REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie cudzoziemców – wymogi wobec agencji pracy tymczasowej

Marzena Łabędź
ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

REKLAMA

Zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej wymaga przestrzegania szczególnych przepisów. Jeśli wymaga tego prawo, agencje pracy tymczasowej powinny ponadto uzyskać zezwolenie na pracę przez cudzoziemca. Jakie są obowiązki agencji?

REKLAMA

Autopromocja

Podmiot będący agencją pracy tymczasowej, zatrudniając cudzoziemca zobowiązany jest do przestrzegania w szczególności przepisów:

 • kodeksu pracy,
 • ustawy z 9.07.2003r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Zezwolenie na pracę przez cudzoziemca

Ponadto, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, podmiot ten powinien uzyskać zezwolenie na pracę przez cudzoziemca. Kwestie związane z obowiązkiem uzyskania tego zezwolenia, jak również przypadki, gdy zezwolenie to nie jest wymagane, określają przepisy:

Zobacz również serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

Do obowiązków podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, należą m.in. obowiązki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej na warunkach określonych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest kierować obcokrajowców do pracy u pracodawcy użytkownika z uwzględnieniem warunków zawartych w zezwoleniach na pracę, w tym do pracodawcy użytkownika wskazanego w zezwoleniu,zatrudnienia przy pracach i na stanowisku wskazanych w zezwoleniu),
 • przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego zrozumiały,
 • przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę,
 • informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia,
 • zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

Obowiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca na podstawie umowy o pracę

Przepisy kodeksu pracy stanowią natomiast, że podmiot zatrudniający cudzoziemca na podstawie umowy o pracę zobowiązany jest do:

 • bezwzględnego przestrzegania zakazu dyskryminacji, w warunkach pracy i zatrudnienia w porównaniu z pracownikami firmy użytkownika osób wykonujących pracę tymczasową, ze względu na narodowość lub obywatelstwo,
 • potwierdzenia zawartej z cudzoziemcem umowy na piśmie,
 • nie zawierania umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Przy stosowaniu umów cywilnoprawnych należy pamiętać o tym, by umowy te zostały skonstruowane w sposób odróżniający stosunek prawny powstały na ich podstawie od stosunku pracy, tak aby realnie wykonywana praca nie wykazywała cech istotnych stosunku pracy,
 • przestrzegania przepisów o czasie pracy,
 • wypłacanie wynagrodzenia,
 • przestrzegania przepisów o bhp.

Z kolei w myśl art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…), niedopełnienie wymogu zawarcia w formie pisemnej umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem stanowi powierzenie nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Obowiązki podmiotu powierzającego cudzoziemcowi pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest ponadto zobowiązany do:

 • zgłoszenia tej osoby w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy do ZUS oraz comiesięcznego odprowadzania składek,
 • wypełniania obowiązków płatnika, w szczególności do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawie z 26.07.1991r. pdofu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest RP.

21 lipca 2012r. weszła ponadto w życie ustawa z 15.06.2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

W przepisach tej ustawy nałożono m.in. na podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom obowiązek żądania od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (tj. ważnej wizy lub zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu) oraz obowiązek przechowywania kopii tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca. Dotyczy to zarówno umowy o pracę jak i kontraktów cywilnoprawnych, a dokumenty trzeba sprawdzić zanim cudzoziemiec rozpocznie pracę.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy jest zobowiązany do uzupełnienia akt osobowych cudzoziemca pozostającego w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie ustawy w terminie 45 dni od wejścia w życie ustawy o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP zatrudnionego cudzoziemca oraz przesłania (w razie potrzeby) korekty zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych.
Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na innej podstawie niż stosunek pracy. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców są prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zobacz również: Umowa o pracę tymczasową a dłuższy okres wypowiedzenia

Brak dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP

Powierzanie na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkować będzie wykreśleniem przez marszałka województwa z rejestru agencji zatrudnienia (w związku z dodaniem pkt. 9 w art. 18m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dochodzenie roszczeń

W przypadku dochodzenia przez cudzoziemca roszczeń przeciwko nielegalnie zatrudniającemu go podmiotowi, ustawa wprowadza domniemania prawne oddziałujące na korzyść cudzoziemców.

W przypadku dochodzenia wynagrodzenia ze stosunku pracy lub ustalenia istnienia stosunku pracy domniemywa się, że stosunek ten istniał przez okres co najmniej 3 m-cy.

Natomiast jeżeli wykonywanie pracy powierzono cudzoziemcowi na innej podstawie niż stosunek pracy, stosować należy domniemanie, że należne mu wynagrodzenie zostało uzgodnione w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obowiązek udowodnienia okoliczności przeciwnych leży po stronie podmiotu powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Radca Prawny Marzena Łabędź

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Komu przysługuje darmowe sanatorium 2024 i 2025 r.?

Istnieje pewna grupa osób, którym przysługuje całkowicie darmowe sanatorium w 2024 r. i w 2025 r. Co więcej, można też skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS. Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. 

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

REKLAMA

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

REKLAMA

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

REKLAMA