reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a podatek dochodowy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) to fundusz celowy obejmujący środki przeznaczo­ne na finansowanie działalności socjalnej przed­siębiorstwa, gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Jakie świadczenia z ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

W wynagrodzeniach

Fundusz przeznaczony na działalność socjalną obowiązkowo muszą tworzyć pracodawcy:

  • prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże­towych (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników),
  • zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Pozostałe podmioty mogą utworzyć fundusz socjal­ny dobrowolnie.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Pracodawcy, którzy nie tworzą ZFŚS i nie wypłaca­ją pracownikom świadczeń urlopowych, prowadzo­ną przez siebie działalność socjalną mogą zorga­nizować w dowolny sposób, np. tworząc fundusz socjalno-bytowy. Zasady i warunki przyznawania pomocy rzeczowej czy pieniężnej w ramach ZFŚS czy funduszu socjalno-bytowego powinny wynikać z zapisów odrębnego regulaminu. Pracodawca, który tworzy fundusz świadczeń socjalnych, powinien opracować i wprowadzić regulamin określający zasady i warunki korzysta­nia z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz przeznaczania tych środków na poszczególne cele i rodzaje prowadzonej przez niego działalności socjalnej. Uzgadnianie treści regulaminu odbywa się z udziałem organizacji związkowej działającej u pracodawcy. W przypadku gdy w zakładzie pracy występuje kilka związków zawodowych i nie przed­stawią one pracodawcy w terminie 30 dni wspólnie uzgodnionego stanowiska dotyczącego regulami­nu, decyzję w sprawie jego zapisów i wprowadze­nia podejmuje pracodawca. Powinien rozpatrzyć odrębne stanowiska organizacji związkowych, jed­nak nie są one dla niego wiążące. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa orga­nizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracow­nikiem wybranym przez załogę do reprezentowa­nia jej interesów.

W podatkach dochodowych

Do przychodów nie zalicza się przychodów, które zgodnie z przepisami zwiększają zakładowy fun­dusz świadczeń socjalnych (art. 14 ust. 3 pkt 5 updof, art. 12 ust. 4 pkt 5 updop). Nie zalicza się do kosztów:

  • odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak:
  • podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
  • odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu prze­pisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pra­codawcy, jeżeli środki pieniężne stanowią­ce równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu,
  • wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyska­nia przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • kosztów utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, w części pokrytej ze środków zakła­dowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 23 ust. 1 pkt 7, 42, 51 updof, art. 16 ust. 1 pkt 9, 45, 55 updop).
reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama