Kategorie

Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. /Fot. Fotolia
Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. /Fot. Fotolia
Kodeks pracy wskazuje na okoliczności w których pracownikowi przysługuje wolne w pracy. Są jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może stawić się w firmie z przyczyn od niego niezależnych. Jak wówczas może usprawiedliwić swoją nieobecność i czy jest to w ogóle możliwe?

Monika Węcław, Zielona Linia 19524 - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy. Aby z niego skorzystać, składa do pracodawcy odpowiedni wniosek. Ma również prawo do urlopu okolicznościowego w liczbie:

 • dwóch dni – w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się dziecka, śmierci i pogrzebu żony czy męża lub dziecka, matki, ojca, ojczyma lub macochy,
 • jednego dnia – w przypadku ślubu dziecka, śmierci i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu albo pod opieką pracownika.

Osoba opiekująca się dzieckiem do lat 14 ma prawo do dwóch wolnych dni w roku związanych ze sprawowaniem opieki. Jeżeli pozostaje w związku małżeńskim, może skorzystać z nich albo ona, albo współmałżonek.

Są jednak sytuacje, kiedy pracownik nie może stawić się w firmie z przyczyn od niego niezależnych. Jak wówczas może usprawiedliwić swoją nieobecność i czy jest to w ogóle możliwe?

Polecamy Komplet: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry + Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń + INFORorganizer - abonament 12 miesięcy

Umowa o pracę nie może wyłączyć zwolnienia dyscyplinarnego

Przyczyny niezależne - nagła potrzeba

Nagłą potrzebę wolnego dnia pracownik może zgłosić, korzystając z tzw. urlopu na żądanie. Oznacza to, że może wziąć urlop, zawiadamiając o nim pracodawcę najpóźniej w dniu nieobecności. W ciągu roku kalendarzowego każdemu pracownikowi przysługują cztery dni takiego urlopu. Są one odliczane z ogólnej puli urlopu wypoczynkowego. W przypadku niewykorzystania urlopu na żądanie prawo do niego nie przechodzi na rok kolejny.

Dodatkowo Kodeks pracy przewiduje usprawiedliwioną nieobecność w pracy z powodu:

 • stawiennictwa na wezwanie organu administracji, sądu, prokuratury,
 • uczestnictwa w akcji ratowniczej członka Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • oddania krwi przez krwiodawcę oraz przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy,
 • wykonywania świadczeń osobistych w czasie klęski żywiołowej,
 • wezwania w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać sześciu dni w ciągu roku kalendarzowego),
 • udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji oraz strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym,
 • przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
 • przeprowadzania zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu).

Skuteczne doręczenie wypowiedzenia

Pracownik może usprawiedliwić się zgodnie z regulaminem pracy, który ma obowiązek stworzyć pracodawca.

W przypadku gdy przepisy obowiązujące w zakładzie pracy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika, może on go dokonać:

 • osobiście lub przez osobę trzecią,
 • telefonicznie lub za pośrednictwem środka łączności elektronicznej,
 • drogą pocztową, gdzie za datę zawiadomienia uznana zostaje data stempla pocztowego.

Co zrobić w razie nieobecności w pracy?

Pracownik, który nie stawił się na stanowisku, ma obowiązek usprawiedliwienia się w ciągu dwóch dni. Oznacza to, że najpóźniej w drugim dniu nieobecności musi powiadomić pracodawcę o jej przyczynie. Termin ten może nie zostać zachowany jedynie w wyjątkowych przypadkach, takich jak choroba obłożna połączona z nieobecnością domowników lub inne zdarzenie losowe.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy można przez:

 • oświadczenie pracownika o okolicznościach uzasadniających opiekę nad dzieckiem do lat 8 (zamknięcie żłobka, szkoły, do której chodzi dziecko),
 • zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, wystawione przez właściwy organ zgodnie z przepisami,
 • oświadczenie pracownika o odbyciu podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach, które uniemożliwiły nocny odpoczynek,
 • decyzję inspektora sanitarnego wydaną w przypadku odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami; wezwanie musi zawierać adnotację o stawieniu się pracownika.

Dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownik ma obowiązek przedłożyć pracodawcy najpóźniej w dniu stawienia się w pracy po nieobecności.

Forum Kadry

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Zielona Linia
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.