Kategorie

Prawo do emerytury a praca za granicą (cz. 2)

Piotr Matwiejczyk
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczyna postępowanie w sprawie emerytur podlegających koordynacji wspólnotowej, po złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku do właściwej jednostki organizacyjnej ZUS.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych sumowaniu podlegają okresy zamieszkania, ale tylko w państwach, w których powstanie uprawnień emerytalnych jest uzależnione od zamieszkania na terytorium tego państwa przez określony czas.

Można sumować okresy ubezpieczenia z okresami ubezpieczenia, okresy zamieszkania z okresami zamieszkania oraz okresy ubezpieczenia z okresami zamieszkania (w przypadku gdy osoba podlegała systemom państw, z których jeden jest oparty na ubezpieczeniu, np. Polska, a drugi na zamieszkaniu, np. Dania).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy również osób pozostałych przy życiu po osobach, które nie były obywatelami państw członkowskich, ale które pracowały w państwach członkowskich, jeśli osoby pozostałe przy życiu są obywatelami państwa członkowskiego bądź bezpaństwowcami lub uchodźcami zamieszkałymi na terytorium jednego z państw członkowskich.

Sumowaniu mogą podlegać również okresy ubezpieczenia w danych zawodach. Jeśli w danym państwie członkowskim przyznanie emerytury uzależnione jest od posiadania okresów ubezpieczenia jedynie w zawodzie objętym specjalnym systemem ubezpieczenia lub w określonym rodzaju zatrudnienia, okresy w innych państwach są uwzględniane przy przyznawaniu prawa do emerytur tylko, gdy zostały przebyte w ramach odpowiedniego systemu, w tym samym zawodzie lub w tym samym rodzaju zatrudnienia. Zasadę tę Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury, które zostało uzależnione od wykonywania określonego zawodu oraz wymaganego okresu, np. emerytury dla nauczycieli.

Uprawnione instytucje

W Polsce zobowiązane do rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez osoby zainteresowane uzyskaniem emerytur podlegających koordynacji wspólnotowej są:

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w odniesieniu do osób, które były pracownikami lub prowadzającymi pozarolniczą działalność na własny rachunek,

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w stosunku do rolników,

• Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie - w odniesieniu do żołnierzy zawodowych ubiegających się o emeryturę, jeśli łączny okres służby wynosi, co najmniej:

- 10 lat - dla zwolnionych ze służby przed 1 stycznia 1983 r. oraz

- 15 lat - dla zwolnionych ze służby po 31 grudnia 1982 r.,

• Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie - w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Milicji Obywatelskiej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej;

• Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie - w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej ubiegających się o emeryturę, jeśli łączny okres służby wynosi, co najmniej:

- 10 lat dla zwolnionych ze służby przed 1 kwietnia 1983 r. oraz

- 15 lat dla zwolnionych ze służby po 31 marca 1983 r.

• Ministerstwo Sprawiedliwości - w odniesieniu do sędziów i prokuratorów.


W stosunku do osób, które posiadają łączne okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce jako pracownicy lub osoby prowadzące pozarolniczą działalność na własny rachunek oraz jako rolnicy, instytucją właściwą do rozpatrzenia wniosku o emeryturę jest:

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jeśli ostatnim okresem przyjętym w Polsce przez wnioskodawcę był okres ubezpieczenia rolniczego lub

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - gdy ostatnim okresem przebytym w Polsce przez wnioskodawcę był okres ubezpieczenia jako pracownik lub osoba prowadząca pozarolniczą działalność na własny rachunek.

Wszczęcie postępowania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczyna postępowanie w sprawie emerytur podlegających koordynacji wspólnotowej, po złożeniu przez osobę zainteresowaną wniosku do właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie polskich emerytur następuje nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek - w każdym wypadku nie wcześniej niż od 1 maja 2004 r., a w odniesieniu do osób posiadających okresy ubezpieczenia w Szwajcarii od 1 kwietnia 2006 r., natomiast w przypadku osób posiadających okresy ubezpieczenia w Bułgarii lub Rumunii od 1 stycznia 2007 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył określone jednostki do rozpatrywania wniosków emerytalnych, w których ubezpieczony zgłasza okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykaz tych jednostek znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl. Wnioskodawca posiadający okresy ubezpieczenia przebyte za granicą w państwach członkowskich powinien złożyć wniosek o emeryturę w jednej z jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wspomnianych powyżej. Wniosek taki można złożyć również w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, który przekaże wniosek do rozpatrzenia właściwej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o rentę powinien zostać złożony na formularzu ZUS Rp-1 „Wniosek o emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy”.

Do wniosku należy dołączyć:

• formularz E 207 PL „Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”, w którym wnioskodawca wypełnia pkt 7 zawierający informację o okresach ubezpieczenia w państwach członkowskich, których ustawodawstwu podlegał,

• dokumenty oraz oświadczenia uzasadniające przyznanie i wysokość polskich świadczeń, w tym określające datę urodzenia, polskie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe), wysokość wynagrodzenia osiąganego w Polsce dla celów ustalenia podstawy wymiaru,

• dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, a w przypadku ich braku - informacje dotyczące zagranicznej instytucji, w której wnioskodawca był ubezpieczony, oraz numer zagranicznego ubezpieczenia lub nazwy i adresy pracodawców.

Złożony przez wnioskodawcę formularz ZUS Rp-1 będzie podstawą do opracowania przez odpowiednie jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych unijnego formularza wniosku E 202 PL „Rozpatrzenie wniosku o emeryturę”. Właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekaże formularz unijny E 202 PL wraz z formularzem E 207 Pl odpowiedniej instytucji państw członkowskich, w których wnioskodawca przebył zagraniczne okresy ubezpieczenia, w celu przeprowadzenia postępowania ustalającego prawa do emerytury za okresy ubezpieczenia przebyte w poszczególnych państwach.

Formularz wniosku ZUS Rp-1 oraz formularz unijny E 207 PL dostępne są w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Formularze te można również pobrać ze stron internetowych ZUS.

Piotr Matwiejczyk

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.