| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kontrole w prawie pracy

Kontrole w prawie pracy

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy organem kontrolnym jest Państwowa Inspekcja Pracy. Natomiast kontrole przeprowadzane przez ZUS mają na celu weryfikację poprawności stosowania przepi­sów ustawy systemowej przez płatników składek.

Kontrole ZUS

PIP może przeprowadzić kontrolę w siedzi­bie podmiotu kontrolowanego oraz w podległych mu jednostkach lub miejscach przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne czynności kontrolne mogą być także wykonywane w siedzibach jednostek orga­nizacyjnych PIP, tj.:

  • Głównego Inspektoratu Pracy,
  • okręgowych inspektoratów pracy, oraz w ich oddziałach.

Decyzję o przeprowadzeniu danej czynności kon­trolnej w siedzibie jednostki organizacyjnej PIP podejmuje inspektor pracy. Z taką propozycją może wystąpić również pracodawca. Przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzega­nia przepisów prawa pracy oraz legalności zatrud­nienia może odbywać się bez uprzedzenia, o każ­dej porze dnia i nocy. Z reguły jednak kontrole są przeprowadzane w godzinach pracy urzędu. Inspektor nie musi uprzedzać pracodawcy o zamiarze skontrolowania jego zakładu. Kontrola bez uprzedzenia jest jednak stosowana spora­dycznie, w przypadkach gdy:

  • uprzedzenie pracodawcy o zamiarze skontro­lowania jego firmy mogłoby wpłynąć na wynik kontroli,
  • okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u pracodawcy, np. ze względu na bezpieczeństwo zatrudnionych osób.

Kontrole ZUS

Kontrole, co do zasady, nie są przeprowadzane u płatników, którzy prowadzą działalność gospo­darczą jednoosobowo, gdyż nadzór nad prawid­łowym realizowaniem obowiązku składkowego przez tych płatników jest sprawowany na bieżąco przez pracownika ZUS. Kontrole można podzielić na dwie grupy:

  • okresowe (planowe) - są to kontrole rutynowe przeprowadzane u wszystkich płatników skła­dek. W trakcie takiej kontroli inspektor weryfi­kuje poprawność stosowania obowiązujących przepisów w zakresie rozliczeń płatnika, ustala­nia wysokości świadczeń oraz rzetelności wysta­wiania zaświadczeń do celów emerytalno-ren­towych,
  • doraźne (problemowe) - kontrole przeprowa­dzane w wyniku skargi osoby ubezpieczonej lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo­ści na koncie płatnika, lub też ze względu na podejrzenie o działania płatnika niezgodne z prawem albo mające na celu obejście przepi­sów. Inspektor kontroli analizuje dokumentację płatnika tylko w zakresie wyjaśnienia okoliczno­ści, która stała się przyczyną kontroli. Kontrola problemowa może być także wszczęta u płatni­ka, który generuje błędy w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz który niepra­widłowo ustala m.in. podstawę wymiaru świad­czeń wypłacanych ubezpieczonym, co w kon­sekwencji prowadzi do niezgodnego z prawem zaniżania zobowiązań wobec ZUS.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »