Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop pracownika tymczasowego - wymiar i udzielanie

Ewa Kowszun
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz powiązanych zagadnień prawa podatkowego i administracyjnego, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowym wsparciu prawnym działów HR bezpośrednio w wewnętrznych strukturach przedsiębiorców oraz w kancelarii prawnej, prowadzi własną firmę doradczą
Urlop pracownika tymczasowego - wymiar i udzielanie
Urlop pracownika tymczasowego - wymiar i udzielanie
Shutterstock
Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego - jaki jest wymiar? Jakie są zasady udzielania urlopu przy pracy tymczasowej? Ile wynosi wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent urlopowy?

Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych - ustalanie wymiaru i udzielanie

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika, niezależnie od wymiaru etatu. W odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na podstawie standardowej umowy o pracę pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu z dołu, a wymiaru tego urlopu nie przelicza się na godziny.

Prawo do wypoczynku to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Dotyczy ono również pracowników tymczasowych, choć zasady nabywania, wymiar i tryb udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom tymczasowym różnią się od zasad obowiązujących w Kodeksie pracy. Prawa urlopowe pracowników tymczasowych określają przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: ustawa o APT).

Wymiar urlopu pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Nie jest on zależny od wymiaru etatu. Dla agencji zatrudnienia także bez znaczenia pozostaje, że pracownik tymczasowy osiągnął staż pracy uprawniający do 26 dni urlopu udzielanego na podstawie Kodeksu pracy, ponieważ wymiar urlopu jest całkowicie niezależny od tzw. ogólnego stażu pracy pracownika, poziomu wykształcenia czy wymiaru etatu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego jest stały i wynosi 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Zasady ustalania i nabywania prawa do urlopu pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu z dołu, a okresem niezbędnym do nabycia prawa do 2 dni urlopu wypoczynkowego jest 1 miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika lub kilku pracodawców użytkowników. Co istotne, w przypadku pracowników tymczasowych wymiaru urlopu nie należy przeliczać na godziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli pracownik jest zatrudniany kilkukrotnie przez tę samą agencję pracy tymczasowej na podstawie umów o pracę na czas określony i kierowany do pracodawców użytkowników na okresy krótsze niż 1 miesiąc lub nieobejmujące pełnych miesięcy, to wszystkie te okresy należy zsumować. Podlegają one sumowaniu niezależnie od ich długości i nawet jeśli pomiędzy nimi wystąpiła przerwa. W takiej sytuacji nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni następuje w dniu, gdy suma dni pracy pracownika tymczasowego na rzecz jednej agencji wynosi 30. Do wyliczenia 1 miesiąca pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika stosuje się zasadę, zgodnie z którą, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, przez miesiąc należy rozumieć 30 dni (art. 114 Kodeksu cywilnego).

Przykład

Pracownik tymczasowy został skierowany do pracodawcy użytkownika do wykonywania pracy kasjera od 1 marca do 15 czerwca 2021 r. Pracownik nabywał prawo do urlopu co 30 dni pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika, czyli: 30 marca, 29 kwietnia, 29 maja. Przed końcem tego okresu pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni. Za okres od 30 maja do 15 czerwca, tj. 17 dni, nie nabył prawa do urlopu. Od 1 lipca 2021 r. ta sama agencja pracy tymczasowej skierowała pracownika do innego pracodawcy użytkownika na okres pracy do 15 lipca 2021 r. W związku z tym agencja, ustalając jego prawo do urlopu, będzie musiała uwzględnić również te 17 dni poprzedniego zatrudnienia i w związku z tym pracownik tymczasowy nabędzie prawo do kolejnych 2 dni urlopu 13 lipca 2021 r., a 2 ostatnie dni pracy znowu będą podlegać sumowaniu w przypadku kolejnego zatrudnienia pracownika przez tę samą agencję.

Możliwa jest też sytuacja, w której jeden pracownik tymczasowy będzie zatrudniony przez kilka agencji pracy tymczasowej. W takim przypadku nabywa o­n prawo do urlopu wypoczynkowego w każdej z nich odrębnie.

Przykład

Pracownik tymczasowy w styczniu 2021 r. był zatrudniony przez 10 dni na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej "A" i skierowany do pracy w firmie budowlanej. Na podstawie umowy o pracę z agencją pracy tymczasowej "B" pracownik został skierowany do pracy tymczasowej w sklepie spożywczym w marcu 2021 r. na 20 dni, a następnie na 15 dni w maju 2021 r. na podstawie kolejnej umowy z tą samą agencją. Później przez 15 dni w czerwcu 2021 r. pracownik wykonywał pracę tymczasową na rzecz sklepu budowlanego na podstawie skierowania przez agencję pracy tymczasowej "A". W związku z pracą tymczasową wykonywaną na podstawie umów zawartych z agencją pracy tymczasowej "A" pracownik nie nabył prawa do urlopu wypoczynkowego, gdyż suma dni pozostawania w dyspozycji pracodawców użytkowników wyniosła tylko 25, przy czym te dni będą podlegać sumowaniu w przypadku kolejnego zatrudnienia pracownika przez tę samą agencję. Natomiast w agencji pracy tymczasowej "B" pracownik ten po 10 dniach wykonywania pracy w maju 2021 r. nabył prawo do 2 dni urlopu, gdyż został zaliczony mu do uprawnień urlopowych wcześniejszy okres zatrudnienia w tej agencji obejmujący 20 dni.

Na tych samych zasadach prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa pracownik zatrudniony w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przykład

Pracownik był zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej "A" na podstawie umowy na czas określony przez 4 pełne miesiące kalendarzowe w wymiarze pełnego etatu, a następnie przez kolejnych 5 miesięcy pracował na pół etatu. Pracownik ten za okres pierwszych 4 miesięcy pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika nabył prawo do 8 dni urlopu, a za okres kolejnych 5 miesięcy nabył prawo do kolejnych 10 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi temu za cały ten okres należy zatem udzielić 18 dni urlopu bez przeliczania go proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wpływ urlopu na podstawie Kodeksu pracy na urlop pracownika tymczasowego

Pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje urlop za okres, za który wykorzystał on u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów, czyli np. Kodeksu pracy. Wynika z tego, że jeżeli pracownik u poprzedniego pracodawcy, będąc zatrudnionym na podstawie zwykłej umowy o pracę, wykorzystał urlop w wymiarze wyższym, niż przysługiwał mu zgodnie z zasadą proporcjonalności, to za okresy, na które przypada nadwyżka, nie będzie miał prawa do urlopu, będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę tymczasową w agencji pracy tymczasowej, jeżeli w trakcie roku kalendarzowego nastąpiła zmiana tej formy zatrudnienia ze standardowej umowy o pracę na umowę o pracę tymczasową.

Przykład

Pracownik od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. był zatrudniony na podstawie standardowej umowy o pracę w firmie X. Następnie od 1 lipca do 13 sierpnia 2021 r. został zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i wykonywał pracę tymczasową w firmie Y. W firmie X pracownik ten wykorzystał 15 dni urlopu wypoczynkowego, zatem 2 dni ponad wymiar przysługujący mu proporcjonalnie do przepracowanej części roku. Oznacza to, że pomimo przepracowania 30 dni na rzecz pracodawcy użytkownika - firmy Y, nie nabędzie on z tego tytułu 2 dni urlopu wypoczynkowego za pracę tymczasową.

Pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje urlop za okres, w którym u poprzedniego pracodawcy na podstawie Kodeksu pracy wykorzystał kodeksowy urlop z nadwyżką.

W przypadku zatrudnienia przez pracodawcę na podstawie zwykłej umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego pracownika, który wcześniej był pracownikiem tymczasowym, przysługuje mu, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, urlop w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego u pracodawcy okresu. Ilość poprzednio wykorzystanego urlopu w trakcie umowy o pracę tymczasową czy umów o pracę tymczasową nie ma żadnego wpływu na wymiar urlopu przysługującego pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy.

Przykład

Firma zatrudniła pracownika na podstawie umowy na czas nieokreślony od 1 sierpnia 2021 r. Ze złożonych przez niego dokumentów wynikało prawo do rocznego urlopu w wymiarze 20 dni. Pracownik ten wcześniej był zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i skierowany do pracodawcy użytkownika od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. Wykorzystał on przysługujący urlop wypoczynkowy w wymiarze: 7 miesięcy x 2 dni = 14 dni. Wymiar urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w agencji pracy tymczasowej nie ma wpływu na wymiar urlopu przysługującego na podstawie Kodeksu pracy. W związku z tym pracownik z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do urlopu na zasadach kodeksowych, a zatem w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, tj. 5/12 x 20 dni = 8,33 dnia - po zaokrągleniu 9 dni.

Co istotne, mimo że urlop wypoczynkowy z tytułu pracy tymczasowej nie wpływa na wymiar urlopu na zasadach kodeksowych, to okres pracy w agencji pracy tymczasowej powiększa staż urlopowy pracownika. Zatem przy ustalaniu wymiaru urlopu pracodawca niebędący agencją pracy tymczasowej powinien wziąć pod uwagę cały okres pracy w agencji pracy tymczasowej, tak jak każdy inny okres zatrudnienia pracowniczego.

Okres pracy w agencji pracy tymczasowej powiększa staż urlopowy pracownika.

Zasady udzielania urlopu pracownikom tymczasowym

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu, a zatem niezależnie od systemu czasu pracy, jakim pracownik jest objęty, wymiaru etatu pracownika oraz bez przeliczania urlopu na godziny.

Przykład

Pracownik tymczasowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością przedłużenia normy dobowej do 12 godzin pracuje w rozkładzie:

 • wtorek - 12 godzin,
 • środa - 12 godzin,
 • czwartek - 12 godzin,
 • piątek - 4 godziny.

Nabył on prawo do 2 dni urlopu po miesiącu pracy. Urlopu wypoczynkowego należy udzielić pracownikowi na dni pracy, bez stosowania zasady, że dzień urlopu wynosi 8 godzin. Zatem jeżeli urlop przypadnie np. na wtorek i środę, to te 2 dni będą 12-godzinne, a jeśli w czwartek i piątek, to jeden z nich będzie 12-godzinny, a drugi 4-godzinny. Mimo to w obu przypadkach pracownikowi tymczasowemu odlicza się z puli urlopu 2 dni.

Ta sama zasada dotyczy udzielania urlopu pracownikom tymczasowym zatrudnionym na część etatu.

Pracownik tymczasowy zatrudniony na 1/2 etatu świadczy pracę w rozkładzie od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie i nabył prawo do 2 dni urlopu po miesiącu pracy. Ten sam pracownik świadczy pracę w rozkładzie od poniedziałku do czwartku po 5 godzin dziennie. W takiej sytuacji przysługują mu więc, tak samo jak w odniesieniu do pracownika pełnoetatowego i pracownika opisanego powyżej, 2 dni urlopu, przy czym w tym przypadku będą one 5-godzinne.

Jeżeli okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika jest krótszy niż 6 miesięcy, to agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik mogą uzgodnić między sobą zasady wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, tj. wykorzystanie urlopu w całości lub w części w okresie pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika i tryb jego udzielenia. Tego rodzaju ustalenie nie jest jednak obowiązkowe. Jeśli więc strony dokonają takich ustaleń, agencja zobowiązana jest poinformować o tym pracownika tymczasowego przed zawarciem umowy. Jeżeli jednak ich nie dokonają i pracownik nie wykorzysta urlopu w naturze, agencja zobowiązana będzie do wypłaty pracownikowi ekwiwalentu w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Obowiązek udzielenia urlopu w naturze dotyczy natomiast sytuacji, w których okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje nie mniej niż 6 miesięcy. W takim przypadku pracodawca użytkownik jest zobowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie pracy na jego rzecz, udzielając mu czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu w uzgodnionym z pracownikiem terminie.

W związku z tym, że pracodawcą pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, za prawidłowe udzielenie i rozliczenie urlopu, w tym wypłatę ekwiwalentu, odpowiada właśnie ona. Niemniej jednak przy wykonywaniu pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres co najmniej 6 miesięcy pracodawca użytkownik jest zobowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu w naturze w okresie tej pracy, i to w uzgodnionym z pracownikiem terminie.

Urlop na żądanie pracownika tymczasowego

W sytuacji gdy okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika wynosi co najmniej 6 miesięcy, część urlopu, nie więcej niż 4 dni, może być wykorzystana przez pracownika "na żądanie". Oznacza to, że pracownicy, których okres pracy tymczasowej jest krótszy niż 6 miesięcy, nie mają prawa do urlopu "na żądanie". Urlopu tego udzielamy pracownikom tymczasowym na pełne dni, bez względu na liczbę godzin, jakie ma danego dnia do przepracowania pracownik tymczasowy.

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego za urlop wypoczynkowy

Co prawda urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym udziela się w dniach, bez przeliczania go na godziny, ale już wynagrodzenie urlopowe oblicza się wyłącznie za godziny pracy przypadające na dni, w których urlop jest wykorzystywany (art. 17 ust. 4 ustawy o APT). Zatem faktyczna liczba godzin urlopu ma znaczący wpływ na ostateczną kwotę wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie urlopowe ustala się, mnożąc wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy przez liczbę godzin przypadających w czasie wolnym od pracy w dniach, w których pracownik tymczasowy wykonywałby pracę, gdyby nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Natomiast wynagrodzenie za 1 godzinę ustala się dzieląc wynagrodzenie wypłacone pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę z daną agencją pracy tymczasowej, poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym udzielono takiemu pracownikowi urlopu, przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 3 miesięcy.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego

Jeżeli pracownik tymczasowy nie wykorzysta urlopu w naturze w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest do wypłaty pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Agencja pracy tymczasowej zwolniona jest z obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy pracodawca wraz z pracownikiem postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie pozostawania pracownika tymczasowego w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę. Chodzi w tym przypadku o umowę zawartą z tą samą agencją pracy tymczasowej, w celu powierzenia wykonywania pracy tymczasowej u tego samego pracodawcy użytkownika, u którego była wykonywana taka praca bezpośrednio przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy o pracę z tą agencją.

W każdym innym przypadku wraz z rozwiązaniem umowy pracownik tymczasowy nabywa prawo do ekwiwalentu z tytułu niewykorzystanego urlopu.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy należy pomnożyć wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, za którą jest wypłacany ekwiwalent. Przyjąć przy tym należy, że dla pracownika tymczasowego zatrudnionego:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy - jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom,
 • w niepełnym wymiarze czasu pracy - jeden dzień urlopu odpowiada liczbie godzin ustalonej proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 8 godzin, przy czym niepełne godziny urlopu zaokrągla się w górę do pełnych godzin.

Informacja o urlopie w świadectwie pracy tymczasowej

W świadectwie pracy pracownika tymczasowego w zakresie urlopów wypoczynkowych pracodawca, tj. agencja pracy tymczasowej, zamieszcza informacje dotyczące urlopu wykorzystanego przez daną osobę w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

W związku z tym, że pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego lub więcej pracodawców użytkowników, bez przeliczania na godziny, to wystarczające jest wskazanie liczby dni wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy. Tym bardziej że w odniesieniu do pracowników tymczasowych informacja o liczbie godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego jest informacją pozostającą bez znaczenia zarówno dla kolejnego pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej, jak i dla pracodawcy niebędącego agencją pracy tymczasowej.

Podstawa prawna:

art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320

art. 5, art. 7, art. 10-11, art. 17, art. 18a ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1563

§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1862

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • PRAC TYM
  2021-11-28 13:31:02
  A czy pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu w okresie 3 miesięcznego przebywania na zwolnieniu L4 w czasie kiedy pracodawca użytkownik zrezygnował z pracy pracownika tymczasowego, natomiast agencja pracy nie wypowiedziała umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym ze względu na ochronę pracownika będącego na L4? Proszę o komentarz
  0
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Monitorowanie pracy zdalnej. Czy dopuszczalna jest aplikacja monitorująca ekran pracownika?

Czy aplikacja monitorująca ekran pracownika w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych będzie dopuszczalna w świetle nowych przepisów o pracy zdalnej?

Work life balance w policji - co na to Komendant Główny Policji

Policjanci skarżą się do RPO, że w dużych miastach są braki kadrowe, a mniejszych jednostkach brak wakatów, co powoduje, że raporty policjantów o przeniesienie do jednostki bliżej miejsca zamieszkania są zwykle negatywnie rozpatrywane. Policjanci są zmęczeni dojazdami, nie mają zapewnionego dobowego odpoczynku a ich praca jest przez to mało efektywna. Jak wygląda work life banace w policji - co odpowie na pismo Komendant Główny Policji? To się okaże.

Czy będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r.?

Czy w 2023 r. będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, tak jak ma miejsce podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, w styczniu i w lipcu 2023 r. Sprawa trafiła do rządu.

Płatne szkolenia dla pracowników

Kto finansuje szkolenia pracowników? Czy szkolenia dla pracowników mają się odbywać w czasie ich pracy? Jakie zmiany zostały wprowadzone do KP co do szkoleń?

O czym pracodawca musi poinformować zatrudnionych? Zmiany KP

Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – przywilej czy paraliż dla pracodawcy?

Ustawodawca w 2023 roku nie zwalnia tempa. Po raz kolejny pracodawców i pracowników działów kadrowo-płacowych stawia przed szeregiem wyzwań. Choć obowiązki dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a co za tym idzie -  możliwość kontroli trzeźwości pracowników przy uzasadnionym podejrzeniu, nie są nam obce, to nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy w tym zakresie, powoduje powstanie wielu pytań i wątpliwości. Jak nowe regulacje umożliwiające pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości wyglądają w praktyce? Odpowiedź na to pytanie postaram się przybliżyć w dalszej części tego artykułu. 

Praca zdalna. Co mają do powiedzenia związki zawodowe

Praca zdalna może być wykonywana zgodnie z zasadami ustalonymi u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma w tym zakresie pełnej swobody. W celu ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej powinien porozumieć się z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Jaką rolę mają do odegrania związki zawodowe w procesie ustalania zasad wykonywania pracy zdalnej? Co stanie się, kiedy pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze związkowcami? Jak zasady pracy zdalnej ma ustalić pracodawca, u którego nie ma związków zawodowych?

Praca kobiet - etat w domu wyceniony na milion złotych!

Ile kosztuje etat w domu? Ile warta jest praca kobiety w domu? Ile należy się za sprzątanie, gotowanie, pranie, zakupy, opiekę nad dzieckiem? Pomimo nowych regualcji w prawie pracy i tzw. work-life balance - coraz bardziej rozwija się niewidzialna praca kobiet w domu. W sądzie w Hiszpanii sąd wycenił taką pracę kobiety na prawie milion złotych!

13-stki - wypłata już od kwietnia 2023

Kiedy wypłata 13-stek? Ile wynosi 13-stka w 2023 r.? Komu przysługuje dodatkowe roczne świadczenie? Jakie są zasady wypłaty 13-stek? 

Kawa z INFORLEX: Zmiany w prawie pracy 2023

Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. Porozmawiamy o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy 2023. Spotkanie poprowadzi ekspert Paweł Ziółkowski. 

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające? To nowa propozycja ustawy rządowej - jaki będzie jej finał? Czy do niedawna protestujący rodzice w sejmie z osobami z niepełnosprawnościami będą usatysfakcjonowani takimi rozwiązaniami?

Jak negocjować podwyżkę z szefem. Lista porad

Negocjowanie podwyżki nie zawsze się udaje ale można zastosować się do kliku prostych porad, aby zwiększyć szansę na sukces.

Wniosek do pracodawcy o pracę na stałe. Co znaczy w praktyce?

Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiła nową konstrukcję – wniosek do pracodawcy o umowę o pracę na czas nieokreślony.

Dłuższy urlop rodzicielski - zmiany w KP

Nowe zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego. W prawie pracy zaszły spore zmiany. Przykładowo rodzice, którzy posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - też mają prawo do urlopu rodzicielskiego. 

Jak zostać masażystą? Czy kurs masażu wystarczy?

Jak zostać masażystą – czy wystarczy ukończenie kursu masażu? Praca masażysty wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale i praktycznego. Chcąc pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomem bądź certyfikatem. Jak zdobyć zawód? Kiedy można otworzyć gabinet masażu?

Roszczenia ze stosunku pracy. Jak długo można dochodzić zapłaty wynagrodzenia

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Określają one skutki przedawnienia, terminy, po upływie których roszczenia przedawniają się, a także okoliczności, które przedawnienie przerywają lub zawieszają. Na czym polega przedawnienie roszczeń? Kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę - zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje zasady wypowiadania umowy o pracę. Co się zmieni?

Dodatkowe przerwy w pracy - dla kogo? Ważna zmiana w KP

Do jakich przerw ma prawo pracownik? Jakie przerwy występują w KP i w innych ustawach? Czy pracownicy z niepełnosprawnościami mają prawo do dodatkowej przerwy? Czy pracując przed komputerem pracownicy mają prawo do dodatkowej przerwy?

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. Co się zmieni?

Zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - nowość w KP

Do KP zostały dodane przepisy, których jeszcze nie było - zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - ale 50% płatne. W jakich sytuacjach przysługuje zwolnienie od pracy? Czym jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej? Czym jest siła wyższa? Kto oprócz pracowników ma prawo do takiego zwolnienia? Jak i kiedy złożyć wniosek?

Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

Przerwy w pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany dotyczące przerw, jakie należą się pracownikowi w ciągu dnia pracy. Kiedy przysługują przerwy w pracy? Jaka jest ich długość? Od czego zależą przerwy w pracy?

Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Co mówią przepisy?

Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Czy pracodawca może w przepisach wewnętrznych ograniczyć miejsce pracy zdalnej tylko do terytorium Polski lub tylko do wskazanego przez pracownika adresu zamieszkania

Większa ochrona pracownika przed zwolnieniem - zmiana w KP

Wskutek dużej nowelizacji Kodeksu Pracy pracownicy zyskali większą ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. W jakich sytuacjach będzie przysługiwała ta ochrona?

Work-life balance w Kodeksie pracy

Prezydent Andrzej Duda 24 marca podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wdraża ona dwie unijne dyrektywy - tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Na czym polegają zmiany? Czy to rewolucja?

Elastyczna organizacja pracy - nowość w KP

Czym jest elastyczna organizacja pracy? Dla kogo elastyczna organizacja pracy? Jaki wniosek złożyć aby mieć elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca musi się zgodzić na elastyczną organizację pracy? Duże zmiany w KP już niedługo wejdą w życie.