REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy?

Małgorzata Podgórska
Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy? /fot. Shutterstock
Co zmieniło się od 1 stycznia 2017 r. w wystawianiu świadectw pracy? /fot. Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Świadectwo pracy jest wydawane, jeżeli stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, a pracodawca nie zamierza pracownika zatrudnić. Jeżeli pracownik został ponownie zatrudniony, to otrzyma świadectwo, jeśli złoży w tej sprawie wniosek pracodawcy. Doprecyzowano też zasady wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. W związku ze zmianami obowiązuje również nowy wzór świadectwa pracy.

Nowe rozporządzenie dotyczące wydawania świadectwa pracy w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy. W związku z tymi zmianami zmodyfikowano także pomocniczy wzór świadectwa pracy, zawarty w załączniku do rozporządzenia oraz objaśnienia do tego wzoru.

REKLAMA

Autopromocja

Wydanie świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy jest wydawane za okres lub okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i powinien dotyczyć wydania świadectwa pracy obejmującego poprzednie okresy zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W takim przypadku pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Pracownik ponownie zatrudniony przez tego samego pracodawcę otrzyma świadectwo pracy, jeżeli złoży w tej sprawie wniosek pracodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tak jak dotychczas, wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych niezwłoczne wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub takiej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego (zmieniła się terminologia, dotychczas było „poczty”, zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości, że nie chodzi wyłącznie o Pocztę Polską) albo doręcza je w inny sposób. Doprecyzowano też, że termin „niezwłocznie” oznacza dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy (wówczas bowiem obowiązek wydania świadectwa pracy staje się aktualny).

Informacje o uprawnieniach rodzicielskich

REKLAMA

W obecnym wzorze świadectwa pracy uzupełniono katalog informacji o dane dotyczące wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia. Od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski może być bowiem wykorzystywany w dwóch częściach. Przysługuje on do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Zatem kolejny pracodawca musi posiadać informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu ojcowskiego, czy nie (obecnie ust. 5 pkt 3 wzoru świadectwa pracy).

Ponadto nowe świadectwo pracy musi zawierać informacje dotyczące wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia. Urlop rodzicielski może być bowiem wykorzystywany w 4 częściach, przy czym od 2 stycznia 2016 r. do 16 tygodni tego urlopu może być udzielone w późniejszym terminie, tzn. nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu – nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Kolejny pracodawca musi mieć informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania tego urlopu albo jego części czy nie (obecnie ust. 5 pkt 4 wzoru świadectwa pracy).

Zobacz serwis: Urlopy

Od 1 stycznia 2017 r. trzeba w świadectwie pracy umieszczać także informację o wykorzystanym przez pracownika urlopie wychowawczym oraz informacje dotyczące okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy. Kolejny pracodawca musi posiadać bowiem informację, czy pracownik jest wciąż uprawniony do wykorzystania urlopu wychowawczego czy nie oraz czy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, który chciałby skorzystać z uprawnienia do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, wciąż podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy (obecnie ust. 5 pkt 5 i 6 wzoru świadectwa pracy).

Skorygowano również objaśnienie do punktu dotyczącego udzielonego pracownikowi zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Obecnie w ust. 5 pkt 7 świadectwa pracy zamieszcza się informację o „liczbie dni lub godzin” wykorzystanego zwolnienia (dotychczas była tylko liczba dni).

Wydawanie świadectwa w razie śmierci pracownika

Uregulowana została również kwestia wydawania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Zmiana polega na określeniu osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie świadectwa pracy (małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną). Ponadto dookreślony został termin na wydanie świadectwa pracy w takim przypadku (7 dni od dnia złożenia wniosku) oraz w jakiej formie zainteresowany może złożyć wniosek (papierowej lub elektronicznej).

Do 31 grudnia 2016 r. nie było jasne, kto jest uprawniony do odebrania świadectwa pracy po zmarłym pracowniku oraz jaka jest procedura występowania o to świadectwo.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy

Przepisy dotyczące sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy w znacznej mierze powielają dotychczasowe rozwiązania. W nowym rozporządzeniu określono natomiast termin na uzupełnienie świadectwa pracy w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy lub przyznaniu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Obecnie są to 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy.

Określono także termin na przedłożenie przez pracownika świadectwa pracy do uzupełnienia, jeżeli sąd przyznał pracodawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z winy pracodawcy. Są to obecnie 3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego, a w razie niedotrzymania tego terminu – w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania pracodawcy. Dotychczas terminy te nie były określone.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● § 2, § 4, § 5 § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).

Zobacz: Kalkulatory

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Dużo pytań o nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Obietnicą wyborczą rządu było płacenie za „chorobowe” przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Odciążyłoby to finanse pracodawców (zwłaszcza mniejszych). Pojawiła się jednak nowa propozycja – płatność zasiłku chorobowego w wysokości wyższej niż obecne 80%.

Młodzi nauczyciele nie mają odpowiednika dodatku stażowego do pensji 1183 zł brutto. 20 000 z nich odeszło z zawodu. Kto w ich miejsce?

Taki dodatek otrzymują nauczyciele z 20-letnim stażem. W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 młodych nauczycieli (prawdopodobnie dotyczy to głównie większych miast). Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel w średnim wieku ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Odpowiednika tego dodatku (z innego tytułu) w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

REKLAMA

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

REKLAMA