| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zasady wydatkowania środków zfron

Zasady wydatkowania środków zfron

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej powinien stosować zasady wydatkowania środków zfron, np. zasady celowości poniesionych wydatków. Nieprzestrzeganie tych reguł może spowodować m.in. odmowę wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.

Szczególnych kłopotów przysparza podmiotom gospodarującym środkami zfron użyte w § 4a rozporządzenia w sprawie zfron pojęcie „oszczędności”. Przede wszystkim powstała wątpliwość, czy oszczędny jest tylko taki wydatek, który został dokonany na najtańszą usługę lub produkt. Stanowisko BON z 3 lipca 2008 r. wyjaśniło, że wydatek oszczędny nie jest tożsamy z wydatkiem najtańszym. Każdorazowy wybór oferty najtańszej mógłby pociągać za sobą uszczerbek dla jakości produktu lub usługi, a w konsekwencji także dla rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. Oszczędność w tym przypadku należy rozumieć jako angażowanie możliwie jak najmniejszej kwoty ze środków zfron, która pozwoli na osiągnięcie założonego celu. Jednocześnie jest wskazane, aby takie oszczędne wydatkowanie środków pozwoliło na zachowanie standardów wynikających ze szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Warto więc przy dokonywaniu wydatku ze środków zfron dokonać analizy, która pozwoli ustalić, czy rezultat, który chcemy osiągnąć, można otrzymać mniejszym nakładem środków lub czy wydatkując takie same środki można osiągnąć jeszcze lepszy rezultat.

Zasada efektywności przy wydatkowaniu środków zfron jest zrealizowana, gdy pracodawca dokonuje optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów swoich działań. Zgodnie z definicją słownikową zwrot „optymalny” oznacza najlepszy w jakichś warunkach. Wydatkując środki zfron, należy więc wybrać sposób działania oraz użyć takich środków, które najszybciej, najpełniej i najkorzystniej pozwolą pracownikowi uzyskać zaplanowany efekt w obszarze rehabilitacji.

Konsekwencją nieprzestrzegania zasad celowości, oszczędności oraz efektywności w sytuacji, gdy poniesiony wydatek kwalifikuje się jako przysporzenie dla pracodawcy, będzie także odmowa wydania przez uprawniony do tego organ zaświadczenia o pomocy de minimis. Odmowa wydania zaświadczenia powinna nastąpić w formie postanowienia, na które pracodawcy służy zażalenie. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W ramach toczącego się postępowania dowodowego pracodawca, który wnioskował o wydanie zaświadczenia, może przedstawiać wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że dokonał wydatku ze środków zfron w sposób celowy, oszczędny i efektywny. Także organ udzielający pomocy może wezwać z własnej inicjatywy pracodawcę do okazania dowodów potwierdzających dokonanie wydatków z uwzględnieniem celowości, oszczędności i efektywności.


Dział tworzony jest przy współpracy z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »