reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Każdy kolejny pracodawca udziela pracownikowi proporcjonalnego urlopu

Każdy kolejny pracodawca udziela pracownikowi proporcjonalnego urlopu

Jeżeli pracownik w trakcie roku kalendarzowego rozwiąże umowę o pracę, a następnie podpisze kolejną z nowym pracodawcą, wówczas będzie mu przysługiwał tzw. urlop proporcjonalny. Jego wymiar jest uzależniony od okresu pracy u poszczególnych pracodawców.

Realizacja uprawnień pracownika w zakresie kolejnego urlopu wypoczynkowego nie zawsze przebiega według tych samych zasad. Inaczej jest w sytuacji, gdy pracownik jest nieprzerwanie zatrudniony przez cały rok w tej samej firmie, a inaczej, gdy dochodzi w tym czasie do zmiany miejsca pracy. Inne zasady obowiązują także wtedy, gdy z powodu różnych sytuacji pracownik nie przepracuje całego roku kalendarzowego.

W pierwszym przypadku pracownik wykorzystuje cały wymiar urlopu w firmie, w której jest zatrudniony (20 lub 26 dni). Natomiast w sytuacji gdy pracownik zmienia pracę, albo nie przepracował całego roku, przepisy kodeksu pracy przewidują udzielenie mu urlopu proporcjonalnego.

Urlop proporcjonalny dotyczy pracownika, który nabył już prawo do pierwszego urlopu i nabywa prawo do kolejnych urlopów, poczynając od następnego roku po roku kalendarzowym, w którym podjął po raz pierwszy pracę. Jeżeli pracownik rozwiąże umowę o pracę w roku kalendarzowym i podejmie zatrudnienie u innego pracodawcy, wówczas zgodnie z art. 1551 k.p. przysługuje mu urlop:

• u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

• u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego, w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego lub w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym, w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego lub do okresu zatrudnienia w razie umowy zawartej na czas krótszy niż do końca danego roku stosuje się także do pracownika podejmującego nowe zatrudnienia w ciągu innego roku niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.

Warto podkreślić, że zasady udzielania urlopu proporcjonalnego nie stosuje się do pracowników, którzy w danym roku kalendarzowym zmieniają pracodawcę na podstawie art. 231 k.p. W tej sytuacji nie dochodzi bowiem do ustania stosunku pracy, a nowy pracodawca odpowiada za zobowiązania powstałe przed przejściem zakładu pracy.

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wyższym wymiarze niż za przepracowane miesiące, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze, przy czym łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Zgodnie z art. 1552a k.p. przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy ma miejsce w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje wyłącznie dotyczczasowy pracodawca.

Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu w wyższym wymiarze, ustala się z uwzględnieniem tego wyższego wymiaru.


Na uprawnienia urlopowe ma również wpływ dłuższa nieobecność pracownika w pracy, który w określonych sytuacjach musi liczyć się ze zmniejszeniem przysługującego mu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Zasada proporcjonalnego urlopu ma bowiem zastosowanie do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie:

• urlopu bezpłatnego,

• urlopu wychowawczego,

• odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,

• tymczasowego aresztowania,

• odbywania kary pozbawienia wolności,

• nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Uprawnienia urlopowe pracownika po okresie niewykonywania przez niego pracy kształtują się w zależności od tego, czy przed tym okresem nabył on prawo do urlopu. Jeżeli nie nabył prawa do urlopu, wówczas urlop przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (względnie do końca zatrudnienia, jeżeli umowa na czas określony rozwiąże się przed upływem roku kalendarzowego).

W sytuacji gdy okres takiej nieobecności przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu wykorzystał on urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

PRZYKŁAD

PROPORCJONALNY WYMIAR URLOPU

Informatyk ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 31 marca 2007 roku. 1 lipca pracownik podpisał umowę o pracę na czas określony. Miała ona trwać sześć miesięcy, czyli do 31 grudnia 2007 r.

W analizowanej sytuacji pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego:

• u pierwszego pracodawcy - 7 dni urlopu [(3/12 x 26 = 6,5 (po zaokrągleniu 7 dni)],

• u drugiego pracodawcy - 13 dni urlopu (6/12 x 26 = 13 dni)

ZASADY USTALANIA WYMIARU URLOPU PROPORCJONALNEGO

Pracodawca powinien pamiętać, że:

• kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 ogólnego wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi stosownie do jego stażu,

• niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,

• jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i podjęcie nowego zatrudnienia następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca,

• przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia,

• wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć ogólnego wymiaru przysługującego pracownikowi (20 lub 26 dni).

DANUTA KLUCZ

PODSTAWA PRAWA

• Art. 154 par. 2, art. 1551, art. 1552, art. 1552a i art. 1553 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama