Kategorie

Zapłata przez klub sportowy zaległych składek ZUS za zawodnika

Paweł Skoczanik
Zapłata przez klub sportowy zaległych składek ZUS za zawodnika. /Fot. Fotolia
Zapłata przez klub sportowy zaległych składek ZUS za zawodnika. /Fot. Fotolia
Fotolia
Klub sportowy nie pobrał i nie odprowadził trzy lata temu składek na ubezpieczenia społeczne od premii za wyniki sportowe zawodników. Klub zdecydował się zapłacić zaległe składki. Czy spowodowało to powstanie przychodu u zawodników i konieczność pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

W 2013 r. klubu nie wiążą żadne umowy z zawodnikami, których rozliczenia z ZUS okazały się wadliwe. W praktyce nie ma możliwości rozliczenia zaległych składek inaczej niż poprzez zapłatę ich przez klub. Niektórzy zawodnicy wprost odmówili pokrycia zaległości.

Zaliczka na podatek dochodowy - potrącenie z wynagrodzenia

W opisanej sytuacji organy podatkowe najprawdopodobniej uznają, że klub sportowy – działając jako płatnik – powinien od równowartości zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne uiścić zaliczkę na podatek dochodowy. W 2013 r. płatnik uregulował zobowiązania zawodników wobec ZUS z własnego majątku. Natomiast w 2010 r. składka ta powinna zostać potrącona z wynagrodzenia zawodnika. W ten sposób nastąpiło wzbogacenie zawodników. Taka interpretacja przepisów jest stosowana zwłaszcza wtedy, gdy płatnik po pokryciu zobowiązania za zawodnika nie dochodzi od niego tej kwoty na drodze cywilnoprawnej.

Zaległa składka nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu

Płatnicy – broniąc się przed niekorzystną dla siebie interpretacją przepisów – wskazują, że wartość zaległej składki na ubezpieczenia społeczne (tzw. część pracownicza), którą powinien odprowadzić płatnik, nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Składkę tę pracownik odlicza bowiem od podstawy opodatkowania. Dodatkowo płatnicy odwołują się do celu odprowadzania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie jest nim dokonanie świadczenia na rzecz pracownika, lecz wywiązanie się przez płatnika z obowiązku publicznoprawnego. Organy podatkowe zazwyczaj nie zgadzają się z taką interpretacją przepisów, że skupienie się na obowiązkach płatników wyłącza analizę skutków ich działań w majątku pracownika czy zleceniobiorcy.

Zobacz także: Prawo do obniżonych składek ZUS

Przychód

Obowiązek pokrycia tej części składek przez organizację z własnych środków nie wynika bowiem z żadnego przepisu. Za podstawę prawną swojego stanowiska przedstawiciele fiskusa wskazują art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Z przepisu tego wynika, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przepisowi temu podlega dochód uzyskany w wyniku czynności osób trzecich, powodujących u zawodnika zwiększenie aktywów albo zmniejszenie zobowiązań.

Ocena problemowej sytuacji

Przy ocenie sytuacji przedstawionej w pytaniu kluczowe jest to, że klub nie zamierza dochodzić zwrotu kwot składek na ubezpieczenia społeczne zapłaconych za zawodników. Organy podatkowe wskazują, że płatnik, płacąc za zawodnika zaległe składki i nie widząc podstawy do pobrania od niego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, myli dwie sytuacje prawne: 

 • pobrania w 2010 r. jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i wpłacenia ich do ZUS w imieniu zawodnika – operacja ta jest finansowana ze środków zawodnika, w związku z tym nie może on osiągnąć dochodu podlegającego podatkowi, oraz
 • zapłacenia w 2013 r. przez płatnika z własnych środków zaległych składek na ubezpieczenia społeczne – ponieważ operacja ta nie jest finansowana ze środków zawodnika, osiąga on dochód podlegający opodatkowaniu.

Zadaj pytanie: Forum Kadry - ZUS i Płace

Przykład 

Opis przykładowego sporu o konsekwencje zapłaty z własnych środków zaległych składek społecznych za zawodnika znajdziemy w interpretacji indywidualnej z 28 września 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB1/415-903/11/12-S/TW). Wniosek ORD-IN złożyła polska spółka kapitałowa zarządzająca drużyną sportową, która występuje w krajowych i międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich. Spółka zatrudniała zawodników na podstawie kontraktów o profesjonalne uprawianie sportu. Na ich podstawie zawodnicy otrzymywali wynagrodzenie podstawowe oraz nagrody za wyniki sportowe. Do tych umów płatnik stosował przepisy dotyczące zlecenia. W latach 1999–2003 spółka ustalała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zawodników, wyłączając nagrody za wyniki sportowe z podstawy wymiaru składek. Błędnie za podstawę przyjęto jedynie wynagrodzenie podstawowe. Ten sposób wykonywania obowiązków płatnika zakwestionowali kontrolerzy ZUS. W ich ocenie, nagrody za wyniki sportowe wypłacane na podstawie kontraktów zawodniczych zostały niesłusznie wyłączone z podstawy wymiaru składek. W efekcie zaległe składki musiały zostać zapłacone przez spółkę w celu wykonania obowiązków płatnika, pomimo że obowiązek ten obciążał zawodników. Spółka odprowadziła część zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za zawodników, z którymi nie wiązał jej już żaden stosunek prawny (kontrakty zawodnicze wygasły lub zostały rozwiązane). Spółka podjęła też decyzję, że nie będzie dochodzić zwrotu kwot składek na ubezpieczenia społeczne w części należnej od zawodników. Jednoczesne wystąpienie: 

1) zapłaty przez płatnika ze swoich środków finansowych składek na ubezpieczenia społeczne zawodnika albo byłego zawodnika i
2) zaniechanie przez płatnika dochodzenia zwrotu kwot wpłaconych do ZUS zamiast zawodników
– powoduje, że zawodnicy uzyskują od płatnika zwiększenie majątku odpowiadające wysokości wpłaconych w tej części przez niego składek. Organ podatkowy podkreślił, że do wpłacenia do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku prawidłowego ich obliczenia zobowiązani są zawodnicy. Uwzględniając przepisy regulujące kwestie naliczania, pobierania i odprowadzania należnych składek na ubezpieczenie społeczne, wykonanie tych czynności spoczywa na płatniku składek. Są to jednak czynności o charakterze technicznym, które nie zmieniają tego, że zobowiązanie ciążyło na zawodnikach.

W sporach tego rodzaju uderza pewien paradoks. Niepobranie składki społecznej np. w 2003 r. spowodowało, że zawodnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo kontraktu zawodniczego zapłacił za 2003 r. wyższy podatek dochodowy. Wynika to z tego, że nie mógł odliczyć wartości składki od podstawy opodatkowania. Sytuacja ta spowodowała ustalenie zawyżonej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Załóżmy, że w 2013 r. klub sportowy z własnych środków ureguluje w ZUS zaległą składkę – rzeczywiście to powoduje powstanie dochodu. Niemniej jednak, podatek dochodowy, jaki zawodnik za 2013 r. powinien zapłacić z tego tytułu, odpowiada nadpłaconemu podatkowi za 2003 r. W powołanej w przykładzie interpretacji, na ten paradoks wskazywał płatnik. Organ podatkowy zajął w tej sprawie następujące stanowisko: Ponowne wyliczenie wysokości należnej składki na ubezpieczenia społeczne, w wyniku czego powstała zaległość w ich wpłatach oraz nadpłata w stosunku do zaliczek na podatek dochodowy, nie powoduje, że Spółka jest zwolniona z poboru zaliczki od świadczenia w postaci zaniechania od zawodnika zwrotu zapłaconego za niego świadczenia. Odrębną bowiem sprawą jest właściwe ustalenie kwot należnych zaliczek i ich skorygowanie, odrębną zaś opodatkowanie stawianych do dyspozycji świadczeń, nawet jeżeli kwoty zaliczek w pewnej mierze się kompensują. 

W interpretacji przepisów, stosowanej przez organy podatkowe, budzi wątpliwość, czy rzeczywiście płatnik ma możliwość dochodzenia roszczeń od zawodników z tytułu zapłacenia za nich składek ubezpieczeniowych. Przepisy art. 26 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stanowią, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Ustawodawca obciążył więc płatników odpowiedzialnością za tego typu błędy, jak opisane w pytaniu. Jednocześnie art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 i 18 updof – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Jeżeli przychody z kontraktu zawodniczego uznać za przychody z działalności osobistej, których dotyczy art. 13 updof, to błąd płatnika obciąża go w sposób bezwzględny. Przepisy Ordynacji podatkowej nie obowiązują na obszarze prawa cywilnego. Niemniej jednak pokazują trudności w realizacji roszczeń przeciwko pracownikom albo osobom osiągającym przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawa prawna:
ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749; ost.zm. Dz.U. poz. 1529)
ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.