reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Informowanie pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu

Informowanie pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu

Monitoring wizyjny może zostać wprowadzony w ściśle określonych przypadkach. W związku z prowadzeniem monitoringu pracodawca ma liczne obowiązki informacyjne.

Problem

Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, jest stosowany monitoring wizyjny. Wkrótce, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnimy pracowników tymczasowych przy produkcji. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my, jako pracodawca użytkownik, czy agencja pracy tymczasowej? - pyta Czytelnik z Piły.

Rada

Państwo jako pracodawca użytkownik powinni poinformować pracowników tymczasowych o monitoringu. W przypadku monitoringu stosowanego wobec pracowników tymczasowych obowiązek uregulowania zapisów o monitoringu i poinformowania o nim spoczywa bowiem na pracodawcy użytkowniku, który stosuje monitoring. Można także ustalić, że samą klauzulę informacyjną w tym zakresie będzie przekazywać pracownikom agencja pracy tymczasowej.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Uzasadnienie

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny może zostać wprowadzony w ściśle określonych przypadkach. Może być stosowany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 222 § 1 Kodeksu pracy). Monitoring wizyjny nie może obejmować:

  • pomieszczeń sanitarnych,

  • szatni,
  • stołówek,
  • palarni.

Stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest dopuszczalne wyjątkowo, gdy jest to niezbędne do realizacji celu, jakiemu służy prowadzenie monitoringu wizyjnego. Ponadto wprowadzenie monitoringu w tych szczególnych miejscach nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Należy stosować techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Ponadto monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Natomiast całkowicie zabroniony jest monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej (art. 222 § 11 i 2 Kodeksu pracy).

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala pracodawca w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, zapisy o monitoringu wprowadza w obwieszczeniu.

Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Może je przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie monitoringu. W związku z prowadzeniem monitoringu pracodawca ma liczne obowiązki informacyjne. Jest bowiem zobowiązany poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu. Należy to zrobić w sposób przyjęty w zakładzie pracy, nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu. Informacja ta ma charakter jednorazowy i dotyczy pracowników już zatrudnionych w chwili wprowadzenia monitoringu. Można więc przekazać pracownikowi na piśmie np. wyciąg z regulaminu pracy dotyczący monitoringu.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu najpóźniej 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Nowo zatrudnione osoby muszą otrzymać pisemną informację o celach, zakresie i sposobie stosowania monitoringu jeszcze przed dopuszczeniem ich do pracy (art. 222 § 8 Kodeksu pracy).

Dodatkowo w przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny. Należy to zrobić za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Pracownicy tymczasowi. W przypadku pracowników tymczasowych pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej. Jednak pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego (art. 14 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Pracodawca użytkownik ustala organizację i porządek w procesie pracy. Oznacza to, że ma prawo żądać, aby pracownik tymczasowy podporządkował się postanowieniom obowiązujących u niego aktów wewnętrznych, z wyjątkiem spraw podlegających wyłącznie agencji pracy tymczasowej. Wobec tego należy przyjąć, że wśród obowiązków pracodawcy użytkownika mieści się zapoznanie pracownika tymczasowego z regulaminem pracy lub innym dokumentem zakładowym zawierającym zasady, do których ma się stosować załoga. Do obowiązków pracodawcy użytkownika należy także zapoznanie pracowników tymczasowych z zasadami monitoringu wizyjnego na terenie zakładu pracy.

Zatem każdy pracownik tymczasowy przed dopuszczeniem do pracy powinien otrzymać pisemną informację o zasadach monitoringu na terenie zakładu pracy. Można to zrobić poprzez wskazanie stosownych zapisów regulaminu pracy.

Pracodawca użytkownik stosuje monitoring na terenie zakładu pracy. Jest on prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracodawca przygotował dla pracowników tymczasowych stosowną klauzulę informacyjną w tym zakresie. Umówił się jednak z agencją pracy tymczasowej, że to ona przekaże ją każdemu z pracowników tymczasowych do zapoznania się. Takie postępowanie jest dopuszczalne.

Pracodawca użytkownik powinien dopełnić obowiązku informacyjnego wobec pracowników tymczasowych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Informacja ta powinna obejmować cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Ponadto pełna informacja o monitoringu powinna być dostępna w miejscu monitorowanym, np. na tablicach albo w formie dokumentu dostępnego na recepcji czy u przedstawiciela administratora.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 222, art. 223 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),

art. 14 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1563).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu prawa pracy

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Informowanie pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu/ Fot. Fotolia
Informowanie pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu/ Fot. Fotolia

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama