę, nie zalicza się natomiast okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Ponadto do okresu pracy uprawniającego do tego dodatku nie zalicza się okresu przebywania na urlopie bezpłatnym.

Wymiar etatu zatrudnienia

Prawo do dodatku za wieloletnią pracę zależy od posiadania określonego stażu pracy, natomiast nie zależy od wymiaru zatrudnienia pracownika. Przysługuje zatem zarówno pracownikom zatrudnionym na cały etat, jak i na jego część.

Z kolei wysokość przysługującego pracownikowi dodatku zależy od wymiaru jego zatrudnienia. Oznacza to, że naliczenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę pracownikowi zatrudnionemu na część etatu należy dokonać proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.

Przyznanie dodatku emerytowi

W przypadku pracownika samorządowego będącego emerytem z ponad 20-letnim stażem pracy, należy wypłacać mu dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nabycie prawa do dodatku

Dodatek za wieloletnią pracę wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

  • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeśli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
  • za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Dodatek ten przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku gdy praca w urzędzie lub jednostce organizacyjnej stanowi dodatkowe zatrudnienie, to do tego okresu dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego.

Ponadto pracownikowi samorządowemu, wykonującemu pracę w urzędzie lub jednostce organizacyjnej w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »