| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Pracownicy chronieni

Pracownicy chronieni

Kodeks pracy oraz inne akty regulujące prawa i obowiązki stron stosunku pracy przewidują wiele odstępstw od ogólnych zasad dla określonych kategorii pracowników. Wspólną cechą tych wyjątków jest uniemożliwienie pracodawcom rozwiązywania z takimi pracownikami umów o pracę, a przynajmniej obwarowanie ich wieloma dodatkowymi warunkami.

Pracownik na urlopie bezpłatnym lub wypoczynkowym

Pracownicy korzystający z takich urlopów są chronieni przed wypowiedzeniem przez cały czas trwania urlopu bezpłatnego lub wypoczynkowego. Natomiast w tym czasie można wręczyć im wypowiedzenia wyłącznie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

Przykład

Pracodawca zatrudnia 10 pracowników. Jeden z nich otrzymał urlop bezpłatny na 8 miesięcy i wyjechał do żony do Irlandii, która pracuje tam jako pielęgniarka. W tym czasie firma w Polsce została zlikwidowana. Pracownikowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego pracodawca mógł wręczyć wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji firmy. Ponieważ stan zatrudnienia w tej firmie to tylko 10 pracowników, zwalnianym nie przysługiwały odprawy pieniężne.

Takie przyczyny jak trudna sytuacja ekonomiczna, likwidacja oddziału czy punktu sprzedaży nie uprawnia pracodawcy do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w okresie urlopu bezpłatnego, czy wypoczynkowego. Tylko wyrażenie przez pracownika zgody na rozwiązanie w tym czasie umowy o pracę na mocy porozumienia stron mogłoby w takim przypadku spowodować ustanie jego zatrudnienia przed upływem okresu, na który został udzielony urlop.

Można również zwolnić ich dyscyplinarnie (jednak gdy pracownik jest członkiem zakładowej organizacji związkowej lub organizacja, która objęła go swoją ochroną, konieczne będzie wystąpienie o opinię do związku). Do tej kategorii pracowników chronionych nie stosuje się art. 53 k.p., ponieważ na urlopie bezpłatnym nie korzysta się ze zwolnienia lekarskiego.

Także w odniesieniu do tej kategorii pracowników występuje modyfikacja zakresu ochrony u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Zatem w przypadku zwolnienia grupowego można wręczyć wypowiedzenie definitywne pracownikowi na urlopie bezpłatnym lub wypoczynkowym pod warunkiem, że urlop trwa co najmniej 3 miesiące. W przypadku urlopu wypoczynkowego w praktyce będzie to dotyczyć sytuacji wykorzystywania w naturze urlopu bieżącego i zaległego. Pracownikowi zwolnionemu w tym trybie pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić odprawę.

Można też poprzestać na wręczeniu wypowiedzenia zmieniającego, niemniej jednak, jeżeli pracownik go nie przyjmie, umowa o pracę rozwiąże się z przyczyn niedotyczących pracownika i trzeba będzie wypłacić mu odprawę pieniężną.

W przypadku zwolnienia indywidualnego, ochrona pracowników na urlopie bezpłatnym lub wypoczynkowym jest identyczna jak wobec pracownika na urlopie wychowawczym. Mianowicie można wręczyć im wypowiedzenie, ale jeżeli w firmie działa zakładowa organizacja związkowa warunkiem dopuszczalności wypowiedzenia będzie niezgłoszenie przez związek zawodowy sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o planowanym zwolnieniu. Jeżeli organizacja związkowa zgłosi sprzeciw, pracodawca będzie mógł wręczyć wyłącznie wypowiedzenie zmieniające. Jednak pracownikom, którzy otrzymali wypowiedzenie zmieniające (przenoszące ich na inne stanowiska pracy), dodatek wyrównawczy nie będzie przysługiwał. Przepisy co prawda stanowią, że w przypadku obniżenia wynagrodzenia wskutek dokonanego wypowiedzenia zmieniającego pracownikom tym przysługuje dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Jednak prawo do tego dodatku nie przysługuje tym pracownikom, których szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z art. 41 k.p., a takimi pracownikami są pracownicy na urlopie wypoczynkowym lub bezpłatnym. Nie ma bowiem innego niż art. 41 k.p. przepisu, który stanowiłby o ochronie trwałości ich zatrudnienia jak przykładowo w przypadku pracowników na urlopie wychowawczym takim przepisem jest art. 1861 k.p.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK