Kategorie

Rozliczanie zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łączonego z pracą na pół etatu

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Rozliczanie zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łączonego z pracą na pół etatu. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Możliwość łączenia pracy z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich jest dużym ułatwieniem dla wszystkich aktywnych na rynku pracy rodziców. Pewne wątpliwości jednak może budzić sposób rozliczania choćby zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, łączonego z praca na pół etatu.

PROBLEM 

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim do 15 lipca 2013 r. W trakcie tego urlopu (od 1 lipca 2013 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od 16 lipca 2013 r. rozpoczęła urlop rodzicielski, który również będzie łączyć z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. Pracownica na okres od 15 lipca do 20 sierpnia 2013 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie (złamała nogę przy pracach domowych). W 2013 r. pobrała już wynagrodzenie chorobowe za 33 dni. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego była kwota 3451,60 zł (4000 zł po potrąceniu 13,71%). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim? Jak pomniejszyć podstawę za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli pracownica do tej pory otrzymywała zasiłek w wysokości 100%? Czy pracownica ma prawo do zasiłku chorobowego? W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za pracę i zasiłek za lipiec i sierpień 2013 r.? 

RADA 

Za lipiec, oprócz zasiłku macierzyńskiego w łącznej wysokości 1415,27 zł (862,95 zł + 552,32 zł), pracownicy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 866,67 zł [(2000 zł – (2000 zł : 30 x 17 dni choroby)] oraz zasiłek chorobowy w kwocie 782,34 zł (46,02 zł x 17 dni). Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE 

Za lipiec 2013 i sierpień 2013 r. powinni Państwo wypłacić pracownicy wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim wykonuje ona pracę, oraz za okres absencji chorobowej. Określone w umowie o pracę wynagrodzenie pracownicy za pracę dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosiło 4000 zł, zatem wynagrodzenie pracownicy za pracę na 1/2 etatu powinno wynosić 2000 zł. Kwotę tę należy pomniejszyć o czas absencji chorobowej, dzieląc ją przez 30, a wynik mnożąc przez liczbę kalendarzowych dni niezdolności do pracy przypadających w danym miesiącu. Następnie w każdym z miesięcy (w lipcu i sierpniu) o otrzymany wynik pomniejsza się kwotę 2000 zł. Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownicy należy wypłacić zasiłek chorobowy wyliczony od podstawy wymiaru 1725,80 zł (2000 zł – 13,71%).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Ustalając wysokość wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń należnych Państwa pracownicy za lipiec 2013 r. w pierwszej kolejności należy ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, w którym pracownica łączy wykorzystywanie tych urlopów z pracą w wymiarze 1/2 etatu. 

Krok 1. Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługującego za lipiec 2013 r. 

Pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za okres od 1 do 15 lipca 2013 r. w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tj. w kwocie 862,95 zł, co wynika z wyliczenia: 

 • 3451,60 zł : 30 = 115,05 zł (pełna dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
 • 115,05 zł x 0,5 = 57,53 zł (proporcjonalnie obniżona dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
 • 57,53 zł x 15 dni = 862,95 zł. 

Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, w którym pracownica łączy wykorzystywanie tego urlopu z pracą na pół etatu, należy obliczyć z podstawy wymiaru wynoszącej 60%. W efekcie kwota zasiłku macierzyńskiego za okres od 16 do 31 lipca 2013 r. wyniesie 552,32 zł zgodnie z wyliczeniem: 

 • 3451,60 zł (podstawa wymiaru zasiłku w wysokości 100%) x 60% = 2070,96 zł (pełna podstawa wymiaru zasiłku przysługującego w okresie urlopu rodzicielskiego),
 • 2070,96 zł : 30 = 69,03 zł (jest to pełna dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego w okresie urlopu rodzicielskiego),
 • 69,03 zł x 0,5 = 34,52 zł (proporcjonalnie obniżona dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
 • 34,52 zł x 16 dni = 552,32 zł. 

Natomiast kwota zasiłku macierzyńskiego za sierpień 2013 r. wyniesie 1070,12 zł (34,52 zł x x 31 dni). 

Krok 2. Obliczenie wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia zasadniczego 

Reklama

W okresie od 15 lipca do 20 sierpnia 2013 r. pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby. Z tego tytułu przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za wskazany okres niezdolności do pracy, w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi miesięczne wynagrodzenie pracownicy za lipiec 2013 r. z tytułu pracy podjętej w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz w czasie urlopu rodzicielskiego. Przyjmując załażenie, że wynagrodzenie pracownicy w okresie pracy na 1/2 etatu wynosi 2000 zł (wynagrodzenie za pracę na pełny etat wynosiło 4000 zł), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej w okresie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu ustala się na podstawie wynagrodzenia określonego dla połowy wymiaru czasu pracy. 

Oznacza to, że za okres niezdolności do pracy wskutek choroby pracownicy należy wypłacić zasiłek chorobowy według stawki dziennej w kwocie 46,02 zł, co wynika z wyliczenia: 

 • 1725,80 zł (2000 zł – 13,71%) x 80% = 1380,64 zł (80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego),
 • 1380,64 zł : 30 = 46,02 zł (dzienna stawka zasiłku chorobowego 80%). 

Za lipiec br., oprócz zasiłku macierzyńskiego w łącznej wysokości 1415,27 zł (862,95 zł + 552,32 zł), pracownicy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 866,67 zł [(2000 zł – (2000 zł : 30 x 17 dni choroby)] oraz zasiłek chorobowy w kwocie 782,34 zł (46,02 zł x 17 dni). 

Za sierpień br., oprócz zasiłku macierzyńskiego w kwocie 1070,12 zł, pracownicy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 666,67 zł [(2000 zł – (2000 zł : 30 x 20 dni choroby)] oraz zasiłek chorobowy w kwocie 920,40 zł (46,02 zł x 20 dni).

Polecamy również: Uprawnienia rodzicielskie w 2014 roku

Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia i zasiłków za lipiec i sierpień br. (pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2 i jest uprawniona do podstawowych KUP)

Lista płac

07/2013

08/2013

1

Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu

4000,00

4000,00

2

Wynagrodzenie zasadnicze ustalone dla 1/2 etatu

2000,00

2000,00

3

Pomniejszenie płacy zasadniczej z tytułu choroby

-1133,33

-1333,33

4

Wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu

866,67

666,67

5

Zasiłek chorobowy (80%)

782,34

920,40

6

Zasiłek macierzyński (100%)

862,95

0,00

7

Zasiłek macierzyński (60%)

552,32

1070,12

8

Wynagrodzenie i zasiłek brutto

3064,28

2657,19

9

Podstawa wymiaru składki na ubezp. emerytalno-rentowe

866,67

666,67

10

Podstawa wymiaru składki na ubezp. chorobowe i wypadkowe

866,67

666,67

11

Składka na ub. emerytalne – pracownik (9,76%)

84,59

65,07

12

Składka na ub. rentowe – pracownik (1,5%)

13,00

10,00

13

Składka na ub. chorobowe – pracownik (2,45%)

21,23

16,33

14

Razem ZUSpracownik

118,82

91,40

15

Przychód

3064,28

2657,19

16

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

111,25

17

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

46,33

18

Podstawa opodatkowania

2834,00

2455,00

19

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

747,85

575,27

20

Zaliczka na podatek dochodowy (18%)

463,79

395,57

21

Składka zdrowotna (9%)

67,31

51,77

22

Składka zdrowotna (7,75%) do odliczenia od podatku

57,96

44,58

23

Podatek do US

406,00

351,00

24

Do wypłaty

2472,15

2163,02

Reklama

Pracownik pobierający zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego może łączyć wykorzystywanie tych urlopów z pracą zawodową pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę i praca ta będzie wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu (art. 29 ust. 7 ustawy zasiłkowej). 

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku łączenia wskazanych urlopów z wykonywaniem pracy podstawę wymiaru zasiłku należy proporcjonalnie pomniejszyć. Oznacza to, że w przypadku Państwa pracownicy w okresie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą w wymiarze 1/2 etatu dzienna kwota zasiłku w wysokości 100% powinna zostać pomniejszona o 50%. Analogicznie w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze 1/2 etatu dzienna kwota zasiłku w wysokości 60% powinna zostać pomniejszona o 50%.

Polecamy serwis: Uprawnienia rodzicielskie

Należy dodać, że zasada podejmowania pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres wskazanych urlopów oraz pomniejszania wysokości zasiłku macierzyńskiego dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych innych niż pracownicy. 

Podstawa prawna:

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?