| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Kontrola czasowej niezdolności do pracy przez ZUS

Kontrola czasowej niezdolności do pracy przez ZUS

Pracodawca ma prawo wystąpić do ZUS o zbadanie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jeżeli uważa, że pracownik nadużywa zwolnienia lekarskiego. Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wykonują lekarze orzecznicy ZUS.

Lekarze orzecznicy ZUS wykonują kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli mogą występować pracodawcy, wydziały zasiłków ZUS realizujące wypłaty zasiłków chorobowych.

Kontrola zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy może zostać podjęta również na wniosek lekarza orzecznika ZUS.

Z kolei kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich w stosunku do osób ubezpieczonych w innym państwie członkowskim UE/EOG, zamieszkałych lub przebywających w Polsce, przeprowadza lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu danej osoby, na takich samych zasadach jak w przypadku osoby ubezpieczonej w Polsce.

WAŻNE!

Pracodawca może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich do celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. ZUS informuje pracodawcę o wyniku postępowania.

W celu kontroli lekarz orzecznik ZUS może:

  • przeprowadzić badanie ubezpieczonego:

– w wyznaczonym miejscu,

– w miejscu jego pobytu;

  • skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta ZUS;
  • zażądać od lekarza, lekarza dentysty, felczera lub starszego felczera, który wystawił zaświadczenie lekarskie, udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego, stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie;
  • zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

W tym celu ZUS wysyła do ubezpieczonego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza orzecznika ZUS albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Z kolei ubezpieczony ma obowiązek udostępnienia posiadanej dokumentacji medycznej lekarzowi orzecznikowi ZUS lub lekarzowi konsultantowi ZUS przeprowadzającemu badanie.

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego

Jeżeli ubezpieczony uniemożliwi przeprowadzenie kontroli, nie stawiając się na badanie, lub nie dostarczy wyników badań w wyznaczonym terminie, wydane mu zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po terminie wyznaczonym jako dzień badania lub dostarczenia wyników badań.

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego wystąpi również wtedy, gdy po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego – lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim. Zaświadczenie lekarskie traci ważność za okres od tej daty. W tym przypadku lekarz orzecznik ZUS wystawia zaświadczenie na druku ZUS ZLA/K, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zaświadczenie ZUS ZLA/K ubezpieczony otrzymuje w dniu badania i ma obowiązek doręczyć je pracodawcy.

W przypadku wydania przez lekarza orzecznika ZUS zaświadczenia określającego wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy oraz w przypadku uniemożliwienia przez ubezpieczonego przeprowadzenia badania lub niedostarczenia wyników badań w określonym terminie, ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego. Kopię decyzji ZUS przesyła do pracodawcy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HILLS LTS

HILLS Legal & Tax Solutions S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »