| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Konkurs na stanowiska kierownicze - procedura

Konkurs na stanowiska kierownicze - procedura

Konkurs na stanowiska kierownicze wykorzystywany jest w: przedsiębiorstwach państwowych, niektórych przedsiębiorstwach publicznych, spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, oświacie, instytutach badawczych, instytucjach kultury, służbie zdrowia, służbie cywilnej oraz zespolonej administracji wojewódzkiej. Tak szeroki zakres zastosowania procedury konkursowej jest konsekwencją szeregu zalet, jakie przypisuje się tej metodzie obsadzania stanowisk kierowniczych

[65] Tak uważają m.in.: J. Filipek, Znaczenie określeń: „w porozumieniu”, „w uzgodnieniu”, „za zgodą” i im podobnych w systemie prawnym zarządzania gospodarką narodową, Krakowskie Studia Prawnicze, Ossolineum 1973, s. 131 i n.; T. Zieliński, Zarys wykładu prawa pracy – część ogólna,  Katowice 1977, s. 132-133; J. Nóżka,
Z problematyki „porozumień” w prawie pracy, Studia Prawnicze 1981, nr 3, s. 178 i n.; Z. Kubot, W. Sanetra, Powołanie dyrektora...jw., s. 25; H. Lewandowski, [w:] A. Rembieliński (red.), Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi – komentarz, Warszawa-Łódź 1987, s. 237. Odmienne stanowisko prezentują m.in.: Z. Salwa, Jednoosobowe kierownictwo a współdziałanie z radą zakładową w sprawach pracowniczych, PiP 1975, nr 8-9, s. 19 i n.; J. Brol, Rozstrzyganie sporów pracowniczych według kodeksu pracy, PiP 1975, nr 4, s. 38; G. Bieniek, Formy współdziałania z radą zakładową w sprawach pracowniczych, NP 1976, nr 3, s. 390; L. Bar, W. Szubert, Refleksje nad ustawami o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi, PiP 1983, nr 5,
s. 17.

[66] Tj. DzU z 2001r. nr 13, poz. 123 z późń. zm. Wymóg zgody występuje również przy obsadzaniu stanowiska: kuratora oświaty, którego powołuje wojewoda za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 30 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) oraz wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, którego powołuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego (art. 113 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne – Tj. DzU z 2008r., nr 45, poz. 271 z późń. zm.).

[67] Nie oznacza to jednak, iż osoba ta będzie pełniła funkcję zarządzającą na podstawie stosunku pracy z powołania. Potwierdza to choćby prawna regulacja konkursów na stanowisko kuratora oświaty. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Mimo powyższego unormowania, kurator oświaty jest urzędnikiem państwowym, który wykonuje swoje zadania na podstawie stosunku pracy z mianowania (§3 pkt 5 rozporządzenia RM z 08.11.1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania – DzU nr 39,poz. 257 z późń. zm.).

[68] Dotyczy to oczywiście jedynie konkursów poprzedzających nawiązanie lub zmianę stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »