reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego

Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Przysługuje on osobom ubezpieczonym, które stały się niezdolne do wykonywania pracy z powodu choroby w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Jak należy dokumentować prawo do zasiłku chorobowego?

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy nabywa ubezpieczony po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczeniu temu podlega obowiązkowo lub po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, gdy ubezpieczeniu temu podlega dobrowolnie. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego zaś, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

Polecamy także: Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zobacz również: Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego - dokumenty

Zaznaczyć należy, iż do okresów ubezpieczenia chorobowego, od których uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczy, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Na równi z niezdolnością do pracy z powody choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek lub narządów, a także z powodu przebywania w:

  • stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
  • stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zobacz także: Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Co do zasady zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności jej wykonywania, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub występuje w czasie ciąży, okres ten wydłużony jest do 270 dni.

Zasiłek chorobowy przysługuje również po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Ma to miejsce w przypadku, gdy:

  • niezdolność do pracy powstała w okresie trwania ubezpieczenia, a dana osoba jest niezdolna do pracy również po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • niezdolność do pracy powstała już po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Jeśli niezdolność do pracy powstała już po okresie podlegania ubezpieczeniu, prawo do zasiłku będzie przysługiwało jeśli niezdolność do pracy trwa bez przerwy przez okres co najmniej 30 dni i powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. W przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby, okres ten został wydłużony do 3 miesięcy.

Polecamy serwis: Emerytury i renty

Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego ubezpieczonemu przez pracodawcę, z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, konieczne jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA. Gdy we wskazanych okolicznościach wypłaty zasiłku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA oraz ZUS Z-3 w przypadku pracownika lub ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem. Ubezpieczeni wykonujący pozarolniczą działalność, a także osoby z nimi współpracujące przedstawiają dokument ZUS Z-3b. Ubezpieczeni, którym ustał tytuł do ubezpieczenia, dołączają również oświadczenie zawierające informacje o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, na druku ZUS Z-10.

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego ubezpieczonemu przez pracodawcę, z tytułu niemożności wykonywania dotychczasowej pracy z powodu podejrzenia nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej, konieczne jest przedstawienie decyzji inspektora sanitarnego. Gdy we wskazanych okolicznościach wypłaty zasiłku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, należy przedstawić decyzję inspektora sanitarnego oraz ZUS Z-3 w przypadku pracownika lub ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem. Ubezpieczeni wykonujący pozarolniczą działalność, a także osoby z nimi współpracujące przedstawiają dokument ZUS Z-3b.

Zobacz koniecznie: Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

W przypadku wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego ubezpieczonemu przez pracodawcę, z tytułu wypadku przy pracy, konieczne jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA, protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W przypadku ubezpieczonych nie będących pracownikami, przedstawia się kartę wypadku przy pracy. Dodatkowo, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem późniejszych następstw wypadku przy pracy, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy. Gdy we wskazanych okolicznościach wypłaty zasiłku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest przedstawienie zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA, protokołu lub karty wypadku, które to w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących sporządza ZUS, oraz ZUS Z-3, ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b, w zależności od tytułu ubezpieczenia. Gdy niezdolność do pracy jest skutkiem późniejszych następstw wypadku przy pracy, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama