| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

W kodeksie pracy wykroczenia zostały podzielone na 3 grupy. Pierwsza grupa jest związana z zatrudnieniem pracownika oraz przebiegiem jego zatrudnienia, druga sankcjonuje odpowiedzialność za naruszanie najbardziej podstawowych praw związanych ze stosunkiem pracy, tj. prawa do wynagrodzenia, odpoczynku i realizacji wyroków sądowych. Trzecia reguluje wykroczenia dotyczące naruszeń szeroko rozumianych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukrywanie wypadków lub chorób zawodowych

Wykroczenie będzie popełniał każdy, kto nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób.

W kodeksie pracy obowiązek informacyjny w powyższym zakresie został nałożony na pracodawców.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika budowlanego uległ ciężkiemu wypadkowi przy wykonywaniu prac związanych z ociepleniem budynku wielorodzinnego. Pracodawca zaproponował pracownikowi określoną sumę pieniędzy w zamian za nieujawnianie faktu, że uległ on wypadkowi w pracy i zagroził, że jeśli nie przyjmie jego warunków, to po powrocie do pracy zostanie z nim rozwiązana umowa. W trakcie kontroli inspektora pracy w zakładzie na podstawie przesłuchań innych współpracowników ustalono, że doszło do tego wypadku w czasie pracy i na terenie robót budowlanych prowadzonych przez pracodawcę. W związku z tym inspektor pracy skierował wniosek do sądu rejonowego o ukaranie pracodawcy za popełnienie wykroczenia.

Niewykonanie decyzji inspektora pracy

Wykroczenie popełnia pracodawca lub inna osoba kierująca pracownikami, do której inspektor pracy skierował decyzje nakazowe, która nie wykonuje w wyznaczonym terminie tych decyzji. Ponowna kontrola inspektora pracy w zakładzie, oceniająca realizację wydanych poprzednio środków prawnych, która ujawni niewykonanie decyzji mimo upływu terminu ich realizacji, będzie skutkować ukaraniem pracodawcy mandatem karnym lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie grzywną. Konsekwencją będzie również skierowanie do pracodawcy upomnienia zobowiązującego do wykonania decyzji nakazowych w terminie 7 dni, a w przypadku dalszego niewykonania decyzji – wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Decyzja może być uznana za wykonaną jedynie w przypadku zastosowania się w pełni pracodawcy do obowiązku określonego zachowania wskazanego w decyzji. Decyzja wykonana w części będzie uznana za niewykonaną.

PRZYKŁAD

Inspektor pracy, kontrolując jeden z zakładów produkcyjnych, stwierdził niewypłacenie 25 pracownikom zakładu wynagrodzenia za pracę w styczniu 2012 r. W związku z tym do pracodawcy skierowano nakaz płatniczy obejmujący pracowników, którym nie zostało wypłacone wynagrodzenie, wraz ze wskazaniem należnych im kwot. W trakcie kolejnej kontroli inspektor pracy stwierdził, że pracodawca wypłacił zaległe wynagrodzenie 24 pracownikom wskazanym w nakazie. Niewypłacenie wynagrodzenia jednemu z pracowników spowodowało, że cała decyzja nakazowa będzie potraktowana jako niewykonana i pracodawca otrzyma upomnienie. Niewykonanie decyzji spowoduje również odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenie.

Utrudnianie kontroli

Wykroczenie popełnia każdy, kto utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań. Może go zatem popełnić nie tylko pracodawca, ale również m.in. kadrowa, księgowa czy kierownik zmiany. Do wykroczenia dojdzie najczęściej w przypadku niewpuszczenia inspektora pracy na teren zakładu pracy lub nieudostępnienia w trakcie kontroli żądanych przez inspektora pracy dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »