REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jaką odpowiedzialność ponosi kadrowa za niedopełnienie obowiązków wobec komornika

Rafał Krawczyk

REKLAMA

Nasza kadrowa nie odpowiedziała na pismo komornika i nie dokonywała potrąceń z wynagrodzenia pracownika, wobec którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne. Czy w związku z tym zakład pracy może zostać ukarany przez komornika? Czy kadrowa może zostać pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za niewywiązanie się z obowiązków wobec komornika?

Za brak odpowiedzi na pismo komornika może on nałożyć karę grzywny do 500 zł. Taka kara jest zawsze wymierzana wobec konkretnej osoby – pracodawcy będącego osobą fizyczną, wspólnika spółki cywilnej bądź odpowiedzialnego pracownika, gdy pracodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Natomiast za niedokonywanie potrąceń na rzecz komornika pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec wierzyciela (tj. podmiotu, na rzecz którego miały być dokonywane potrącenia). Jeśli szkoda powstanie z winy kadrowej, będzie ona musiała pokryć szkodę.

REKLAMA

Autopromocja

UZASADNIENIE

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Otrzymane od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika niewątpliwie stanowi jej część. Pracodawca ma obowiązek nie tylko przyjąć otrzymane zawiadomienie i zakwalifikować ten dokument do odpowiedniej części akt osobowych, ale również wypełnić inne obowiązki z tym związane w wymaganym przepisami terminie pod rygorem ukarania grzywną.

W zawiadomieniu komornik wzywa pracodawcę do nieprzekazywania zajętej części wynagrodzenia pracownikowi (z wyjątkiem kwoty wolnej od potrąceń) oraz do:

 • przekazania jej na wskazany rachunek bezpośrednio egzekwującemu wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie, albo do
 • przekazania zajętego wynagrodzenia komornikowi w przypadku, gdy w stosunku do wynagrodzenia jest już prowadzona inna egzekucja lub gdy inna egzekucja zostanie skierowana do wynagrodzenia w dalszym toku postępowania egzekucyjnego, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych (art. 881 § 3 pkt 1–2 k.p.c.), albo do
 • bezpośredniego przekazywania mu zajętego wynagrodzenia (art. 881 § 4 k.p.c.).

Pismo komornika wskazuje tytuł wykonawczy, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, oraz informację o wysokości egzekwowanej należności głównej, odsetkach i kosztach postępowania. Te dane pozwalają pracodawcy lub pracownikowi odpowiedzialnemu za dokonywanie potrąceń na prawidłowe obliczenie kwot, które powinny zostać przekazane wierzycielowi lub komornikowi. Należy pamiętać, że zajęcie dotyczy nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale wszystkich innych składników pensji oraz wynagrodzeń, np. za prace zlecone, nagród, premii, wypłat z zfśs, itp. uzyskanych u pracodawcy, do którego było skierowane wezwanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oprócz dokonywania potrąceń, z zawiadomienia komornika o zajęciu wynagrodzenia dla pracodawcy wynika dodatkowo kilka innych obowiązków, których niewykonanie jest zagrożone karą grzywny. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia pracodawca ma obowiązek w ciągu tygodnia przedstawić komornikowi na piśmie zestawienie periodycznych wynagrodzeń za pracę dłużnika oraz jego dochodów ze wszystkich innych tytułów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc otrzymania zawiadomienia o zajęciu, za każdy miesiąc oddzielnie. Pracodawca ma również obowiązek podać, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane komornikowi/wierzycielowi.

WAŻNE!

Odpowiedź na zawiadomienie komornika od pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej powinna nastąpić w ciągu 1 tygodnia od dnia otrzymania zawiadomienia.

Jeżeli istnieją przeszkody w dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi również złożyć komornikowi oświadczenie w tej sprawie, wskazując konkretny rodzaj tych trudności. Ponadto w odpowiedzi na zawiadomienie komornicze musi podać:

 • czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia pracownika,
 • czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie,
 • o jakie roszczenia do zajętego wynagrodzenia została skierowana egzekucja przez innych wierzycieli.

Nieprzekazanie powyższych informacji może spowodować nałożenie na osobę winną zaniedbania mandatu w wysokości do 500 zł. Gdy pracodawcą jest osobą fizyczna, grzywnę za niewykonanie obowiązków informacyjnych, o jakich mowa wyżej, wymierza mu się osobiście nawet wtedy, gdyby odpowiedzialny za wykonanie czynności był wyznaczony pracownik. Jeżeli pracodawcą jest spółka cywilna, grzywna jest wymierzana jednemu ze wspólników.


Zagrożenie

Komornik nakłada karę grzywny na pracodawcę, który jest osobą fizyczną, nawet jeśli winę za niewypełnienie obowiązków wobec komornika ponosi pracownik.

W przypadku gdy pracodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, komornik wymierza grzywnę wobec pracownika lub wspólnika odpowiedzialnego za niewykonanie obowiązku poinformowania komornika. W razie niewyznaczenia takiego pracownika lub braku możliwości jego ustalenia, komornik wymierza grzywnę osobom uprawnionym do reprezentowania pracodawcy.

Wymierzając grzywnę za niedopełnienie czynności związanych z potrąceniami, komornik wyznacza dodatkowy termin na ich wykonanie pod rygorem wymierzenia kolejnej kary pieniężnej.

PRZYKŁAD

REKLAMA

Osoba fizyczna prowadzi, na podstawie wpisu do ewidencji, przedsiębiorstwo zatrudniające 300 pracowników, w tym kilka osób w dziale kadrowo-księgowym. Pracownicy tego działu odpowiedzialni za wykonanie wezwania komornika nie odpowiedzieli na jego zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia jednego z pracowników ani nie dokonali potrąceń. Grzywna zostanie wymierzona pracodawcy jako osobie fizycznej. Jeśli pracownicy nie wykonają obowiązków związanych z zajęciem w dodatkowym terminie wyznaczonym przez komornika przy wymierzaniu kary grzywny, pracodawca może zostać ukarany kolejną karą grzywny w wysokości do 500 zł. Może on jednak wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracownika odpowiedzialnego za wykonanie wezwania.

Skutkiem niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienia obowiązków w postępowaniu egzekucyjnym przez pracodawcę lub osoby przez niego upoważnione może być powstanie szkody po stronie wierzyciela. Dojdzie do tego w chwili, kiedy wskutek zaniechania potrąceń egzekucja okaże się bezskuteczna, np. dłużnik stanie się niewypłacalny. Za brak dokonywania potrąceń komornik nie może zastosować sankcji w postaci grzywny. Jednak w tym przypadku odpowiedzialność pracodawcy jest jeszcze bardziej dotkliwa. Jeśli bowiem wierzyciel wykaże związek przyczynowo-skutkowy między zaniedbaniami pracodawcy a powstaniem szkody, może żądać jej naprawienia. Wysokość takiej szkody może być w niektórych przypadkach znacznie wyższa niż kwota zajęcia.


Zagrożenie

Wartość szkody, jaką poniósł wierzyciel, musi pokryć pracodawca, bez względu na osobę winną zaniedbania.

Jeżeli do powstania szkody po stronie wierzyciela doszło z powodu nieprawidłowego wypełniania obowiązków przez upoważnionego pracownika, pracodawca może żądać od tego pracownika jej wyrównania na podstawie art. 120 Kodeksu pracy. Wtedy pracodawcy będzie przysługiwać odszkodowanie od pracownika w wysokości poniesionej szkody, z tym że nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia tej szkody. Pracodawcy nie dotyczy to kwotowe ograniczenie odpowiedzialności, jeśli jest w stanie wykazać, że pracownik umyślnie nie wykonywał wezwania komornika. Wtedy pracownik musi pokryć szkodę w całości.

WAŻNE!

Pracownik, który nie wykonał wezwania komornika umyślnie, odpowiada za wyrządzoną w ten sposób szkodę w całości.

PRZYKŁAD

Komornik przesłał do spółki z o.o. wezwanie do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia jednego z członków zarządu, który znajdował się w okresie wypowiedzenia. Miały one łącznie wynieść 30 000 zł. Księgowy, który był kolegą dłużnika, umyślnie nie dokonał żądanych potrąceń, zatajając otrzymanie wezwania. Dłużnik okazał się niewypłacalny, a dalsza egzekucja przeciwko niemu bezskuteczna. Wierzyciel uzyskał przeciwko spółce nakaz zapłaty na kwotę 30 000 zł. Po zapłaceniu tej kwoty pracodawca ma prawo żądać od księgowego naprawienia szkody w całości. W tym przypadku nie musi stosować ograniczenia do 3-miesięcznego wynagrodzenia księgowego.

Podstawa prawna

 • art. 119, art. 120, art. 122 Kodeksu pracy,
 • art. 881, art. 882, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Młody nauczyciel nie ma dodatku do pensji 1183 zł brutto. Dlatego 20 000 z nich odeszło, a wróciło 60 000 emerytów (i blisko emerytury)? Bez znaczenia podwyżki pensji nauczycieli?

W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 nauczycieli. Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel-emeryt ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Tego dodatku w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

REKLAMA

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

Czy 24 czerwca 2024 to niedziela handlowa?

Czy 24 czerwca 2024 to niedziela handlowa? Czy przed wakacjami jest niedziela handlowa? Czy przed rokiem szkolnym jest niedziela handlowa? Czy w czerwcu jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe? Kto może stać za ladą w niedziele?

Wakacje składkowe to już pewne [od kiedy, dla kogo, jakie zasady]

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie systemu ubezpieczeń społecznych, tym samym wiemy już na 100%, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. "wakacji składkowych". Wakacje składkowe od kiedy, dla kogo, jakie zasady? Ministerstwo Rozwoju i Technologii śpieszy z wyjaśnieniami.

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje. To nie koniec: długi weekend możesz też mieć w październiku i w listopadzie! Warto brać po dzień czy kilka dni wolnego, aby cieszyć się długimi weekendami i w ten sposób zaoszczędzić dni urlopu.

REKLAMA

Aktywny Rodzic: Ustawa została opublikowana. Rodzice mogą starać się nawet o 36000,00 zł na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia

Od 1 października 2024 r. rodzice będą mogli składać wnioski o nowe świadczenia wprowadzone programem „Aktywny Rodzic”. Łącznie to nawet 36 tys. zł wsparcia na dziecko, i to niezależnie od dochodów. Świadczenia wypłaci ZUS. 

1000 złotych brutto od 1 lipca 2024 r. mają wynieść dodatki do miesięcznych wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Jest ustawa i będą podwyżki, ale czy na pewno? Ustawodawca używa sformułowania: "może". Zatem to tylko fakultatywność a nie obligatoryjność podwyżek. Pewne jest to, że konieczne było zwiększenie maksymalnej kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych JST w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Czy rodzinne domy dziecka dostaną 1000 zł od lipca?

REKLAMA