reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

Pracodawca może dochodzić od podwładnego odszkodowania zarówno za wyrządzoną szkodę, jak i za powierzone mu mienie. Kodeks pracy, oprócz indywidualnej odpowiedzialności materialnej pracownika, przewiduje także wspólną odpowiedzialność ponoszoną przez kilka osób.

Kwestie związane z odpowiedzialnością materialną pracowników zostały uregulowane w rozdziale I i II działu piątego Kodeksu pracy. Ustawodawca odniósł się w tych przepisach do odpowiedzialności pracownika za wyrządzoną szkodę (art. 114–122 k.p.) i odpowiedzialności za powierzone mu mienie (art. 124–127 k.p.).

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Pracownicy, którzy wyrządzili pracodawcy ze swojej winy szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w art. 114–122 k.p. W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku zatrudnionych każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy (art. 118 k.p.). A zatem pracownicy, którzy z winy nieumyślnej wspólnie wyrządzili szkodę w mieniu innym niż im powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, ponoszą odpowiedzialność indywidualną. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych osób do powstania szkody, odpowiadają one w częściach równych. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda. Pracodawca nie może więc domagać się odszkodowania za spodziewane, a utracone wskutek nie zawinionego zachowania się pracownika korzyści. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Przykład

Trzech pracowników zakładu produkującego farby przypadkowo, w czasie wykonywania obowiązków, wylało 100 kg płynu, przez co wyrządzili pracodawcy szkodę nieumyślną. Ich odpowiedzialność jest indywidualna w częściach równych, tzn. każdy odpowiada za taką samą część szkody, ponieważ nie było możliwe ustalenie przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody. Pracodawca obciążył każdego z podwładnych odpowiedzialnością za poniesioną stratę i kosztami sprzątania, jednak tylko do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia brutto każdego z nich. Pominął koszty związane z kilkugodzinnym postojem, bo przekraczały one granice rzeczywistej straty.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez pracowników są oni zobowiązani do naprawienia szkody w pełnej wysokości. W każdym przypadku naprawienie szkody wyrządzonej firmie może nastąpić na podstawie ugody zawartej między pracownikami a pracodawcą. Wysokość odszkodowania może być wtedy obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracowników i ich stosunku do obowiązków pracowniczych.

Odpowiedzialność za mienie powierzone

Mienie pracodawcy może być powierzone jednemu pracownikowi albo łącznie kilku. Przypadek wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie reguluje art. 125 k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez strony na piśmie. Pracownicy, którzy przyjęli wspólną odpowiedzialność materialną, odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednak w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko jej sprawcy. Wymienione wyżej rozporządzenie stosuje się w przypadkach łącznego powierzenia pracownikom mienia, z obowiązkiem wyliczenia się, w zakładzie pracy lub w wydzielonej jego części, w której odbywa się sprzedaż, produkcja lub świadczenie usług albo przechowuje się mienie stanowiące przedmiot powierzenia i oddzielnego rozliczania.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama