| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze - podmioty

Przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze - podmioty

Przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze odbywa się za pośrednictwem określonych podmiotów. Należy do nich organizator konkursu oraz komisja konkursowa. Jakie zadania podejmują?

[59] Ustawa z 25.09.1981r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (DzU nr 24, poz. 123 z późń. zm.).

[60] Zob. szerzej: tamże, s. 99 i n.

[61] Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 25.09.1981r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, organami samorządu załogi są ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa i rada pracownicza przedsiębiorstwa.

[62] Co więcej, ogólne zebranie pracowników mogłoby również przejąć, w sytuacji nieistnienia rady pracowniczej, szereg innych kompetencji tejże rady, często znacznie ważniejszych z punktu widzenia pracowniczego uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym, takich jak: 1 – kompetencje rady do uchwalania oraz zmiany planu rocznego przedsiębiorstwa (art. 24 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy), tym bardziej, że ogólne zebranie pracowników  uchwala wieloletnie plany działalności tego podmiotu gospodarczego (art. 10 pkt 4 cyt. ustawy); 2- kompetencje rady do podejmowania uchwał w sprawie inwestycji (art. 24 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy);
3- kompetencje w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa (art. 24 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy.).

[63] Taki sam pogląd prezentują: M. Popinigis, Konkurs na stanowisko...jw., s. 344; Z. Kubot, Konkurs na dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (Stan prawny i dotychczasowe doświadczenia) [w:] Sytuacja prawna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego – model a rzeczywistość – materiały konferencji naukowej TNOiK, Wrocław 1983, s. 83-84.

[64] Tak uważa T. Liszcz, Konkurs jako metoda...jw., s. 251.

[65] Taki sam pogląd zajął SN w uzasadnieniu cytowanej wcześniej uchwały z 27.07.1993r. , s. 3.

[66] Zob.§4 rozporządzenia konkursowego w służbie zdrowia; §4 rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury; §3 rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego; §4 rozporządzenia w sprawie konkursu na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

[67] Na gruncie tej regulacji pojawia się istotna wątpliwość, jak należy traktować sytuację, w której do ujawnienia naruszenia omawianego zakazu dojdzie po upływie dwóch lat od zakończenia konkursu, w wyniku którego doszło do obsadzenia stanowiska kierowniczego osobą, która w składzie komisji konkursowej posiadała członka swojej rodziny.

[68] Taki sam pogląd prezentują: M. Kasten, Konkurs metodą doboru...jw., s. 15-16;  M. Kabaj, Konkurs na stanowiska... jw., s. 11-12; E. Dobrodziej, Konkurs na stanowiska...jw., s. 26; T. Liszcz, Konkurs jako metoda...jw., s. 249-250.

[69] Zwolennikami jawności składu osobowego komisji konkursowej są: T. Makola, Prawne dylematy...jw., s. 56; L. Drelichowski, Konkurs na stanowisko dyrektora jako metoda doboru kadr kierowniczych [w:] Dobór kadry kierowniczej...jw., s. 5 i n.; M. Popinigis, Konkurs na stanowisko...jw., s. 349. Kluczowym argumentem przemawiającym za tym stanowiskiem jest, według jego zwolenników, możliwość szerokiej oceny społecznej i kontroli działań podejmowanych przez komisję konkursową.

[70] II Sa/Wr 795/97; OwSS 1998, nr 3, poz. 86, s.97 i n. Zob. także: rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wrocławskiego z 22.05.1997r., ON. II.0914/17/97, OwSS 1997, nr 3, poz. 82, s. 78 i n.

[71]Zwrócił na to również uwagę NSA w uzasadnieniu omawianej uchwały, tamże, s. 101.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »