| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie są podatkowe skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych

Jakie są podatkowe skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych

Popularną formą premiowania pracowników jest przyznawanie im dodatkowych świadczeń. Na tym tle dochodzi jednak często do sporów pracodawców z organami podatkowymi. Przekazywane pracownikom świadczenia powodują bowiem różne skutki podatkowe.

Nie zawsze jednak przychód z tego tytułu będzie opodatkowany. Zwolniona z podatku jest bowiem wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł (art. 21 ust. 1 pkt 19 updof). Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie korzystają oni z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Szczepionki dla pracowników

Wartość szczepionki przeciw grypie należy doliczyć do pozostałych przychodów pracownika ze stosunku pracy i opodatkować. Potwierdził to Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w interpretacji indywidualnej z 4 listopada 2004 r., sygn. P-I/423/60/MW/04: „(...) wartość otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze w zakresie opieki medycznej – co do zasady stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy wskazać, że przychodu pracownika nie stanowią jedynie świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których ponoszenia pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy lub innych ustaw. Ponadto za świadczenia takie, a tym samym za przychód pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać również świadczeń związanych z innymi nieobowiązkowymi świadczeniami medycznymi, o ile określenie przez pracodawcę ich wysokości na poszczególnego pracownika nie jest możliwe (...)”.

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (Sejm VI kadencji, interpelacja nr 12560), podkreślił, że na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szczepień przeciwko grypie. Opłacenie tych szczepień należy traktować jak dobrowolny przejaw dbałości o zdrowie zatrudnianych osób.

Jedynie w sytuacji szczególnego zagrożenia pracowników wirusem grypy jest możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku szczepienia sfinansowanego przez pracodawcę. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2010 r., sygn. ILPB1/415–176/10–2/AMN: „(...) w warunkach szczególnego zagrożenia wirusem grypy pracowników wszystkich grup zawodowych szpitala, poniesione przez Szpital koszty dotyczące zakupu antywirusowej szczepionki grypy oraz koszty jej iniekcji pracownikom zatrudnionym w komórkach pionów: administracyjnego, gospodarczego i technicznego spowodują powstanie przychodu po stronie pracownika, jednakże nie będzie on podlegał opodatkowaniu, gdyż będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym pracownik nie będzie obciążony podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu (...)”.

WAŻNE!

W sytuacji szczególnego zagrożenia pracowników wirusem grypy szczepienie sfinansowane przez pracodawcę jest zwolnione z podatku.

Bezpłatny dowóz pracowników do miejsca pracy

Zwolniony z podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 updof). Oznacza to, że zwolnienie z podatku nie ma zastosowania w przypadku zapewnienia pracownikom bezpłatnego dowozu do pracy. W konsekwencji należy ustalić wartość świadczenia i doliczyć go do wynagrodzenia. Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 października 2008 r., sygn. IPPB2/415–1060/08–4/SP. W sytuacji gdy po przyjeździe do pracy pracownicy są dowożeni do miejsca pracy, np. na plac budowy, po stronie zatrudnionych nie powstanie nieodpłatne świadczenie, ponieważ dowóz do miejsca wykonywania pracy nie jest świadczeniem na ich rzecz. Wiąże się bowiem z realizacją usługi na rzecz zamawiającego, która ma miejsce zwykle poza siedzibą pracodawcy (wyrok WSA w Warszawie z 12 lutego 2004 r., III SA 1150/02).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »