| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Odpowiedzialność pracownicza materialna

Odpowiedzialność pracownicza materialna

Odpowiedzialność pracownicza materialna – to jedna z form odpowiedzialności, jaką może ponieść pracownik w procesie pracy.

Obejmuje ujemne konsekwencje majątkowe ponoszone przez pracownika, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę.

Odpowiedzialności materialnej wynikającej z Kodeksu pracy podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru oraz spółdzielczej umowy o pracę. Powstaje ona w relacji pracownik–pracodawca, jak również w relacji pracownik–osoba trzecia–pracodawca.

Odpowiedzialność materialna dotyczy:

  • pracowników zatrudnionych u poszkodowanego pracodawcy w chwili realizacji tej odpowiedzialności,
  • osób, które pracownikami już nie są, ale odpowiadają za niedopełnienie obowiązków wynikających ze stosunku pracy nieistniejącego już w chwili dochodzenia od nich odszkodowania,
  • spadkobierców takich osób w zakresie odpowiedzialności za ich długi wynikające z poprzednio istniejącego stosunku pracy.

Unormowanie w Kodeksie pracy materialnej odpowiedzialności pracowników nie wyklucza możliwości odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego (nie wyłączając przepisów o czynach niedozwolonych), jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Przepisy kodeksowe przewidują 3 rodzaje odpowiedzialności materialnej:

  • za szkodę wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114–123 k.p.) – to tzw. odpowiedzialność na zasadach ogólnych – wynika wprost z przepisów prawa i ponosi ją każdy pracownik. W jej ramach rozróżniamy odpowiedzialność z winy nieumyślnej lub umyślnej,
  • za powierzone mienie do zwrotu lub do wyliczenia się (art. 124–127 k.p.) – do jej zaistnienia konieczne jest uprzednie spełnienie dodatkowej przesłanki, tzn. prawidłowego powierzenia mienia, a powstała szkoda opiera się na domniemanej winie pracownika w razie wykazania, że nie wyliczył się on z powierzonego mienia. W jej ramach rozróżniamy indywidualną odpowiedzialność za mienie powierzone oraz współodpowiedzialność za mienie powierzone, gdy pieczę nad nim sprawuje wspólnie kilku pracowników,
  • za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej – obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika spoczywa bezpośrednio na pracodawcy, który ma następcze roszczenie regresowe wobec swojego pracownika (patrz też: Odpowiedzialność regresowa).
reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »