Kategorie

Ustanowienie pełnomocnika do kontaktów z ZUS

Robert Adamczyk
Osoba występująca w charakterze strony w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może do kontaktów z organem rentowym wskazać swojego pełnomocnika. Będzie on w imieniu tej osoby dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba posługująca się pełnomocnictwem może dokonywać wszystkich czynności prawnych, jakie przysługują jego mocodawcy, jednak tylko w zakresie, jaki wskazano w pełnomocnictwie. Jeżeli zatem – z różnych przyczyn – osoba będąca stroną w postępowaniu przed ZUS nie może osobiście brać w nim udziału, ma prawo wskazać swojego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organem rentowym. Aby jednak umocowanie było skuteczne, pełnomocnictwo należy sporządzić w odpowiedni sposób, tak aby nie mogło zostać podważone.

Wymogi formalne

Mocodawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, która działa przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli. Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Na dokumencie takim należy określić strony pełnomocnictwa, tj. mocodawcę, czyli osobę upoważniającą, i pełnomocnika, czyli osobę upoważnianą, wskazać zakres upoważnienia, datę sporządzenia i je podpisać. Dopuszczalne jest także wskazanie, aby pełnomocnik mógł ustanawiać dalszych pełnomocników, lecz możliwość taka powinna wynikać wprost z treści samego pełnomocnictwa.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

W zależności od tego, jaki rodzaj pełnomocnictwa chce sporządzić strona, w jego zakresie należy wskazać zakres czynności, do których będzie ono miało zastosowanie. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego zakres czynności będzie określony szeroko, bez wskazywania poszczególnych czynności (np. do upoważnienia do reprezentowania mocodawcy w określonym postępowaniu). Natomiast w przypadku pełnomocnictwa szczególnego należy wskazać konkretnie, do jakiej czynności upoważniamy pełnomocnika (np. do złożenia wniosku, do odbioru zaświadczenia itp.).

Pełnomocnik

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, ocenianą według zasad określonych w kodeksie cywilnym. Wymóg ten oznacza, że pełnomocnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona. Pełnomocnictwo może być udzielone w zasadzie każdemu, kto spełnia te warunki – krewnemu, powinowatemu, ale również każdej innej zaufanej osobie. Udzielone pełnomocnictwo może być w każdym momencie odwołane. Wygasa również w momencie śmierci mocodawcy.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (dopuszczalne jest uwiarygodnienie kopii pełnomocnictwa przez sam organ). Pełnomocnik będący adwokatem czy radcą prawnym może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących jego umocowanie. Natomiast organ administracji może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Pełnomocnictwo udzielone w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego nie podlega opłacie skarbowej.


Pełnomocnictwo w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego nie podlega opłacie skarbowej

Wzór pełnomocnictwa

Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.

 

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

 

Ja, niżej podpisana Janina Kowalska, legitymująca się dowodem osobistym nr AKX 157989, wydanym przez Prezydenta Miasta St. Warszawy, zamieszkała przy ul. Świętokrzyskiej 1 w Warszawie, upoważniam Pana Wojciecha Adamskiego, legitymującego się dowodem osobistym nr DBG 123654, wydanym przez Prezydenta Miasta St. Warszawy, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Długiej 1/1, do dokonania w moim imieniu wszelkich czynności związanych z postępowaniem prowadzonym przez ZUS w sprawie przyznania zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

 

Pełnomocnik
Wojciech Adamski

Mocodawca
Janina Kowalska

 

Pełnomocnictwo domniemane

W sprawach mniejszej wagi organ nie musi żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Przepis ten oznacza, że do załatwiania prostych spraw urzędowych nie jest wymagane upoważnienie pisemne, jeżeli w imieniu strony występuje członek najbliższej rodziny. Ocena, czy sprawa ma „mniejszą wagę”, pozostawiona została uznaniu organu, podobnie jak kwestia braku wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia. Z tego względu mogą wystąpić trudności w uznaniu takiego domniemanego pełnomocnictwa przez pracowników administracji. Warto zatem mimo wszystko posługiwać się upoważnieniem sporządzonym na piśmie.

Czynności wykonywane osobiście przez stronę

Nie do każdej czynności jednak będzie możliwe ustanowienie pełnomocnika. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje bowiem, że strona nie może wyznaczyć pełnomocnika do czynności, których charakter wymaga jej osobistego działania. W zakresie postępowania przed ZUS będą to przede wszystkim sytuacje, kiedy strona zostaje wezwana do osobistego stawiennictwa, w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań. Wówczas wezwany musi stawić się w Zakładzie osobiście.

Podstawa prawna

● Art. 32 i 33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 34, poz. 173.
● Art. 11 i 98–109 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 155, poz. 1037.
● Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. nr 225, poz. 1635; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131.

Dołącz do nas na Facebooku!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?