reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Ustanowienie pełnomocnika do kontaktów z ZUS

Ustanowienie pełnomocnika do kontaktów z ZUS

Osoba występująca w charakterze strony w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może do kontaktów z organem rentowym wskazać swojego pełnomocnika. Będzie on w imieniu tej osoby dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba posługująca się pełnomocnictwem może dokonywać wszystkich czynności prawnych, jakie przysługują jego mocodawcy, jednak tylko w zakresie, jaki wskazano w pełnomocnictwie. Jeżeli zatem – z różnych przyczyn – osoba będąca stroną w postępowaniu przed ZUS nie może osobiście brać w nim udziału, ma prawo wskazać swojego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organem rentowym. Aby jednak umocowanie było skuteczne, pełnomocnictwo należy sporządzić w odpowiedni sposób, tak aby nie mogło zostać podważone.

Wymogi formalne

Mocodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, która działa przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Na dokumencie takim należy określić strony pełnomocnictwa, tj. mocodawcę, czyli osobę upoważniającą, i pełnomocnika, czyli osobę upoważnianą, wskazać zakres upoważnienia, datę sporządzenia i je podpisać. Dopuszczalne jest także wskazanie, aby pełnomocnik mógł ustanawiać dalszych pełnomocników, lecz możliwość taka powinna wynikać wprost z treści samego pełnomocnictwa.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

W zależności od tego, jaki rodzaj pełnomocnictwa chce sporządzić strona, w jego zakresie należy wskazać zakres czynności, do których będzie ono miało zastosowanie. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego zakres czynności będzie określony szeroko, bez wskazywania poszczególnych czynności (np. do upoważnienia do reprezentowania mocodawcy w określonym postępowaniu). Natomiast w przypadku pełnomocnictwa szczególnego należy wskazać konkretnie, do jakiej czynności upoważniamy pełnomocnika (np. do złożenia wniosku, do odbioru zaświadczenia itp.).

Pełnomocnik

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, ocenianą według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Wymóg ten oznacza, że pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona. Pełnomocnictwo może być udzielone w zasadzie każdemu, kto spełnia te warunki – krewnemu, powinowatemu, ale również każdej innej zaufanej osobie. Udzielone pełnomocnictwo może być w każdym momencie odwołane. Wygasa również w momencie śmierci mocodawcy.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (dopuszczalne jest uwiarygodnienie kopii pełnomocnictwa przez sam organ). Pełnomocnik będący adwokatem czy radcą prawnym może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących jego umocowanie. Natomiast organ administracji może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Pełnomocnictwo udzielone w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego nie podlega opłacie skarbowej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 14.01.2016

Autor:

Źródło:

INFOR
Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)19.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama