Kategorie

Zleceniobiorca równolegle na etacie - jakie ubezpieczenia

Joanna Olejnik
Umowa zlecenia i umowa o pracę - ubezpieczenia. /Fot. Fotolia
Umowa zlecenia i umowa o pracę - ubezpieczenia. /Fot. Fotolia
Zleceniobiorca może być równolegle zatrudniony na etacie. Zawieranie umów zlecenia z osobami, które są zatrudnione w innej firmie, może być bardzo korzystne dla zleceniodawcy. Do jakich ubezpieczeń płatnik musi zgłosić zleceniobiorcę zatrudnionego równolegle na etat?

Jeżeli zleceniobiorca, zatrudniony jednocześnie na podstawie umowy o pracę, osiąga z etatowego zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tytułu zlecenia obowiązkowo będzie podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) za zleceniobiorcę jest uzależniony m.in. od tego, czy posiada on inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń zlecenie–etat

Samoistna umowa zlecenia zasadniczo skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dla takiej osoby dobrowolne (z tej zasady wyłączeni są jedynie studenci i uczniowie do 26. roku życia – z umowy zlecenia nie są zgłaszani do żadnych ubezpieczeń). Obowiązek ubezpieczeniowy może jednak ukształtować się inaczej w przypadku, gdy zleceniobiorca obok umowy cywilnoprawnej jest zatrudniony przez innego płatnika na podstawie umowy o pracę. Dodatkowa umowa zlecenia zawarta z osobą będącą na etacie powoduje, że z tytułu wykonywania tej umowy ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy. Zasada ta obowiązuje jednak tylko po spełnieniu jednego warunku – podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, musi być równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Zobacz e-Poradnik „Zatrudnianie zleceniobiorców” dostępny w Bibliotece INFOR FK na www.inforfk.pl

UWAGA!

Zleceniobiorca, równolegle zatrudniony w ramach stosunku pracy przez innego płatnika, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia, jeżeli jego wynagrodzenie z zatrudnienia etatowego jest niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz również: Zgłoszenie zleceniobiorcy - absolwenta studiów wyższych do ZUS

Przychód z umowy o pracę

Ustalając wysokość przychodu z zatrudnienia etatowego należy wziąć pod uwagę przychód należny. W niektórych przypadkach będzie to przychód zagwarantowany w umowie o pracę, który nawet nie został w danym okresie rozliczeniowym uzyskany przez pracownika.

Będzie tak w przypadku, gdy:

 • pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy, wypłaca wynagrodzenie 10. dnia następnego miesiąca i wskutek tego za pierwszy miesiąc zatrudnienia zostaje złożony raport „zerowy” (przychód pracowniczy powstaje dopiero w momencie wypłaty wynagrodzenia, a zatem w kolejnym miesiącu),
 • pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, opóźnia wypłaty bądź wypłaca wynagrodzenie w zaniżonej wysokości,
 • pracownik uzyskuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru i w związku z tym podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy jest niższa niż minimalne wynagrodzenie.

W takich sytuacjach należy zawsze ustalić, jaki poziom wynagrodzenia został zagwarantowany w umowie o pracę. Dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, które z mocy prawa mają zagwarantowane wynagrodzenie co najmniej w minimalnej wysokości, dodatkowa umowa zlecenia nie będzie tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń tak długo, jak trwa stosunek pracy.

Przykład

Reklama

Paulina M. jest zatrudniona w firmie A na podstawie umowy zlecenia od stycznia 2013 r. Z tego tytułu była zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1 września osoba ta została zatrudniona w firmie B w pełnym wymiarze czasu pracy. Niezależnie od tego, kiedy zostanie jej wypłacone pierwsze wynagrodzenie za pracę etatową, od 1 września 2013 r. umowa zlecenia stanowi dla Pauliny M. tytuł tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Paulina M. może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu umowy zlecenia (wówczas obowiązkowa będzie za nią składka wypadkowa, finansowana ze środków zleceniodawcy). Nie ma natomiast możliwości podlegania ze zlecenia ubezpieczeniu chorobowemu – to ubezpieczenie, na zasadzie dobrowolności, przysługuje tylko tym zleceniobiorcom, którzy podlegają z tytułu umowy cywilnoprawnej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Powyższe zasady nie mają zastosowania do osób pozostających w stosunku pracy, ale przebywających na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym. Dla tych ubezpieczonych umowa zlecenia będzie stanowiła obowiązkowy tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi.

Polecamy także serwis: Umowy cywilnoprawne

Zlecenie z własnym pracodawcą

Rozstrzygając kwestię obowiązku ubezpieczeniowego w przypadku zbiegu umowy zlecenia z pracą etatową trzeba pamiętać, że ustawa systemowa wprowadza szerszą definicję pojęcia „pracownik”, niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się bowiem także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia (lub innej umowy o takim charakterze) albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

UWAGA!

Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, jednocześnie będąca zleceniobiorcą innego płatnika, może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zlecenia tylko na zasadzie dobrowolności.

UWAGA!

Osoba zawierająca umowę zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonująca prace zlecone na rzecz własnego pracodawcy z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom na zasadach obowiązujących w odniesieniu do pracowników.

Składki z tytułu umowy zlecenia w przypadku zbiegu zlecenia z pracą etatową

Rodzaje ubezpieczeń

Warunki zawartej umowy zlecenia

umowa zawarta ze zleceniobiorcą nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń

umowa zawarta ze zleceniobiorcą, zatrudnionym na etat i osiągającym z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie

umowa zawarta ze zleceniobiorcą, zatrudnionym na etat z przychodem ze stosunku pracy poniżej minimalnego wynagrodzenia

umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz pracodawcy

emerytalne
i rentowe

obowiązkowe

dobrowolne

obowiązkowe

obowiązkowe

wypadkowe

obowiązkowe

obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

obowiązkowe

obowiązkowe

chorobowe

dobrowolne

brak możliwości ubezpieczenia

dobrowolne

obowiązkowe

zdrowotne

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

obowiązkowe

Jeśli w wyniku kontroli lub postępowania wyjaśniającego ZUS uzna, że umowa zlecenia zawarta z podmiotem innym niż pracodawca zleceniobiorcy faktycznie obejmuje czynności wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, może obciążyć pracodawcę obowiązkiem zapłaty składek z tytułu takiej umowy zlecenia, wraz z odsetkami za zwłokę.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Przykład

Lekarz zatrudniony na etat w szpitalu klinicznym jako kardiolog zawarł umowę zlecenia z zakładem leczniczym Opieka Sp. z o.o., w ramach której powierzono mu pełnienie nocnych dyżurów. Dyżury te lekarz ma wykonywać w szpitalu klinicznym na swoim macierzystym oddziale. W ramach tych dyżurów pełni takie same obowiązki, jakie ciążą na nim z tytułu zawartej umowy o pracę, a z przepracowanej w ramach zleconych dyżurów liczby godzin rozlicza go ordynator oddziału. W tej sytuacji ZUS uznał, że umowa zlecenia jest faktycznie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, tj. szpitala klinicznego, a więc należy od niej odprowadzić składki jak z umowy o pracę. Płatnikiem składek za lekarza powinien być jego pracodawca, a nie zleceniodawca. A zatem z opłacenia zaległych składek ze zlecenia, wraz z odsetkami, został obciążony szpital, a nie spółka zlecająca prace.

Taką wykładnię potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 2 września 2009 r. (II UZP 6/09, OSNP 2010/3–4/46), uznając, że:

(...) pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy. (...)

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?