reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Praca na zlecenie - czy trzeba wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny będącego studentem

Praca na zlecenie - czy trzeba wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny będącego studentem

Nasza pracownica zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego swojego syna, który obecnie ma 24 lata i studiuje. Przez całe wakacje będzie pracował na umowę zlecenia. Czy należy go wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny pracownicy?

Pracownica nie powinna wyrejestrowywać syna, który podjął pracę na umowę zlecenia, ponieważ nie ma on swojego tytułu do ubezpieczeń. Student, który pracuje na podstawie umowy zlecenia, do ukończenia 26 lat nie podlega z tego tytułu ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dotyczy to również okresu ferii między kolejnymi semestrami nauki, kiedy studenci zachowują swój status.

UZASADNIENIE

Student może zostać objęty ubezpieczeniem zdrowotnym na dwa sposoby:

  • z tytułu samego posiadania statusu studenta (do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go wówczas uczelnia),
  • jako członek rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu (do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go wówczas członek rodziny za pośrednictwem płatnika składek).

Nie każda osoba studiująca będzie więc podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z samego tytułu bycia studentem. Obowiązek zgłoszenia studenta do tego ubezpieczenia ciąży na uczelni tylko wówczas, gdy student nie może zostać zgłoszony do tego ubezpieczenia jako członek rodziny i gdy nie ma własnego tytułu do tego ubezpieczenia (np. z tytułu wykonywania pracy, pobierania świadczeń). Płatnikiem składek jest wówczas szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, która zgłasza studiującego do ubezpieczenia zdrowotnego. Składki zdrowotne za studentów i uczestników studiów doktoranckich finansowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Ponieważ jednak status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby jako studenta, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy student spełnia warunki do objęcia go obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Osoba ubezpieczona – obowiązkowo lub dobrowolnie – ma bowiem obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny. Przez członka rodziny należy rozumieć:

  • dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki albo dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę, albo dzieci obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat; jeśli natomiast posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez względu na wiek,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Syn Państwa pracownicy spełniał warunek, by zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny pracownicy, ponieważ nie ukończył 26 lat i nadal się uczy.

Sytuacja syna pracownicy nie zmieni się po podjęciu przez niego pracy w wakacje na podstawie umowy zlecenia. W tym okresie syn zachowa status studenta, a ponieważ nie ukończył jeszcze 26 lat, praca na zlecenie nie stanowi dla niego tytułu do objęcia go ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy zdrowotnej).

WAŻNE!

Status studenta, który stanowi o braku obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, ustaje z chwilą zakończenia nauki i nie obejmuje końca ferii letnich przypadających po zakończeniu nauki.

Podstawa prawna

  • art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 5 pkt 3, art. 66 ust. 1 pkt 1 i pkt 20 oraz ust. 2, art. 67 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 167 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
reklama

Czytaj także

Autor:

specjalista ds. rozliczeń pracowników

Źródło:

INFOR
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama