REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski - jakie ubezpieczenia?

Joanna Stolarska
Działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski - jakie ubezpieczenia? /Fot. Fotolia
Działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski - jakie ubezpieczenia? /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy przy zgłoszeniu do ubezpieczeń osoby, która ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, oraz osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą okoliczności te mają jakieś znaczenie? Z jakiego tytułu i jakim ubezpieczeniom będą podlegać nowo zatrudnieni menedżerowie?

PROBLEM

Od 10 grudnia 2013 r. chcemy zatrudnić na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) 2 osoby – jedną, która ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, i drugą, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie doradztwa biznesowego i pozyskiwania pracowników. Czy przy zgłoszeniu tych osób do ubezpieczeń okoliczności te mają jakieś znaczenie? Jeśli tak, to z jakiego tytułu i jakim ubezpieczeniom będą podlegać te osoby z tytułu kontraktu?

REKLAMA

Autopromocja

RADA

Tak. Rozstrzygnięcie, z jakiego tytułu i jakim ubezpieczeniom będą podlegać nowo zatrudnieni menedżerowie, zależy przede wszystkim od klasyfikacji podatkowej przychodu, który uzyskają z tytułu zawartego kontraktu. Pierwszy z menedżerów, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, powinien zostać obowiązkowo zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z zasadami obowiązującymi zleceniobiorców. W przypadku drugiego menedżera wystąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych – tj. umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej. Zatem obowiązek ubezpieczeniowy tej osoby należy rozstrzygnąć zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 9 ustawy systemowej. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Kontrakt menedżerski jest zaliczany do umów o świadczenie usług, do których zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Umowy tego typu nazywa się również umowami nienazwanymi, ponieważ nie są one wprost uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego – w podobny sposób klasyfikuje się umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, umowy o powiernictwo nad przedsiębiorstwem, umowy zarządu i inne umowy o podobnym charakterze.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia

Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zobowiązanie menedżera do zarządzania przedsiębiorstwem, w imieniu i na rzecz tego przedsiębiorstwa za określonym wynagrodzeniem. Treść stosunku prawnego łączącego powierzającego zarząd firmą i menedżera jest każdorazowo określona przez strony umowy. W treści umowy powinny znaleźć się m.in.: obowiązki i uprawnienia menedżera, zakres zadań do wykonania i odpowiedzialności, składniki wynagrodzenia, inne dodatkowe świadczenia, zobowiązanie do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej oraz do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, kryteria oceny efektywności zarządzania menedżera, sposoby i warunki rozwiązania kontraktu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem przez osobę prowadzącą działalność jest klasyfikowane pod względem podatkowym jako działalność wykonywana osobiście, a nie jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 9 ustawy o pdof).

Z punktu widzenia obowiązku ubezpieczeniowego, osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) są traktowane jak zleceniobiorcy. Podlegają one ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innych nienazwanych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Polecamy: Kodeks pracy 2013 z komentarzem - praktycznie o rewolucyjnych zmianach


W przedstawionym przez Państwa przypadku dwóch menedżerów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie każdy z nich ma wykonywać umowę kontraktu menedżerskiego.

Pierwsza z tych osób posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Co do zasady, umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach działalności gospodarczej nie jest uważana za odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy to jednak menedżera. Jeżeli bowiem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej menedżer wykonuje tylko i wyłącznie usługi będące równocześnie przedmiotem zawartego przez niego kontraktu i w związku tym osiąga – w rozumieniu przepisów podatkowych – wyłącznie przychody z działalności wykonywanej osobiście, wówczas podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu kontraktu menedżerskiego.

UWAGA!

Osoby wykonujące pracę wyłącznie na podstawie kontraktu menedżerskiego (o charakterze umowy zlecenia) podlegają ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorcy.

PRZYKŁAD

Mariusz S. w listopadzie 2013 r. założył działalność gospodarczą i uzyskał wpis do ewidencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Pracę świadczy na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego z firmą produkcyjno-handlową. Z tytułu tego kontraktu miesięcznie uzyskuje przychód w kwocie 15 000 zł. Poza usługami wykonywanymi na podstawie kontraktu nie świadczy żadnych innych usług. Na podstawie przepisów podatkowych Mariusz S. osiąga wyłącznie przychody z działalności wykonywanej osobiście. Menedżer powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, a przychód uzyskany z tytułu zawartego kontraktu należy oskładkować zgodnie z zasadami dotyczącymi zleceniobiorców.

Polecamy także: Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2014 r.

Drugi z zatrudnionych przez Państwa menedżerów prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zawarta umowa kontraktu menedżerskiego jest zapewne tylko jedną z wielu umów, na podstawie której ten przedsiębiorca wykonuje usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Jeżeli zatem:

  • oprócz usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wykonywanych na podstawie kontraktu menedżerskiego, menedżer w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje również inne usługi oraz
  • na podstawie przepisów podatkowych uzyskuje zarówno przychody z działalności wykonywanej osobiście, jak i z działalności gospodarczej,

wówczas dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczenia – umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia i działalności gospodarczej. W tym przypadku obowiązek ubezpieczeniowy należy rozstrzygnąć na ogólnych zasadach wskazanych w art. 9 ustawy systemowej.

PRZYKŁAD

Tomasz K. od października 2013 r. świadczy pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego z firmą usługową. Na podstawie tego kontraktu uzyskuje miesięczny przychód w wysokości 20 000 zł. Kontrakt wykonuje w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzi od 2010 r. Oprócz zarządzania przedsiębiorstwem przedmiotem prowadzonej działalności są: doradztwo, działalność związana z pozyskiwaniem pracowników, coaching i szkolenia. Poza usługami stanowiącymi przedmiot kontraktu Tomasz K. realizuje również wiele innych umów zawartych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Zgodnie z przepisami podatkowymi, osiąga zarówno przychody z działalności wykonywanej osobiście (kontrakt menedżerski), jak i przychody z działalności gospodarczej (inne umowy o świadczenie usług zawierane z kontrahentami). Od listopada 2013 r. u Tomasza K. występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń: działalność gospodarcza i kontrakt menedżerski (o charakterze umowy zlecenia). Dlatego Tomasz K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu, który powstał najwcześniej – w jego przypadku tym tytułem jest działalność gospodarcza. Zleceniodawca kontraktu musi jednak obowiązkowo zgłosić Tomasza K. do ubezpieczenia zdrowotnego. Na swój wniosek menedżer może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i zostać zgłoszony do ZUS przez zleceniodawcę kontraktu. Tomasz K. osiąga bowiem z tej umowy przychód przekraczający minimalną obowiązującą go podstawę wymiaru składek z tytułu działalności pozarolniczej.

Zadaj pytanie: Forum Kadry


REKLAMA

W przedstawionej sytuacji pierwszy z menedżerów musi zostać zgłoszony przez Państwa do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. Będą Państwo musieli również – pod ustawowymi warunkami – opłacać za niego składki na Fundusz Pracy i FGŚP. Z tytułu zawartego kontraktu osoba ta, na swój wniosek, będzie mogła zostać zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli menedżer zdecyduje się przystąpić dobrowolnie do tego ubezpieczenia, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe będzie w jego przypadku ograniczona do kwoty 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (do 31 grudnia 2013 r.), a od 1 stycznia 2014 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w tym roku. Podstawę wymiaru składek menedżera będzie stanowić przychód uzyskiwany z tytułu zawartego kontraktu. Należy przy tym pamiętać o rocznym ograniczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (w 2013 r. – 111 390 zł).

Drugi z zatrudnionych przez Państwa menedżerów podlegał dotychczas obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ z tytułu kontraktu menedżerskiego prawdopodobnie uzyska przychód znacznie przekraczający obowiązującą go minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności, obowiązkowo powinni Państwo zgłosić go tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Menedżer może jednak z tytułu kontraktu przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych (w takiej sytuacji obowiązkowa będzie za niego składka wypadkowa), ale może też zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń i przystąpić do nich z kontraktu. Wtedy, na wniosek menedżera, zgłoszą go Państwo do ubezpieczeń na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców.

Podstawa prawna:

Więcej przeczytasz w Sposobie na Płace >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sposób na płace

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin pracy w tygodniu w Polsce do 2027 roku? Inne państwa już testowały: efekty są zachęcające

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA