Kategorie

Danina solidarnościowa - kto i kiedy musi ją zapłacić od 2019 r.

Mariusz Pigulski
Danina solidarnościowa - kto i kiedy musi ją zapłacić od 2019 r./ fot. Shutterstock
Danina solidarnościowa - kto i kiedy musi ją zapłacić od 2019 r./ fot. Shutterstock
ShutterStock
Od 1 stycznia 2019 r. utworzony zostanie fundusz solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia społecznego zawodowego i zdrowotnego osobom niepełnosprawnym. Pierwszy podatek solidarnościowy najbogatsi zapłacą do 30 kwietnia 2020 r.

14 listopada 2018 r.  prezydent podpisał ustawę o solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Wprowadza ona obowiązkową składkę na fundusz solidarnościowy od tych ubezpieczonych od których płatnicy składek mają obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Nowa składka będzie wydzielona ze składki na FP, a więc płatnicy składek nie będą obciążeni dodatkowymi kosztami. Innym źródłem przychodu nowoutworzonego funduszu będzie podatek dla najbogatszych, tzw. danina solidarnościowa. Zarówno obowiązkowa składka jak i nowy podatek obejmą przychody uzyskane od 1 stycznia 2019 r. Pierwszy podatek solidarnościowy najbogatsi zapłacą do 30 kwietnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2019 r. utworzony zostanie fundusz solidarnościowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia społecznego zawodowego i zdrowotnego osobom niepełnosprawnym. Przychodami nowego funduszu będą przede wszystkim:

 • obowiązkowe składki na fundusz, których wysokość będzie określona corocznie w ustawie budżetowej,
 • danina solidarnościowa, czyli podatek od najbogatszych, oraz
 • inne przychody, np. opłata dodatkowa nakładana na przedsiębiorców przez ZUS, czy odsetki od środków funduszu albo od innych wolnych środków przekazanych w zarządzanie odpowiedniemu ministrowi do spraw finansów publicznych.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Danina podatkowa

Daninę solidarnościową należy określić mianem nowego podatku, który wynosi 4% podstawy jego obliczenia stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę 1 000 000 zł sumy dochodów (czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania i składki na ubezpieczenia społeczne możliwe od odliczenia zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Nowym obciążeniem objęte będą dochody podlegające opodatkowaniu:

 • na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
 • jednolitą 19-proc. stawką podatku od zysków kapitałowych,
 • jednolitą 19-proc. stawką podatku m.in. od dochodów z działalności gospodarczej,
 • 19-proc. stawką podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (po uwzględnieniu odliczenia kwot uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej oraz dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania).

Daninę solidarnościową będą więc musiały płacić osiągające dochody powyżej miliona złotych rocznie osoby fizyczne m.in.:

 • pracujące w ramach stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych (np. na podstawie umowy zlecenia bądź kontraktu menedżerskiego),
 • zarabiające na najmie opodatkowanym według skali,
 • będące giełdowymi inwestorami albo przedsiębiorcami (rozliczającymi się zarówno według skali, jak i stawką liniową).

Kwotę przedmiotowego podatku osoby zobowiązane do jej zapłaty będą obliczać samodzielnie oraz wykazywać w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej składanej w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. Jej wzór minister finansów udostępni w formie dokumentu elektronicznego na stronie Ministerstwa Finansów.


Wspomniana deklaracja składana będzie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania osoby fizycznej w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - urzędowi skarbowemu właściwemu według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. W przypadku osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania w Polsce, deklaracja powinna trafić do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Termin zapłaty daniny solidarnościowej będzie upływał w ostatnim dniu kwietnia.

Po raz pierwszy ww. danina będzie musiała zostać uiszczona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy, składając swoje roczne zeznanie podatkowe w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Z daniny solidarnościowej wyłączone są m.in.:

 • dochody obciążone 19-proc. ryczałtem, tzw. podatkiem Belki (czyli np. dywidendy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych),
 • dochody zwolnione z podatku na podstawie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • przychody opodatkowane ryczałtowo (z działalności gospodarczej albo najmu), na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych,
 • dochody ze sprzedaży nieruchomości, np. domu lub mieszkania, dokonywanej poza działalnością gospodarczą.

Tomasz R. prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się z niej płacąc 19-proc. podatek liniowy. Załóżmy, że jego dochód ze wspomnianej aktywności biznesowej za rok 2019 wyniesie 2 mln zł. W rozliczeniu za 2018 r. musiałby odprowadzić z tego tytułu na rzecz fiskusa 380 000 zł podatku. Za 2019 r. podatek zwiększy się o daninę solidarnościową, czyli 4% liczone od nadwyżki ponad 1 mln zł. W analizowanym przypadku stanowiłoby to kwotę 40 000 zł (1 mln zł × 4%). W związku z tym Tomasz R. za 2019 r. musiałby zapłacić urzędowi skarbowemu 420 000 zł (380 000 zł + 40 000 zł).

Składka na Funduszu Solidarnościowy

Reklama

Kolejnym źródłem finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest obowiązkowa składka na ten fundusz. Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, jej wysokość będzie ustalona w wysokości 0,15% podstawy wymiaru składki na FP i będzie wydzielona z części składki z Funduszu Pracy.

A zatem płatnicy składek od przyszłego roku będą obliczali składkę na FP i fundusz solidarnościowy w łącznej wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Rozliczenia będą dokonywali w deklaracji ZUS DRA w jednej kwocie. Natomiast ZUS po otrzymaniu należnej wpłaty będzie zobligowany do wyodrębnienia kwoty środków na FP i nowy fundusz oraz do dokonywania ich stosownego podziału. W rezultacie płatnicy składek nie zostaną z tego tytułu obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami, gdyż będą naliczali składkę w wysokości obliczanej na dotychczasowych zasadach składki na FP.

Warto wskazać, że do obowiązkowych składek na fundusz solidarnościowy należy stosować przepisy dotyczące składek na Fundusz Pracy. A zatem jeśli płatnik składek jest zwolniony ustawowo z opłacania za pracownika składki na FP (np. pracownik wrócił z urlopu rodzicielskiego i korzysta z 36-miesięcznego zwolnienia, albo zatrudniony bezrobotny, który ukończył 50. rok życia itp.), to nie opłaca także składki na fundusz solidarnościowy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.