Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczanie zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łączonego z pracą na pół etatu

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Rozliczanie zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łączonego z pracą na pół etatu. /Fot. Fotolia
Rozliczanie zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego łączonego z pracą na pół etatu. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Możliwość łączenia pracy z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich jest dużym ułatwieniem dla wszystkich aktywnych na rynku pracy rodziców. Pewne wątpliwości jednak może budzić sposób rozliczania choćby zasiłku chorobowego w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, łączonego z praca na pół etatu.

PROBLEM 

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim do 15 lipca 2013 r. W trakcie tego urlopu (od 1 lipca 2013 r.) rozpoczęła łączenie pracy na 1/2 etatu z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Natomiast od 16 lipca 2013 r. rozpoczęła urlop rodzicielski, który również będzie łączyć z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu. Pracownica na okres od 15 lipca do 20 sierpnia 2013 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie (złamała nogę przy pracach domowych). W 2013 r. pobrała już wynagrodzenie chorobowe za 33 dni. Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego była kwota 3451,60 zł (4000 zł po potrąceniu 13,71%). W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim? Jak pomniejszyć podstawę za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli pracownica do tej pory otrzymywała zasiłek w wysokości 100%? Czy pracownica ma prawo do zasiłku chorobowego? W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za pracę i zasiłek za lipiec i sierpień 2013 r.? 

RADA 

Za lipiec, oprócz zasiłku macierzyńskiego w łącznej wysokości 1415,27 zł (862,95 zł + 552,32 zł), pracownicy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 866,67 zł [(2000 zł – (2000 zł : 30 x 17 dni choroby)] oraz zasiłek chorobowy w kwocie 782,34 zł (46,02 zł x 17 dni). Szczegóły w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Za lipiec 2013 i sierpień 2013 r. powinni Państwo wypłacić pracownicy wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w jakim wykonuje ona pracę, oraz za okres absencji chorobowej. Określone w umowie o pracę wynagrodzenie pracownicy za pracę dla pełnego wymiaru czasu pracy wynosiło 4000 zł, zatem wynagrodzenie pracownicy za pracę na 1/2 etatu powinno wynosić 2000 zł. Kwotę tę należy pomniejszyć o czas absencji chorobowej, dzieląc ją przez 30, a wynik mnożąc przez liczbę kalendarzowych dni niezdolności do pracy przypadających w danym miesiącu. Następnie w każdym z miesięcy (w lipcu i sierpniu) o otrzymany wynik pomniejsza się kwotę 2000 zł. Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownicy należy wypłacić zasiłek chorobowy wyliczony od podstawy wymiaru 1725,80 zł (2000 zł – 13,71%).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Ustalając wysokość wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń należnych Państwa pracownicy za lipiec 2013 r. w pierwszej kolejności należy ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, w którym pracownica łączy wykorzystywanie tych urlopów z pracą w wymiarze 1/2 etatu. 

Krok 1. Ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługującego za lipiec 2013 r. 

Pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za okres od 1 do 15 lipca 2013 r. w wysokości zmniejszonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tj. w kwocie 862,95 zł, co wynika z wyliczenia: 

 • 3451,60 zł : 30 = 115,05 zł (pełna dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
 • 115,05 zł x 0,5 = 57,53 zł (proporcjonalnie obniżona dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
 • 57,53 zł x 15 dni = 862,95 zł. 

Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, w którym pracownica łączy wykorzystywanie tego urlopu z pracą na pół etatu, należy obliczyć z podstawy wymiaru wynoszącej 60%. W efekcie kwota zasiłku macierzyńskiego za okres od 16 do 31 lipca 2013 r. wyniesie 552,32 zł zgodnie z wyliczeniem: 

 • 3451,60 zł (podstawa wymiaru zasiłku w wysokości 100%) x 60% = 2070,96 zł (pełna podstawa wymiaru zasiłku przysługującego w okresie urlopu rodzicielskiego),
 • 2070,96 zł : 30 = 69,03 zł (jest to pełna dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego w okresie urlopu rodzicielskiego),
 • 69,03 zł x 0,5 = 34,52 zł (proporcjonalnie obniżona dzienna kwota zasiłku macierzyńskiego),
 • 34,52 zł x 16 dni = 552,32 zł. 

Natomiast kwota zasiłku macierzyńskiego za sierpień 2013 r. wyniesie 1070,12 zł (34,52 zł x x 31 dni). 

Krok 2. Obliczenie wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia zasadniczego 

W okresie od 15 lipca do 20 sierpnia 2013 r. pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby. Z tego tytułu przysługuje jej zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za wskazany okres niezdolności do pracy, w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi miesięczne wynagrodzenie pracownicy za lipiec 2013 r. z tytułu pracy podjętej w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz w czasie urlopu rodzicielskiego. Przyjmując załażenie, że wynagrodzenie pracownicy w okresie pracy na 1/2 etatu wynosi 2000 zł (wynagrodzenie za pracę na pełny etat wynosiło 4000 zł), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej w okresie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na 1/2 etatu ustala się na podstawie wynagrodzenia określonego dla połowy wymiaru czasu pracy. 

Oznacza to, że za okres niezdolności do pracy wskutek choroby pracownicy należy wypłacić zasiłek chorobowy według stawki dziennej w kwocie 46,02 zł, co wynika z wyliczenia: 

 • 1725,80 zł (2000 zł – 13,71%) x 80% = 1380,64 zł (80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego),
 • 1380,64 zł : 30 = 46,02 zł (dzienna stawka zasiłku chorobowego 80%). 

Za lipiec br., oprócz zasiłku macierzyńskiego w łącznej wysokości 1415,27 zł (862,95 zł + 552,32 zł), pracownicy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 866,67 zł [(2000 zł – (2000 zł : 30 x 17 dni choroby)] oraz zasiłek chorobowy w kwocie 782,34 zł (46,02 zł x 17 dni). 

Za sierpień br., oprócz zasiłku macierzyńskiego w kwocie 1070,12 zł, pracownicy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w wysokości 666,67 zł [(2000 zł – (2000 zł : 30 x 20 dni choroby)] oraz zasiłek chorobowy w kwocie 920,40 zł (46,02 zł x 20 dni).

Polecamy również: Uprawnienia rodzicielskie w 2014 roku

Rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia i zasiłków za lipiec i sierpień br. (pracownica złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2 i jest uprawniona do podstawowych KUP)

Lista płac

07/2013

08/2013

1

Wynagrodzenie zasadnicze dla pełnego etatu

4000,00

4000,00

2

Wynagrodzenie zasadnicze ustalone dla 1/2 etatu

2000,00

2000,00

3

Pomniejszenie płacy zasadniczej z tytułu choroby

-1133,33

-1333,33

4

Wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniu

866,67

666,67

5

Zasiłek chorobowy (80%)

782,34

920,40

6

Zasiłek macierzyński (100%)

862,95

0,00

7

Zasiłek macierzyński (60%)

552,32

1070,12

8

Wynagrodzenie i zasiłek brutto

3064,28

2657,19

9

Podstawa wymiaru składki na ubezp. emerytalno-rentowe

866,67

666,67

10

Podstawa wymiaru składki na ubezp. chorobowe i wypadkowe

866,67

666,67

11

Składka na ub. emerytalne – pracownik (9,76%)

84,59

65,07

12

Składka na ub. rentowe – pracownik (1,5%)

13,00

10,00

13

Składka na ub. chorobowe – pracownik (2,45%)

21,23

16,33

14

Razem ZUSpracownik

118,82

91,40

15

Przychód

3064,28

2657,19

16

Koszty uzyskania przychodu (111,25 zł)

111,25

111,25

17

Ulga podatkowa (46,33 zł)

46,33

46,33

18

Podstawa opodatkowania

2834,00

2455,00

19

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

747,85

575,27

20

Zaliczka na podatek dochodowy (18%)

463,79

395,57

21

Składka zdrowotna (9%)

67,31

51,77

22

Składka zdrowotna (7,75%) do odliczenia od podatku

57,96

44,58

23

Podatek do US

406,00

351,00

24

Do wypłaty

2472,15

2163,02

Pracownik pobierający zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego może łączyć wykorzystywanie tych urlopów z pracą zawodową pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę i praca ta będzie wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu (art. 29 ust. 7 ustawy zasiłkowej). 

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku łączenia wskazanych urlopów z wykonywaniem pracy podstawę wymiaru zasiłku należy proporcjonalnie pomniejszyć. Oznacza to, że w przypadku Państwa pracownicy w okresie łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą w wymiarze 1/2 etatu dzienna kwota zasiłku w wysokości 100% powinna zostać pomniejszona o 50%. Analogicznie w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w wymiarze 1/2 etatu dzienna kwota zasiłku w wysokości 60% powinna zostać pomniejszona o 50%.

Polecamy serwis: Uprawnienia rodzicielskie

Należy dodać, że zasada podejmowania pracy w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres wskazanych urlopów oraz pomniejszania wysokości zasiłku macierzyńskiego dotyczy wyłącznie pracowników i nie ma zastosowania do ubezpieczonych innych niż pracownicy. 

Podstawa prawna:

Reklama
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.