reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Jaką odpowiedzialność ponosi kadrowa za niedopełnienie obowiązków wobec komornika

Jaką odpowiedzialność ponosi kadrowa za niedopełnienie obowiązków wobec komornika

Nasza kadrowa nie odpowiedziała na pismo komornika i nie dokonywała potrąceń z wynagrodzenia pracownika, wobec którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Czy w związku z tym zakład pracy może zostać ukarany przez komornika? Czy kadrowa może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za niewywiązanie się z obowiązków wobec komornika?

Za brak odpowiedzi na pismo komornika może on nałożyć karę grzywny do 500 zł. Taka kara jest zawsze wymierzana wobec konkretnej osoby – pracodawcy będącego osobą fizyczną, wspólnika spółki cywilnej bądź odpowiedzialnego pracownika, gdy pracodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Natomiast za niedokonywanie potrąceń na rzecz komornika pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec wierzyciela (tj. podmiotu, na rzecz którego miały być dokonywane potrącenia). Jeśli szkoda powstanie z winy kadrowej, będzie ona musiała pokryć szkodę.

UZASADNIENIE

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Otrzymane od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika niewątpliwie stanowi jej część. Pracodawca ma obowiązek nie tylko przyjąć otrzymane zawiadomienie i zakwalifikować ten dokument do odpowiedniej części akt osobowych, ale również wypełnić inne obowiązki z tym związane w wymaganym przepisami terminie pod rygorem ukarania grzywną.

W zawiadomieniu komornik wzywa pracodawcę do nieprzekazywania zajętej części wynagrodzenia pracownikowi (z wyjątkiem kwoty wolnej od potrąceń) oraz do:

  • przekazania jej na wskazany rachunek bezpośrednio egzekwującemu wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo do
  • przekazania zajętego wynagrodzenia komornikowi w przypadku, gdy w stosunku do wynagrodzenia jest już prowadzona inna egzekucja lub gdy inna egzekucja zostanie skierowana do wynagrodzenia w dalszym toku postępowania egzekucyjnego, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych (art. 881 § 3 pkt 1–2 k.p.c.), albo do
  • bezpośredniego przekazywania mu zajętego wynagrodzenia (art. 881 § 4 k.p.c.).

Pismo komornika wskazuje tytuł wykonawczy, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz informację o wysokości egzekwowanej należności głównej, odsetkach i kosztach postępowania. Te dane pozwalają pracodawcy lub pracownikowi odpowiedzialnemu za dokonywanie potrąceń na prawidłowe obliczenie kwot, które powinny zostać przekazane wierzycielowi lub komornikowi. Należy pamiętać, że zajęcie dotyczy nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale wszystkich innych składników pensji oraz wynagrodzeń, np. za prace zlecone, nagród, premii, wypłat z zfśs, itp. uzyskanych u pracodawcy, do którego było skierowane wezwanie.

Oprócz dokonywania potrąceń, z zawiadomienia komornika o zajęciu wynagrodzenia dla pracodawcy wynika dodatkowo kilka innych obowiązków, których niewykonanie jest zagrożone karą grzywny. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia pracodawca ma obowiązek w ciągu tygodnia przedstawić komornikowi na piśmie zestawienie periodycznych wynagrodzeń za pracę dłużnika oraz jego dochodów ze wszystkich innych tytułów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc otrzymania zawiadomienia o zajęciu, za każdy miesiąc oddzielnie. Pracodawca ma również obowiązek podać, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane komornikowi/wierzycielowi.

WAŻNE!

Odpowiedź na zawiadomienie komornika od pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej powinna nastąpić w ciągu 1 tygodnia od dnia otrzymania zawiadomienia.

Jeżeli istnieją przeszkody w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi również złożyć komornikowi oświadczenie w tej sprawie, wskazując konkretny rodzaj tych trudności. Ponadto w odpowiedzi na zawiadomienie komornicze musi podać:

  • czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia pracownika,
  • czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie,
  • o jakie roszczenia do zajętego wynagrodzenia została skierowana egzekucja przez innych wierzycieli.

Nieprzekazanie powyższych informacji może spowodować nałożenie na osobę winną zaniedbania mandatu w wysokości do 500 zł. Gdy pracodawcą jest osobą fizyczna, grzywnę za niewykonanie obowiązków informacyjnych, o jakich mowa wyżej, wymierza mu się osobiście nawet wtedy, gdyby odpowiedzialny za wykonanie czynności był wyznaczony pracownik. Jeżeli pracodawcą jest spółka cywilna, grzywna jest wymierzana jednemu ze wspólników.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Źródło:

INFOR
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama