reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Analityczny personalny - jak czytać sprawozdania finansowe

Analityczny personalny - jak czytać sprawozdania finansowe

Problemy we wzajemnym zrozumieniu między zarządami a działami personalnymi są zainteresowanym dobrze znane. Prezes często nie widzi sensu przedstawionych przez dział HR pomysłów, zaś dyrektor personalny nie zawsze potrafi użyć właściwych argumentów, by pokazać, jakie efekty biznesowe przyniesie realizacja jego propozycji.

Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym są obowiązkowe jedynie dla podmiotów, które podlegają corocznemu badaniu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

Do podmiotów tych należą4:

  • banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
  • pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Przepływy operacyjne – przepływy pieniężne pochodzące z podstawowej, działalności podmiotu, które zasadniczo wpływają na wartość wyniku finansowego tego podmiotu. Wynikają więc one z typowych transakcji i zdarzeń gospodarczych wynikających z codziennych operacji mających miejsce w przedsiębiorstwie

Przepływy inwestycyjne – nakłady poniesione na powiększanie zasobów, które umożliwiają generowanie przyszłych zysków z działalności zasadniczej. Są więc to wydatki z tytułu nabycia rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku trwałego, oraz wpływy wynikające ze sprzedaży z tych składników. W działalności tej wykazuje się również wszelkie wydatki poniesione na inwestycje niezwiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, jak i wpływy osiągnięte z tytułu tych inwestycji

Przepływy finansowe – wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów finansowych (np. obligacji), jak również korzystanie z innych form zewnętrznego finansowania działalności. W działalności tej wykazuje się także wydatki związane z pozyskanymi z zewnątrz źródłami finansowania, w tym wypłaty dywidend, zwrot zobowiązań, prowizje i odsetki z tego tytułu

@RY1@i13/2010/001/i13.2010.001.000.0088.001.jpg@RY2@

 

PRZYPISY

1 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, nr 157, poz. 1241 i nr 165, poz. 1316 z późn. zm., art. 45

2 M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002, s. 427.

3 J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 123

4 Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 64.

5 E. Kalwasińska, E. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 84.

6 A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007, s. 58.

7 J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008, s. 179.

8 L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, FRRwP, Warszawa 1996, tom 1, s. 257–261.

9 T. Waśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 1997, s. 373.

10 Tamże, s. 373–374.

Beata Molska

dyrektor ds. personalnych Grupy Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

Era dyrektorów personalnych, posiadających jedynie wiedzę psychologiczną lub związaną z prawem pracy czy zarządzaniem płacami, minęła już bezpowrotnie. W wielu firmach dyrektor HR zaczyna być postrzegany jako strategiczny doradca biznesowy, wspierający rozwój firmy i ściśle współpracujący z zarządem.

Dzięki „przełożeniu” strategicznych celów firmy, które są najczęściej wyrażone w liczbach, na systemy premiowania, dyrektor personalny zaczyna mówić językiem dużo bardziej zrozumiałam dla zarządu. Wiele procesów z różnych obszarów firmy często „krzyżuje się” w dziale HR. Dlatego też, kluczowa wydaje się umiejętność rozumienia i niejako „wejścia w buty” dyrektora finansowego i wsparcie go w procesach budżetowania i kontrolingu, jak również dyrektora handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż wszystkich linii biznesowych i wyliczenia zyskowności poszczególnych usług czy produktów. Z własnego doświadczenia wiem, że wiedza finansowa ma także znaczenie przy projektowaniu systemów motywacyjnych opartych na mierzalnych celach i wskaźnikach typu MBO. Cenną umiejętnością jest też dostrzeżenie w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, jak koszty osobowe wpływają na wynik przedsiębiorstwa, aby z kolei zrozumieć punkt widzenia zarządu. Dopiero wówczas można włączać do argumentacji także inne, miękkie, aspekty związane z zarządzaniem personelem, dzięki którym zarząd zacznie chętniej traktować pracownika jako inwestycję i najważniejszy kapitał w firmie, a nie wyłącznie jako zasób czy koszt dla firmy.

reklama

Czytaj także

Autor:

pracownik dydaktyczno-naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University

Źródło:

INFOR
Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama