Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki/Fot. Fotolia
Honorarium z tytułu praw autorskich a składki/Fot. Fotolia
Fotolia
Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autor­skich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami obejmują w szczególności wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom. Należy wiedzieć, że honoraria podlegają oskładkowaniu oraz stanowią źródło przychodów.

Honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych albo rozpo­rządzania tymi prawami) obejmują w szczególności:

 • wynagrodzenie przekazywane autorowi lub arty­ście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonywania przez podmio­ty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zle­cenia lub umowy o dzieło,
 • wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
 • wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pra­cowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej.

Honoraria obejmują także:

 • wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
 • wynagrodzenia za opracowania naukowo­-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pra­cowników placówek naukowych i szkół wyż­szych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć - wyłącz­nie w zakresie prac twórczych.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Honoraria a podatek dochodowy

Honoraria (np. za napisanie książki) wypłaca­ne z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są kwalifikowane do źródła przycho­dów, jakim są prawa majątkowe. W odniesieniu do tego rodzaju przychodów określono specjalne zasady ustalania kosztów ich uzyskania, tj. w sto­sunku procentowym do wysokości osiągniętego przychodu. Możliwość ich zastosowania jest jed­nak uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 • powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
 • udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzenia majątkowymi prawami autorski­mi do twórczego dzieła poprzez przeniesienie własności tych praw na zamawiającego.

Jeżeli przesłanki te są spełnione, koszty uzyska­nia tego rodzaju przychodu ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, który należy pomniej­szyć o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Od 1 stycznia 2013 r. 50% koszty uzyskania przy­chodów z tytułu praw autorskich osiągnięte przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł, tj. 1/2 kwoty stano­wiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Utrzymano możliwość stosowania faktycznych kosztów uzyskania przychodu przekraczających 50%, jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że takie koszty zostały przez niego poniesione. Podatnik będzie mógł je stosować, nawet jeżeli przekroczą one w roku podatkowym wprowadzo­ną 1 stycznia 2013 r. kwotę limitu, czyli 42 764 zł (art. 22 ust. 10 i 10a updof). Pracownik osiągający przychody z ww. tytułów będzie mógł złożyć zakładowi pracy, jako płatni­kowi, oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W takim przypad­ku płatnik nie zastosuje podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie. Pracownik musi złożyć takie oświadczenie odrębnie dla każdego roku podat­kowego (art. 32 ust. 7 updof).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 updof dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi docho­dami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Należy je wykazać w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić należny z tego tytułu poda­tek dochodowy według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof. W trakcie roku podatkowego podatnik nie musi składać żadnych deklaracji ani płacić zaliczek na podatek. Podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka orga­nizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) wypłacający tego rodza­ju należności jako płatnik ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika w danym miesiącu.

Tak wyliczoną zaliczkę należy przekazać w termi­nie do 20. dnia miesiąca następującego po mie­siącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzę­du skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwe­go według siedziby płatnika, a gdy ten nie posia­da siedziby - według miejsca prowadzenia dzia­łalności. Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędo­wi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamiesz­kania podatnika, imienną informację o wysokości dochodu na druku PIT-11. W przypadku gdy pracownik, który jest autorem dzieła stanowiącego przedmiot prawa autorskiego, w ramach umowy o pracę otrzymuje oprócz wyna­grodzenia podstawowego również honorarium z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami, pra­codawca może w odniesieniu do kwoty honorarium stosować koszty uzyskania przychodów w wysoko­ści 50%. Przy ustaleniu przychodu z prac twórczych wykonywanych w ramach stosunku pracy oprócz zapisu w umowie o pracę powinna być prowadzo­na ewidencja, która umożliwiałaby ustalenie, jaka część wynagrodzenia w skali miesiąca była związa­na z wykonywaniem prac objętych prawami autor­skimi.

Ubezpieczenia

Honorarium wypłacane na podstawie umowy o dzie­ło nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubez­pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem od tej zasady jest honorarium wypłaco­ne za wykonanie umowy o dzieło zawartej:

 • między pracodawcą a pracownikiem,
 • przez wykonawcę dzieła z podmiotem innym niż jego pracodawca, lecz wykonywanej na rzecz pracodawcy.

W tych dwóch przypadkach przychód z umowy o dzieło jest uznawany do celów ubezpieczeń spo­łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za przychód ze stosunku pracy. Tym samym przychód z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wyko­nywanej na rzecz pracodawcy stanowi podstawę wymiaru składek na ogólnych zasadach, obowiązują­cych w odniesieniu do przychodów pracowniczych.

Zajrzyj na nasze FORUM

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich
  Od 2016 roku lekarze wystawili 100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. Ich wdrożenie okazało się wielkim sukcesem. Niewielu krajom UE do tej pory udało się przeprowadzić tak trudną reformę. Z doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzystają teraz inne kraje Unii.
  ZUS - rozmowy na temat podwyżek
  W najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki - przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.
  Mniej pracowników spodziewa się podwyżki
  W kwietniu 41 proc. pracowników spodziewało się podwyżki wynagrodzenia; to nadal dużo, choć w porównaniu ze styczniem widać wyraźny spadek - wynika z badania na zlecenie Gi Group. W dalszym ciągu wyższe zarobki są najczęstszym powodem poszukiwania nowej pracy.
  Kucharze, pomoce kuchenne i pracownicy hotelowi pilnie poszukiwani
  Restauracje, hotele i obiekty handlowe nadal gorączkowo rekrutują pracowników do pracy sezonowej. Ofert jest mnóstwo, a stawki wydają się być atrakcyjne. Eksperci przyznają jednak, że widoczne jest ustabilizowanie propozycji finansowych wobec kandydatów.
  Money, money, money. Wyższe wynagrodzenia i pragnienie samorealizacji głównymi powodami chęci zmiany pracy
  Choć niepewna sytuacja związana z wojną w Ukrainie wpłynęła na zmniejszenie oczekiwań pracowników, w kwietniu br. podwyższenia wynagrodzenia spodziewało się 41 proc. badanych. Wyższe zarobki to nadal najważniejszy powód chęci zmiany miejsca zatrudnienia, coraz istotniejsza jest jednak potrzeba samorealizacji, wynika z XVI Barometru Rynku Pracy zrealizowanego na zlecenie Gi Group. Jak zatrzymać dotychczasową kadrę i przyciągnąć nowych pracowników?