reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Czy pracodawca narusza dobra osobiste pracownika, jeśli naruszył przepisy w zakresie wypowiadania umowy o pracę

Czy pracodawca narusza dobra osobiste pracownika, jeśli naruszył przepisy w zakresie wypowiadania umowy o pracę

Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę z naruszeniem przepisów, może domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Nie może natomiast, co do zasady, domagać się przy tym zadośćuczynienia z powodu naruszenia jego dóbr osobistych.

Z jednym z naszych pracowników, zatrudnionym na czas wykonania określonej pracy na 5 miesięcy, rozwiązaliśmy umowę o pracę przed tym terminem za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Po upływie tygodnia od wręczenia pracownikowi pisma w tej sprawie uznał on, że umowa została rozwiązana w sposób wadliwy i zażądał od nas zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Czy wypowiadając umowę wcześniej naruszyliśmy dobra osobiste pracownika? Czy w związku z tym mamy obowiązek wypłacić mu odszkodowanie?

Umowa na czas wykonania określonej pracy rozwiązuje się z chwilą wykonania przez pracownika określonych w niej zadań. Oznacza to, że nie można jej wcześniej rozwiązać. Wynika to z charakteru tej umowy, którą zawiera się w przypadku trudności określenia czasu wykonania danej pracy. Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przed wykonaniem pracy na mocy porozumienia stron, a także za dwutygodniowym wypowiedzeniem, w razie ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, określonych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Z przedstawionej przez Państwa sytuacji wynika, że nie wystąpiła żadna z wyżej wymienionych okoliczności uzasadniających wypowiedzenie umowy na czas wykonania określonej pracy. Dlatego Państwa postępowanie należy uznać za nieprawidłowe, a wypowiedzenie umowy za wadliwe. W takiej sytuacji Państwa pracownikowi przysługuje prawo złożenia do sądu odwołania od wypowiedzenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. W odwołaniu pracownik może żądać wyłącznie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres, do którego umowa miała trwać, nie dłużej jednak niż za 3 miesiące. Nie może natomiast żądać odszkodowania w wyniku naruszenia dóbr osobistych, bowiem w przedstawionej sytuacji do takiego naruszenia nie doszło.

Pojęcie dóbr osobistych nie zostało uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. Dlatego rozpatrując wszelkie sytuacje, w których doszło do naruszenia dóbr osobistych pracownika, należy posiłkować się przepisami Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), który zawiera otwarty katalog dóbr osobistych oraz sposób ich ochrony (art. 23 i 24 k.c.).

Dobrami osobistymi są m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i artystyczna. Osoba, której dobro zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Natomiast w razie naruszenia dóbr osobistych pokrzywdzony może żądać, aby osoba, która dopuściła się tego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. W przypadku naruszenia dóbr osobistych można również żądać zadośćuczynienia.

Pracodawca, dokonując rozwiązania umowy o pracę, nie narusza godności pracownika, nawet gdy wypowiada umowę w sposób niezgodny z prawem. Wówczas nie należy stosować przepisów Kodeksu cywilnego. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 16 listopada 2000 r. (sygn. akt I PKN 537/00, OSNP 2002/11/269) w którym uznał, że (...) rozwiązanie (także wadliwe) stosunku pracy przez pracodawcę wyklucza możliwość stosowania przepisów prawa cywilnego o ochronie dóbr osobistych (art. 23 k.c., art. 24 k.c., art. 448 k.c.), chyba że w związku z tym rozwiązaniem pracodawca naruszy dobro osobiste pracownika poza zakresem stosunku pracy, podejmując działania niemieszczące się w ukształtowanej przez ustawodawcę formie i treści czynności prawnej rozwiązującej stosunek pracy (...). Ponadto SN wyraził pogląd, że w warunkach gospodarki rynkowej godności pracownika – wynikającej z art. 111 Kodeksu pracy – nie można utożsamiać z prawem do zachowania miejsca pracy. W warunkach wolnorynkowych bowiem naturalne jest zmienianie miejsc pracy oraz dokonywanie zwolnień. Sytuację na rynku pracy kształtuje wiele czynników. Dlatego każde zwolnienie nie może być traktowane jak naruszenie dóbr osobistych pracownika. Takie rozumienie godności pracownika powodowałoby nadmierne obciążenie pracodawcy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama