reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Opodatkowanie umów-zlecenia i kontraktów menedżerskich

Opodatkowanie umów-zlecenia i kontraktów menedżerskich

Przychody wynikające z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście, co wyłącza możliwość zastosowania do nich podatku liniowego.

W celu ograniczenia obciążeń podatkowych coraz powszechniejsze staje się zawieranie zamiast umowy o pracę umów-zleceń w ramach prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Optymalizacja obciążeń podatkowych wiąże się z tym, że na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. – zwanej dalej ustawą o PIT) podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%). Treść umowy-zlecenia może w wielu przypadkach z uwagi na fakt, że zawiera postanowienia charakterystyczne dla umowy o pracę tworzyć stosunek pracy. Z drugiej strony treść umowy-zlecenia zawartej w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej może sugerować, że umowa ta nie została zawarta w ramach prowadzenia takiej działalności, a przychód z takiej umowy powinien zostać zaliczony do źródła – działalność wykonywana osobiście. Obie te sytuacje mogą powodować bardzo poważne konsekwencje finansowe. Stąd też niezwykle istotne jest właściwe skonstruowanie zapisów zawieranej umowy.

Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości materialnych i prawnych.

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT (tj. do źródeł przychodu ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze – art. 5a pkt 6 ustawy o PIT).

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 5b ust. 1 ustawy o PIT).

Aby można było mówić o nieuznaniu za pozarolniczą działalność gospodarczą świadczonych przez podatnika usług, wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że w przypadku niespełnienia choćby jednego warunku czynności uznane będą za wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Opodatkowanie kontraktu menedżerskiego przy działalności gospodarczej

W wielu przypadkach umowy-zlecenia zawierane z menedżerami różnego szczebla nazywane są przez strony umowy kontraktem menedżerskim. Działanie takie powoduje jednak bardzo poważne konsekwencje w prawie podatkowym. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2007 r. (K 11/06, OTK-A 2007/7/81) podkreślono, że przychody wynikające z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem są zaliczane do działalności wykonywanej osobiście.

Stan faktyczny

Pismem z 10 marca 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 7 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 202, poz. 1956 ze zm. – zwanej dalej nowelą listopadową), z art. 2 Konstytucji RP.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że art. 13 pkt 9 ustawy o PIT wymienia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem i kontrakty menedżerskie, a jednocześnie przyjmuje istnienie „umów o podobnym charakterze” (dalej zbiorczo: umowy menedżerskie), jednak ustawa nie określa ich cech charakterystycznych. W doktrynie przyjmuje się, że obok umów o zarządzanie przedsiębiorstwem sensu stricto przez pojęcie „kontrakt menedżerski” należy rozumieć umowę cywilnoprawną (umowę nienazwaną albo umowę-zlecenie), której przedmiotem jest świadczenie usług o zarządzanie. Przez pojęcie „umowy o podobnym charakterze do kontraktu menedżerskiego” rozumie się natomiast nienazwaną umowę o zarządzanie, inną niż kontrakt menedżerski, czyli umowę o zarządzanie z kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zwanego dalej: zoz), umowę o zarządzanie jednoosobową spółką Skarbu Państwa (zwaną dalej: j.s.s.p.) powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego czy umowę o zarządzanie instytucją kultury.

Wnioskodawca wskazał, że od 1995 r. funkcjonuje w ustawie o PIT podział źródeł przychodów odróżniający działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) od pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Jednak ustawa tej pierwszej działalności nie definiuje, mimo że od 2003 r. zawiera definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca szczegółowo przedstawił zmiany stanu prawnego i dawniejsze wątpliwości związane z kwalifikowaniem przychodów z umów menedżerskich zawieranych przez podatników w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej. Przedstawił też ewolucję przepisów prowadzącą – w obecnie obowiązującym stanie prawnym – do rozbieżności kwalifikowania czynności dokonywanych w ramach takich umów. Czynności te w ustawie o PIT są uznawane za „działalność wykonywaną osobiście” (art. 13 pkt 9), natomiast w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) nie uznaje się ich za „wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą” (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Takie rozwiązanie Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za niezrozumiałe.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)19.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama