REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zleceniobiorca równolegle na etacie - jakie ubezpieczenia

Joanna Olejnik
Umowa zlecenia i umowa o pracę - ubezpieczenia. /Fot. Fotolia
Umowa zlecenia i umowa o pracę - ubezpieczenia. /Fot. Fotolia

REKLAMA

Zleceniobiorca może być równolegle zatrudniony na etacie. Zawieranie umów zlecenia z osobami, które są zatrudnione w innej firmie, może być bardzo korzystne dla zleceniodawcy. Do jakich ubezpieczeń płatnik musi zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego równolegle na etat?

Jeżeli zleceniobiorca, zatrudniony jednocześnie na podstawie umowy o pracę, osiąga z etatowego zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tytułu zlecenia obowiązkowo będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) za zleceniobiorcę jest uzależniony m.in. od tego, czy posiada on inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń zlecenie–etat

Samoistna umowa zlecenia zasadniczo skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dla takiej osoby dobrowolne (z tej zasady wyłączeni są jedynie studenci i uczniowie do 26. roku życia – z umowy zlecenia nie są zgłaszani do żadnych ubezpieczeń). Obowiązek ubezpieczeniowy może jednak ukształtować się inaczej w przypadku, gdy zleceniobiorca obok umowy cywilnoprawnej jest zatrudniony przez innego płatnika na podstawie umowy o pracę. Dodatkowa umowa zlecenia zawarta z osobą będącą na etacie powoduje, że z tytułu wykonywania tej umowy ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy. Zasada ta obowiązuje jednak tylko po spełnieniu jednego warunku – podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, musi być równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl

UWAGA!

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Zleceniobiorca, równolegle zatrudniony w ramach stosunku pracy przez innego płatnika, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia, jeżeli jego wynagrodzenie z zatrudnienia etatowego jest niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Zgłoszenie zleceniobiorcy - absolwenta studiów wyższych do ZUS

Przychód z umowy o pracę

Ustalając wysokość przychodu z zatrudnienia etatowego należy wziąć pod uwagę przychód należny. W niektórych przypadkach będzie to przychód zagwarantowany w umowie o pracę, który nawet nie został w danym okresie rozliczeniowym uzyskany przez pracownika.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Będzie tak w przypadku, gdy:

 • pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy, wypłaca wynagrodzenie 10. dnia następnego miesiąca i wskutek tego za pierwszy miesiąc zatrudnienia zostaje złożony raport „zerowy” (przychód pracowniczy powstaje dopiero w momencie wypłaty wynagrodzenia, a zatem w kolejnym miesiącu),
 • pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, opóźnia wypłaty bądź wypłaca wynagrodzenie w zaniżonej wysokości,
 • pracownik uzyskuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru i w związku z tym podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy jest niższa niż minimalne wynagrodzenie.

W takich sytuacjach należy zawsze ustalić, jaki poziom wynagrodzenia został zagwarantowany w umowie o pracę. Dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, które z mocy prawa mają zagwarantowane wynagrodzenie co najmniej w minimalnej wysokości, dodatkowa umowa zlecenia nie będzie tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń tak długo, jak trwa stosunek pracy.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Przykład

Paulina M. jest zatrudniona w firmie A na podstawie umowy zlecenia od stycznia 2013 r. Z tego tytułu była zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1 września osoba ta została zatrudniona w firmie B w pełnym wymiarze czasu pracy. Niezależnie od tego, kiedy zostanie jej wypłacone pierwsze wynagrodzenie za pracę etatową, od 1 września 2013 r. umowa zlecenia stanowi dla Pauliny M. tytuł tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Paulina M. może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu umowy zlecenia (wówczas obowiązkowa będzie za nią składka wypadkowa, finansowana ze środków zleceniodawcy). Nie ma natomiast możliwości podlegania ze zlecenia ubezpieczeniu chorobowemu – to ubezpieczenie, na zasadzie dobrowolności, przysługuje tylko tym zleceniobiorcom, którzy podlegają z tytułu umowy cywilnoprawnej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Powyższe zasady nie mają zastosowania do osób pozostających w stosunku pracy, ale przebywających na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym. Dla tych ubezpieczonych umowa zlecenia będzie stanowiła obowiązkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Polecamy także serwis: Umowy cywilnoprawne

Zlecenie z własnym pracodawcą

Rozstrzygając kwestię obowiązku ubezpieczeniowego w przypadku zbiegu umowy zlecenia z pracą etatową trzeba pamiętać, że ustawa systemowa wprowadza szerszą definicję pojęcia „pracownik”, niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się bowiem także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia (lub innej umowy o takim charakterze) albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

UWAGA!

Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, jednocześnie będąca zleceniobiorcą innego płatnika, może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia tylko na zasadzie dobrowolności.

UWAGA!

Osoba zawierająca umowę zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonująca prace zlecone na rzecz własnego pracodawcy z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących w odniesieniu do pracowników.

Składki z tytułu umowy zlecenia w przypadku zbiegu zlecenia z pracą etatową

Rodzaje ubezpieczeń

Warunki zawartej umowy zlecenia

umowa zawarta ze zleceniobiorcą nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń

umowa zawarta ze zleceniobiorcą, zatrudnionym na etat i osiągającym z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie

umowa zawarta ze zleceniobiorcą, zatrudnionym na etat z przychodem ze stosunku pracy poniżej minimalnego wynagrodzenia

umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz pracodawcy

emerytalne
i rentowe

obowiązkowe

dobrowolne

obowiązkowe

obowiązkowe

wypadkowe

obowiązkowe

obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

obowiązkowe

obowiązkowe

chorobowe

dobrowolne

brak możliwości ubezpieczenia

dobrowolne

obowiązkowe

zdrowotne

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

Jeśli w wyniku kontroli lub postępowania wyjaśniającego ZUS uzna, że umowa zlecenia zawarta z podmiotem innym niż pracodawca zleceniobiorcy faktycznie obejmuje czynności wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, może obciążyć pracodawcę obowiązkiem zapłaty składek z tytułu takiej umowy zlecenia, wraz z odsetkami za zwłokę.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Przykład

Lekarz zatrudniony na etat w szpitalu klinicznym jako kardiolog zawarł umowę zlecenia z zakładem leczniczym Opieka Sp. z o.o., w ramach której powierzono mu pełnienie nocnych dyżurów. Dyżury te lekarz ma wykonywać w szpitalu klinicznym na swoim macierzystym oddziale. W ramach tych dyżurów pełni takie same obowiązki, jakie ciążą na nim z tytułu zawartej umowy o pracę, a z przepracowanej w ramach zleconych dyżurów liczby godzin rozlicza go ordynator oddziału. W tej sytuacji ZUS uznał, że umowa zlecenia jest faktycznie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, tj. szpitala klinicznego, a więc należy od niej odprowadzić składki jak z umowy o pracę. Płatnikiem składek za lekarza powinien być jego pracodawca, a nie zleceniodawca. A zatem z opłacenia zaległych składek ze zlecenia, wraz z odsetkami, został obciążony szpital, a nie spółka zlecająca prace.

Taką wykładnię potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 2 września 2009 r. (II UZP 6/09, OSNP 2010/3–4/46), uznając, że:

(...) pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy. (...)

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie? 

  Dzień chłopaka w pracy

  30 września to Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka to co innego niż Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który przypada w dniu 10 marca. Jakie prawa pracownicze mają zatrudnieni nastoletni młodociani?

  REKLAMA

  Rozwiązanie umowy o pracę - kiedy pracownik powinien dostać wynagrodzenie?

  Kiedy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się wypłata wynagrodzenia? Czy to dzień rozwiązania umowy czy ustalony w danym zakładzie pracy dzień wypłat? 

  Październik - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Wzrosty wynagrodzeń od 2024

  1 października - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Czy będą wzrosty wynagrodzeń 1 stycznia 2024 dla profesorów, adiunktów i asystentów? 

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa?

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe - ile zostało w 2023 roku? Czy w październiku 2023 są niedziele handlowe? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Dobrostan pracowników - wellbeing

  Wellbeing (well-being) w dosłownym tłumaczeniu z języka oznacza dobrostan. Okazuje się, że pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją to pojęcie, co pokazuje raport pt.: „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”.

  REKLAMA

  Aż 13% Polaków otwarcie przyznaje, że nie lubi ludzi z którymi pracuje

  Czy Polacy lubią swoich współpracowników? Co jest najbardziej denerwujące w zachowaniu kolegów i koleżanek z pracy? A co jest najbardziej cenione? Ważniejsza jest kariera czy dobra atmosfera? Sprawdzamy. 

  Jesień i koniec żniw - czas na rehabilitację leczniczą dla rolników

  Czy rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej? Ile trwa rehabilitacja dla rolników z KRUS? Gdzie jest prowadzona rehabilitacja lecznicza rolników? Jak i gdzie złożyć wniosek?

  REKLAMA