| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem

Stosunek pracy niektórych pracowników został objęty na mocy przepisów prawa ochroną. Dlatego wypowiadanie umów tym pracownikom obwarowane jest dodatkowymi obostrzeniami.

Regulacje pozakodeksowe

Przepisy innych ustaw z reguły uzupełniają ogólną regulację kodeksową. Odnoszą się też do konkretnych grup pracowników wyróżnionych ze względu na szczególną sytuację, tak jak miało to miejsce w powyżej opisanych przypadkach, ale również z uwagi na charakter świadczonej pracy czy pełnione funkcje społeczne lub obywatelskie.

Wśród uprzywilejowanych kategorii pracowników należy wymienić np.:

pracowników powołanych do służby wojskowej - pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy w okresie od dnia doręczenia karty powołania do czynnej służby wojskowej do jej odbycia. Zakazu nie stosuje się, jeżeli pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych. Także w okresie odbywania przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

pracownika imiennie wskazanego uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej będącego członkiem zarządu lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy - pracodawca nie może bez zgody tej organizacji wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie - dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie;

członków rady pracowników - pracodawca nie może bez zgody rady pracowników wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem będącym jej członkiem w okresie jego członkostwa w radzie pracowników;

członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego - bez zgody rady pracowniczej przedsiębiorstwa przedsiębiorstwo nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z członkiem rady pracowniczej w czasie trwania kadencji tej rady oraz w ciągu 1 roku po jej upływie - zakaz nie obowiązuje, gdy zachodzą okoliczności wskazane w przepisach o rozwiązywaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia;

społecznych inspektorów pracy - w czasie trwania mandatu oraz w okresie 1 roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej;

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »