| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Uprawnienia pracownicze po przywróceniu do pracy

Uprawnienia pracownicze po przywróceniu do pracy

Zachowanie ciągłości okresu zatrudnienia pracownika w sytuacji, gdy została mu bezprawnie wypowiedziana umowa o pracę, a następnie pracownik został przywrócony do pracy lub uzyskał z tego tytułu odszkodowanie, w praktyce budzi wiele wątpliwości.

Do istoty stosunku pracy należy również to, że urlop przysługuje pracownikowi w wymiarze określonym przepisami prawa pracy i w czasie ustalonym przez pracodawcę. Ze względu na swój cel urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze i w całości, a zamiana urlopu na ekwiwalent pieniężny możliwa jest tylko w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa pracy.

Aktualne orzecznictwo wskazuje również, że w tym okresie pracownikowi nie przysługują również inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy, m.in. prawo do świadczeń socjalnych lub tzw. trzynastki.

Podstawa wliczenia do okresu zatrudnienia

Jak zostało już wskazane powyżej, pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, za który zostało mu przyznane wynagrodzenie. Jednocześnie okres pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, która powoduje utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego pozostawania w zatrudnieniu. Jeżeli sąd pracy zasądza na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z bezpodstawnym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę, wliczenie czasu, za który sąd przyznał odszkodowanie, do okresu zatrudnienia następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Mimo że w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 § 1 zd. 1 k.p.), pracownik nie może skuteczenie żądać od pracodawcy, aby ten wskazał w świadectwie pracy informację o przyznanym przez sąd pracy odszkodowaniu. Na pracodawcę nie został bowiem nałożony obowiązek wskazywania w świadectwie pracy informacji o fakcie przyznania pracownikowi odszkodowania przez sąd pracy.

W praktyce świadectwo pracy jest dokumentem wystawianym najczęściej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Tymczasem wystąpienie przez pracownika z roszczeniem odszkodowaczym z powodu bezprawnego lub niezgodnego z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę następuje po wydaniu świadectwa pracy.

WAŻNE!

Pracownik ma prawo żądać wliczenia okresu pozostawania bez pracy do okresu zatrudnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu pracy, zasądzającego odszkodowanie.

W zależności od treści orzeczenia sądu zaliczenia okresu pozostawania bez pracy do ogólnego czasu pracy dokonuje poprzedni bądź nowy pracodawca. W przypadku wydania przez sąd pracy wyroku nakazującego przywrócenie do pracy zaliczenia okresu pozostawania bez pracy dokonuje pracodawca, który zatrudniał pracownika na dotychczas zajmowanym stanowisku. Natomiast w sytuacji gdy sąd pracy zasądza na rzecz pracownika odszkodowanie, zaliczenie do stażu pracy okresu pozostawania bez pracy dokonuje nowy pracodawca, u którego pracownik podejmie pracę.

Wliczenie przez nowego pracodawcę do pracowniczego stażu okresu pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie, następuje na podstawie świadectwa pracy – uzupełnionego na wniosek pracownika – wydanego przez poprzedniego pracodawcę (§ 5 ust. 3 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania – DzU nr 60, poz. 282 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • art. 51, 56, 97, 152 Kodeksu pracy,
  • orzeczenia Sądu Najwyższego:

– wyrok z 12 kwietnia 2007 r. (I PK 261/06, niepubl.),

– uchwała z 28 września 1990 r. (III PZP 15/90, OSNC 1991/4/45),

– uchwała z 4 kwietnia 1995 r. (I PZP 10/95, OSNP 1995/18/228).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »