Kategorie

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym

Pęśko Bożena
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym
Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego w systemie zmianowym
Monkey Business Images
Fotolia
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Jak powinno być płacone wynagrodzenie za czas choroby pracownikowi zatrudnionemu w systemie pracy zmianowej?

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownikowi zatrudnionemu w systemie zmianowym

Problem

Jak powinno być płacone wynagrodzenie za czas choroby pracownikowi zatrudnionemu w systemie pracy zmianowej (wg miesięcznych grafików) będącemu na zwolnieniu lekarskim w dniach grafikowo wolnych od pracy (dni wolne od pracy wynikają z dopasowania nominału czasu pracy pracowników jednozmianowych do pracowników zmianowych)? U nas obecnie pracownikowi będącemu na zwolnieniu lekarskim w dni dla niego wolne od pracy odejmuje się te dni od dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu i płaci się 80%. Czyli za faktycznie przepracowane dni pracownik traci za każdy dzień 20%, który został odebrany na poczet dni chorobowych wolnych od pracy. Przykład: zwolnienie od poniedziałku do piątku, czyli 5 dni, ale w grafiku pracownika w tym tygodniu było np. 3 dni pracujące i 2 wolne od pracy (i wtedy te 3+2 dni wolne grafikowo jest zdjęte pracownikowi z dni faktycznie przepracowanych w danym miesiącu i płatne 80%). Jak w takiej sytuacji powinniśmy rozliczać zwolnienie chorobowe - pyta Czytelniczka z Konina.

Rada

Wynagrodzenie chorobowe (a także zasiłek z ubezpieczenia społecznego) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy wynikających z harmonogramu pracy pracownika. Jednocześnie za pracę wykonaną pracownik ma prawo do wynagrodzenia, które nie może być niższe od minimalnej płacy. Oznacza to, że jeżeli w miesiącu choroby pracownik wypracował więcej godzin (ze względu na nierównomierny rozkład czasu pracy) i nie otrzymał za tą pracę pełnego wynagrodzenia, przysługuje mu wyrównanie. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Za czas niezdolności do pracy pracownik ma prawo w pierwszej kolejności do wynagrodzenia chorobowego (za okres 33 dni lub w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za 14 dni), a następnie do zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Wysokość tych świadczeń wynosi co do zasady 80% ich podstawy wymiaru (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego za okres 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy lub za okres pełnych miesięcy ubezpieczenia). Świadczenia chorobowe przysługują za każdy dzień absencji, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 1 i 4 ustawy zasiłkowej).

Polecamy książkę: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz

Zakładając, że pracownik, o którym mowa w problemie, jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, powinien on otrzymać wynagrodzenie za pracę w miesiącu, w którym jest niezdolny do pracy (i za ten czas ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku) obliczone w następujący sposób (§ 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy; dalej rozporządzenie o wynagrodzeniach):

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30, a następnie
 • otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, a następnie
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

We wrześniu 2017 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 5 dni. Przez pozostałe dni tego miesiąca był obecny w pracy. Osoba ta otrzymuje stałą pensję w wysokości 2800 zł. Wynagrodzenie za przepracowany okres wyniosło 2333,35 zł i zostało obliczone następująco:

 • 2800 zł : 30 = 93,33 zł

 • 93,33 zł × 5 dni = 466,65 zł

 • 2800 zł - 466,65 zł = 2333,35 zł.

Reklama

Prawidłowość wskazanego sposobu obliczania wynagrodzenia w miesiącu absencji chorobowej jest dość wątpliwa w sytuacji, gdy pracownik wypracuje większą liczbę godzin ze względu na rozkład dni i godzin przewidziany w harmonogramie. Wynagrodzenie ustalone według metodyki określonej w § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniach, może bowiem okazać się zbyt niskie. Jest tak, gdyż obniżenia wynagrodzenia dokonuje się za każdy dzień niezdolności do pracy. Jak wcześniej wskazano, nie ma przy tym znaczenia, czy są to dni wolne czy pracujące. Znaczenia, do celów ustalenia wysokości ww. obniżenia jak i wysokości świadczenia chorobowego, nie ma też wymiar godzin do przepracowania w dniach uznanych za robocze ani rozkład czasu pracy pracownika. Wynagrodzenie chorobowe (lub zasiłek) przysługuje bowiem w tej samej wysokości za każdy dzień absencji chorobowej. Mimo że przepisy nie regulują wprost opisanej przez Państwa sytuacji, należy w tym przypadku zastosować art. 80 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zatem należy przyjąć, że jeżeli w wyniku dokonanych obliczeń powstałe wynagrodzenie nie będzie odpowiadało przynajmniej temu, jakie przysługuje pracownikowi za przepracowany czas, ma on prawo do wyrównania wynagrodzenia.

Wśród praktyków funkcjonują dwa poglądy dotyczące wynagrodzenia, od którego należy obliczyć wyrównanie. Może ono zostać ustalone od minimalnego wynagrodzenia lub od wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantują je pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy (w 2017 r. 2000 zł) lub jego odpowiednią część w przypadku niepełnego etatu. Trzeba jednak przyjąć, że przyjmowanie jako podstawy minimalnego wynagrodzenia, jeżeli pracownik otrzymuje wyższą stawkę, nie jest uzasadnione.

Decyzja w zakresie wyboru podstawy do obliczeń należy jednak do pracodawcy. Niewykluczone, że przyjęcie do obliczeń minimalnej stawki, gdy pracownik ma prawo do wyższego wynagrodzenia, może być kwestionowane przez PIP podczas kontroli.

Przykład

Pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 3500 zł we wrześniu 2017 r. przez 20 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. W pozostałych dniach tego miesiąca, ze względu na nierównomierny rozkład czasu pracy, wypracował 72 godziny. Pracownik wykonuje pracę w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za czas przepracowany zgodnie z § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniach wyniosło 1166,60 zł i zostało obliczone następująco:

 • 3500 zł : 30 = 116,67 zł

 • 116,67 zł x 20 dni = 2333,40 zł

 • 3500 zł - 2333,40 zł = 1166,60 zł.

Jednak, ustalając wynagrodzenie za przepracowane 72 godziny z zastosowaniem art. 80 Kodeksu pracy, jego wysokość będzie wyższa w przypadku, gdy zostanie ono obliczone na podstawie stawki obowiązującej pracownika:

 • 3500 zł : 168 godzin (wymiar czasu pracy we wrześniu) = 20,83 zł/1 godzinę

 • 20,83 zł × 72 godziny przepracowane = 1499,76 zł.

Różnica w tym przypadku wyniesie 333,16 zł (1499,76 zł - 1166,60 zł).

Gdyby pracodawca przyjął jako podstawę obliczeń minimalne wynagrodzenie, pracownik i tak powinien otrzymać 1166,60 zł. Nie można w takim bowiem przypadku zmniejszyć mu wynagrodzenia, co przedstawiają poniższe obliczenia:

 • 2000 zł : 168 godzin (wymiar czasu pracy we wrześniu) = 11,90 zł

 • 11,90 zł × 72 godziny przepracowane = 856,80 zł

 • 856,80 zł < 1166,60 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 13, art. 80, art. 92 § 1 i 2, art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962),
 • art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 847),
 • art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368),
 • § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.