Kategorie

Zmiany w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej

Mateusz Brząkowski
Mateusz Brząkowski
Uzyskane w danym roku środki zakładowego funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień podatkowych oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracodawca powinien wydatkować do końca grudnia następnego roku. Jeżeli do tej daty zasoby te nie zostaną spożytkowane, podlegają obowiązkowej wpłacie na PFRON.

Przepisy ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 226, poz. 1475) – zwanej dalej nowelizacją – wprowadzają wiele zmian związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej.

Reklama

Pierwsza zmiana dotyczy likwidacji zwolnień w podatkach i opłatach dla większości z istniejących zakładów pracy chronionej. Zwolnienia będą dotyczyły tylko tych zakładów pracy chronionej, które osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o którym stanowi art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o rehabilitacji.

Od 1 stycznia 2011 r. tylko ww. zakłady są więc zwolnione z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych, a także z opłat (z wyłączeniem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym). Zmiana w zakresie zwolnień z podatków i opłat należnych będzie dotyczyła okresów przypadających po 1 stycznia 2011 r.

Natomiast każdy zakład pracy chronionej nadal nie będzie musiał odprowadzać części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Od 1 stycznia 2011 r. zmienia się podział środków uzyskiwanych ze zwolnień z PIT 4 na ZFRON w proporcji:

•  40% na PFRON (zamiast 10%),

•  60% na ZFRON (zamiast 90%).

Nowy przepis dotyczący podziału środków stosuje się do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczonych od wynagrodzeń i innych dochodów należnych za okresy przypadające po 1 stycznia 2011 r. (art. 7 nowelizacji).

Ustawodawca także postanowił zmienić wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji, który pracodawca będzie musiał osiągnąć, aby uzyskać lub utrzymać status zakładu pracy chronionej. Wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosił co najmniej 50% ogółu zatrudnionych (obecnie 40%), a w tym co najmniej 20% (obecnie 10%) ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jednocześnie pracodawcy, którzy przed dniem wejścia nowelizacji w życie uzyskali status zakładu pracy chronionej, są zobowiązani do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonego powyżej w terminie do 30 czerwca 2012 r. (art. 11 nowelizacji).


Przepisy nowelizacji wprowadzają także liczne zmiany związane z zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron), do którego prowadzenia uprawnione są zakłady pracy chronionej.

Zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2011 r., polegają na tym, że:

Reklama

•  pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej będzie zobowiązany do prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu; oznacza to, że środków zfron nie można umieszczać na lokatach (art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji),

•  środki zakładowego funduszu rehabilitacji mogą być wypłacane z rachunku bankowego środków tego funduszu do kasy zakładowego funduszu rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym oraz osobom uprawnionym do pomocy indywidualnej ze środków tego funduszu (art. 33 ust. 3a ustawy o rehabilitacji),

•  środki zakładowego funduszu rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób (art. 33 ust. 3b ustawy o rehabilitacji),

•  nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenie rachunku bankowego środków tego funduszu traktuje się na równi z niezgodnym z ustawą przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji, z tym że kwota wpłaty na PFRON jest równa 30% kwoty ustalonej na podstawie art. 33 ust. 1–3 (art. 33 ust. 4a1 ustawy o rehabilitacji).

Ponadto nowelizacja wprowadziła 2 nowe przepisy, które istotnie ograniczają możliwość wydatkowania uzyskanych środków na zfron. Pierwszy z nich – nowy ust. 4c art. 33 ustawy o rehabilitacji stanowi, że uzyskane w danym roku kalendarzowym środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień podatkowych oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które nie zostały wykorzystane w terminie do 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie na PFRON. Oznacza to, że wszelkie środki ze zwolnień z podatków i opłat uzyskane przez zakład pracy chronionej w danym roku (np. od 1 stycznia 2011 r.) muszą być wykorzystane do końca 31 grudnia roku następnego (czyli we wskazanym przykładzie – do końca 2012 r.). Jeżeli do tego czasu pracodawca nie wykorzysta tych środków, podlegają one obowiązkowej wpłacie na PFRON.

Natomiast środki funduszu rehabilitacji pochodzące ze zwolnień podatkowych oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskane przed dniem 1 stycznia 2011 r., które nie zostały wykorzystane do 31 grudnia 2011 r., podlegają wpłacie do PFRON w terminie do 20 stycznia 2012 r. (art. 13 nowelizacji). Oznacza to, że wszelkie środki zgromadzone dotychczas (czyli do 31 grudnia 2010 r.) przez pracodawców na zfron muszą być wykorzystane do końca 2011 r. W przeciwnym wypadku podlegają wpłacie do PFRON w terminie do 20 stycznia 2012 r.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?