REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy/Fot. Fotolia
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to fundusz celowy obejmujący środki przeznaczo­ne na finansowanie działalności socjalnej przed­siębiorstwa, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

W wynagrodzeniach

Fundusz przeznaczony na działalność socjalną obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy:

REKLAMA

Autopromocja
 • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże­towych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników),
 • zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pozostałe podmioty mogą utworzyć fundusz socjal­ny dobrowolnie.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Pracodawcy, którzy nie tworzą ZFŚS i nie wypłaca­ją pracownikom świadczeń urlopowych, prowadzo­ną przez siebie działalność socjalną mogą zorga­nizować w dowolny sposób, np. tworząc fundusz socjalno-bytowy. Zasady i warunki przyznawania pomocy rzeczowej czy pieniężnej w ramach ZFŚS czy funduszu socjalno-bytowego powinny wynikać z zapisów odrębnego regulaminu. Pracodawca, który tworzy fundusz świadczeń socjalnych, powinien opracować i wprowadzić regulamin określający zasady i warunki korzysta­nia z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej przez niego działalności socjalnej. Uzgadnianie treści regulaminu odbywa się z udziałem organizacji związkowej działającej u pracodawcy. W przypadku gdy w zakładzie pracy występuje kilka związków zawodowych i nie przed­stawią one pracodawcy w terminie 30 dni wspólnie uzgodnionego stanowiska dotyczącego regulami­nu, decyzję w sprawie jego zapisów i wprowadze­nia podejmuje pracodawca. Powinien rozpatrzyć odrębne stanowiska organizacji związkowych, jed­nak nie są one dla niego wiążące. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa orga­nizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracow­nikiem wybranym przez załogę do reprezentowa­nia jej interesów.

W podatkach dochodowych

Do przychodów nie zalicza się przychodów, które zgodnie z przepisami zwiększają zakładowy fun­dusz świadczeń socjalnych (art. 14 ust. 3 pkt 5 updof, art. 12 ust. 4 pkt 5 updop). Nie zalicza się do kosztów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak:
 • podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
 • odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu prze­pisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pra­codawcy, jeżeli środki pieniężne stanowią­ce równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu,
 • wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyska­nia przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakła­dowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 7, 42, 51 updof, art. 16 ust. 1 pkt 9, 45, 55 updop).

Zwalnia się z podatku:

 • wartość rzeczowych i finansowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowa­nych w całości ze środków zakładowego fundu­szu świadczeń socjalnych lub funduszy związ­ków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowane­go przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączo­nego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryj­nym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opie- kuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
 • z funduszu socjalnego, zakładowego fun­duszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właś­ciwego ministra niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67, 78 updof).

W ubezpieczeniach

Świadczenia wypłacane z ZFŚS są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS, jeżeli zasady ich przyznawania są uzależnione od kryterium dochodowego oraz wynikają z zapisów zawartych w odrębnym regulaminie.

Zostań naszym ekspertem!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA