reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zasady wydatkowania środków zfron

Zasady wydatkowania środków zfron

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej powinien stosować zasady wydatkowania środków zfron, np. zasady celowości poniesionych wydatków. Nieprzestrzeganie tych reguł może spowodować m.in. odmowę wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.

Warunkiem wykorzystania funduszu jest dokonywanie wydatków z niego w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów (§ 4a rozporządzenia MPiPS z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – DzU nr 245, poz. 1810 ze zm. – zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zfron).

Przepis ten koresponduje z art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), który wskazuje, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

  • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Obowiązek stosowania tytułowej triady zasad dotyczy wszystkich środków zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), niezależnie od tego, czy zostały one przeznaczone na pomoc indywidulaną, Indywidulane Programy Rehabilitacji (IPR), czy pozostają w tzw. puli dużego zfron. Na konieczność stosowania się do powyższych zasad nie ma także wpływu fakt, czy wydatek został zaklasyfikowany jako pomoc de minimis.

Środki z zfron są wydatkowane w sposób celowy wówczas, gdy są przeznaczane na  cele określone w art. 33 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), zwanej dalej ustawą o rehabilitacji. Zgodnie z jego brzmieniem środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez komisje rehabilitacyjne powołane przez pracodawców oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Cele z ustawy są sprecyzowane w rozporządzeniu w sprawie zfron oraz każdorazowo przez pracodawcę w zakładowym regulaminie wykorzystania środków funduszu. Celowość więc oznacza zgodność zarówno z przepisami ustawy o rehabilitacji, jak i rozporządzenia w sprawie zfron oraz postanowieniami regulaminu funduszu. Taki sposób interpretacji pojęcia celowości potwierdziło stanowisko Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) z 23 lipca 2010 r., sygn. BON-I-5232–29-PM/10.

Warto w tym miejscu pamiętać o sankcji, jaką przewidział ustawodawca dla pracodawców, którzy nie przestrzegają zasady celowości. Pracodawca zostanie zobowiązany do zwrotu 100% nieprawidłowo wydanych środków na rachunek zfron oraz dodatkowo będzie musiał dokonać wpłaty w wysokości 30% tych środków na konto PFRON (art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji). Podkreślić również trzeba, że jak wskazuje art. 33 ust. 4b ustawy o rehabilitacji, zapłata 30% „kary” na PFRON nie może nastąpić ze środków zfron. Czynności tych pracodawca musi dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków zfron. Przez pojęcie „ujawnienie”, zgodnie z wyjaśnieniami wskazanymi w stanowisku BON z 3 lipca 2008 r., sygn. BON-I-52311–117-IKW/08, należy rozumieć zarówno ujawnienie nieprawidłowości przez organ w trakcie kontroli, jak i ujawnienie przez samego pracodawcę. W wyżej wymienionym stanowisku BON podkreśliło także, że obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawców, którzy dopuścili się naruszenia art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji, obowiązku naliczenia i zapłaty odsetek od niewłaściwie wydatkowanych kwot. Odsetki zaczną być naliczane dopiero wówczas, gdy pracodawca nie dokona wpłaty do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków zfron.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama