REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski - jakie ubezpieczenia?

Joanna Stolarska
Działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski - jakie ubezpieczenia? /Fot. Fotolia
Działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski - jakie ubezpieczenia? /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy przy zgłoszeniu do ubezpieczeń osoby, która ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, oraz osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą okoliczności te mają jakieś znaczenie? Z jakiego tytułu i jakim ubezpieczeniom będą podlegać nowo zatrudnieni menedżerowie?

PROBLEM

Od 10 grudnia 2013 r. chcemy zatrudnić na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) 2 osoby – jedną, która ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, i drugą, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie doradztwa biznesowego i pozyskiwania pracowników. Czy przy zgłoszeniu tych osób do ubezpieczeń okoliczności te mają jakieś znaczenie? Jeśli tak, to z jakiego tytułu i jakim ubezpieczeniom będą podlegać te osoby z tytułu kontraktu?

Autopromocja

RADA

Tak. Rozstrzygnięcie, z jakiego tytułu i jakim ubezpieczeniom będą podlegać nowo zatrudnieni menedżerowie, zależy przede wszystkim od klasyfikacji podatkowej przychodu, który uzyskają z tytułu zawartego kontraktu. Pierwszy z menedżerów, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, powinien zostać obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z zasadami obowiązującymi zleceniobiorców. W przypadku drugiego menedżera wystąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – tj. umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. Zatem obowiązek ubezpieczeniowy tej osoby należy rozstrzygnąć zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 9 ustawy systemowej. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Kontrakt menedżerski jest zaliczany do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Umowy tego typu nazywa się również umowami nienazwanymi, ponieważ nie są one wprost uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego – w podobny sposób klasyfikuje się umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, umowy o powiernictwo nad przedsiębiorstwem, umowy zarządu i inne umowy o podobnym charakterze.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia

Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zobowiązanie menedżera do zarządzania przedsiębiorstwem, w imieniu i na rzecz tego przedsiębiorstwa za określonym wynagrodzeniem. Treść stosunku prawnego łączącego powierzającego zarząd firmą i menedżera jest każdorazowo określona przez strony umowy. W treści umowy powinny znaleźć się m.in.: obowiązki i uprawnienia menedżera, zakres zadań do wykonania i odpowiedzialności, składniki wynagrodzenia, inne dodatkowe świadczenia, zobowiązanie do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej oraz do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, kryteria oceny efektywności zarządzania menedżera, sposoby i warunki rozwiązania kontraktu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem przez osobę prowadzącą działalność jest klasyfikowane pod względem podatkowym jako działalność wykonywana osobiście, a nie jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 9 ustawy o pdof).

Z punktu widzenia obowiązku ubezpieczeniowego, osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) są traktowane jak zleceniobiorcy. Podlegają one ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innych nienazwanych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Polecamy: Kodeks pracy 2013 z komentarzem - praktycznie o rewolucyjnych zmianach


W przedstawionym przez Państwa przypadku dwóch menedżerów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie każdy z nich ma wykonywać umowę kontraktu menedżerskiego.

Pierwsza z tych osób posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Co do zasady, umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach działalności gospodarczej nie jest uważana za odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to jednak menedżera. Jeżeli bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej menedżer wykonuje tylko i wyłącznie usługi będące równocześnie przedmiotem zawartego przez niego kontraktu i w związku tym osiąga – w rozumieniu przepisów podatkowych – wyłącznie przychody z działalności wykonywanej osobiście, wówczas podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu kontraktu menedżerskiego.

UWAGA!

Osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) podlegają ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorcy.

PRZYKŁAD

Autopromocja

Mariusz S. w listopadzie 2013 r. założył działalność gospodarczą i uzyskał wpis do ewidencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Pracę świadczy na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego z firmą produkcyjno-handlową. Z tytułu tego kontraktu miesięcznie uzyskuje przychód w kwocie 15 000 zł. Poza usługami wykonywanymi na podstawie kontraktu nie świadczy żadnych innych usług. Na podstawie przepisów podatkowych Mariusz S. osiąga wyłącznie przychody z działalności wykonywanej osobiście. Menedżer powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, a przychód uzyskany z tytułu zawartego kontraktu należy oskładkować zgodnie z zasadami dotyczącymi zleceniobiorców.

Polecamy także: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2014 r.

Drugi z zatrudnionych przez Państwa menedżerów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zawarta umowa kontraktu menedżerskiego jest zapewne tylko jedną z wielu umów, na podstawie której ten przedsiębiorca wykonuje usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Jeżeli zatem:

 • oprócz usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, menedżer w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje również inne usługi oraz
 • na podstawie przepisów podatkowych uzyskuje zarówno przychody z działalności wykonywanej osobiście, jak i z działalności gospodarczej,

wówczas dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczenia – umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia i działalności gospodarczej. W tym przypadku obowiązek ubezpieczeniowy należy rozstrzygnąć na ogólnych zasadach wskazanych w art. 9 ustawy systemowej.

PRZYKŁAD

Tomasz K. od października 2013 r. świadczy pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego z firmą usługową. Na podstawie tego kontraktu uzyskuje miesięczny przychód w wysokości 20 000 zł. Kontrakt wykonuje w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi od 2010 r. Oprócz zarządzania przedsiębiorstwem przedmiotem prowadzonej działalności są: doradztwo, działalność związana z pozyskiwaniem pracowników, coaching i szkolenia. Poza usługami stanowiącymi przedmiot kontraktu Tomasz K. realizuje również wiele innych umów zawartych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Zgodnie z przepisami podatkowymi, osiąga zarówno przychody z działalności wykonywanej osobiście (kontrakt menedżerski), jak i przychody z działalności gospodarczej (inne umowy o świadczenie usług zawierane z kontrahentami). Od listopada 2013 r. u Tomasza K. występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń: działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski (o charakterze umowy zlecenia). Dlatego Tomasz K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu, który powstał najwcześniej – w jego przypadku tym tytułem jest działalność gospodarcza. Zleceniodawca kontraktu musi jednak obowiązkowo zgłosić Tomasza K. do ubezpieczenia zdrowotnego. Na swój wniosek menedżer może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i zostać zgłoszony do ZUS przez zleceniodawcę kontraktu. Tomasz K. osiąga bowiem z tej umowy przychód przekraczający minimalną obowiązującą go podstawę wymiaru składek z tytułu działalności pozarolniczej.

Zadaj pytanie: Forum Kadry


W przedstawionej sytuacji pierwszy z menedżerów musi zostać zgłoszony przez Państwa do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. Będą Państwo musieli również – pod ustawowymi warunkami – opłacać za niego składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Z tytułu zawartego kontraktu osoba ta, na swój wniosek, będzie mogła zostać zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli menedżer zdecyduje się przystąpić dobrowolnie do tego ubezpieczenia, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe będzie w jego przypadku ograniczona do kwoty 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (do 31 grudnia 2013 r.), a od 1 stycznia 2014 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w tym roku. Podstawę wymiaru składek menedżera będzie stanowić przychód uzyskiwany z tytułu zawartego kontraktu. Należy przy tym pamiętać o rocznym ograniczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (w 2013 r. – 111 390 zł).

Drugi z zatrudnionych przez Państwa menedżerów podlegał dotychczas obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ z tytułu kontraktu menedżerskiego prawdopodobnie uzyska przychód znacznie przekraczający obowiązującą go minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności, obowiązkowo powinni Państwo zgłosić go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Menedżer może jednak z tytułu kontraktu przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych (w takiej sytuacji obowiązkowa będzie za niego składka wypadkowa), ale może też zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i przystąpić do nich z kontraktu. Wtedy, na wniosek menedżera, zgłoszą go Państwo do ubezpieczeń na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców.

Podstawa prawna:

Więcej przeczytasz w Sposobie na Płace >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

  Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  REKLAMA

  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  REKLAMA