Kategorie

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy/Fot. Fotolia
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy/Fot. Fotolia
Fotolia
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to fundusz celowy obejmujący środki przeznaczo­ne na finansowanie działalności socjalnej przed­siębiorstwa, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

W wynagrodzeniach

Fundusz przeznaczony na działalność socjalną obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy:

 • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże­towych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników),
 • zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pozostałe podmioty mogą utworzyć fundusz socjal­ny dobrowolnie.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Pracodawcy, którzy nie tworzą ZFŚS i nie wypłaca­ją pracownikom świadczeń urlopowych, prowadzo­ną przez siebie działalność socjalną mogą zorga­nizować w dowolny sposób, np. tworząc fundusz socjalno-bytowy. Zasady i warunki przyznawania pomocy rzeczowej czy pieniężnej w ramach ZFŚS czy funduszu socjalno-bytowego powinny wynikać z zapisów odrębnego regulaminu. Pracodawca, który tworzy fundusz świadczeń socjalnych, powinien opracować i wprowadzić regulamin określający zasady i warunki korzysta­nia z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej przez niego działalności socjalnej. Uzgadnianie treści regulaminu odbywa się z udziałem organizacji związkowej działającej u pracodawcy. W przypadku gdy w zakładzie pracy występuje kilka związków zawodowych i nie przed­stawią one pracodawcy w terminie 30 dni wspólnie uzgodnionego stanowiska dotyczącego regulami­nu, decyzję w sprawie jego zapisów i wprowadze­nia podejmuje pracodawca. Powinien rozpatrzyć odrębne stanowiska organizacji związkowych, jed­nak nie są one dla niego wiążące. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa orga­nizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracow­nikiem wybranym przez załogę do reprezentowa­nia jej interesów.

W podatkach dochodowych

Do przychodów nie zalicza się przychodów, które zgodnie z przepisami zwiększają zakładowy fun­dusz świadczeń socjalnych (art. 14 ust. 3 pkt 5 updof, art. 12 ust. 4 pkt 5 updop). Nie zalicza się do kosztów:

 • odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak:
 • podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
 • odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu prze­pisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pra­codawcy, jeżeli środki pieniężne stanowią­ce równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu,
 • wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyska­nia przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakła­dowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 7, 42, 51 updof, art. 16 ust. 1 pkt 9, 45, 55 updop).

Zwalnia się z podatku:

 • wartość rzeczowych i finansowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowa­nych w całości ze środków zakładowego fundu­szu świadczeń socjalnych lub funduszy związ­ków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowane­go przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączo­nego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryj­nym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opie- kuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
 • z funduszu socjalnego, zakładowego fun­duszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właś­ciwego ministra niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67, 78 updof).

W ubezpieczeniach

Świadczenia wypłacane z ZFŚS są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS, jeżeli zasady ich przyznawania są uzależnione od kryterium dochodowego oraz wynikają z zapisów zawartych w odrębnym regulaminie.

Zostań naszym ekspertem!

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.