| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Zwolnienia grupowe > Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. II PK 332/04

Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. II PK 332/04

Na podstawie art. 1861 § 1 k.p. dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego, jeżeli przed wejściem w życie tego przepisu pracodawca wypowiedział umowę o pracę z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z

Na podstawie art. 1861 § 1 k.p. dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego, jeżeli przed wejściem w życie tego przepisu pracodawca wypowiedział umowę o pracę z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980zezm.).

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Małgorzaty F. przeciwko I.T. Polska SA z siedzibąw T.P. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgo-wego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2004 r.

zmienił zaskarżony wyrok i oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 17 marca 2004 r. [...].

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 marca 2004 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu oddalił powództwo Małgorzaty F. przeciwko I.T. Polska SA w T.P. o przywrócenie do pracy. Sąd ustalił, że powódka pracowała w pozwanej Spółce na stanowisku specjalisty do spraw public relations. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w związku z urodzeniem dziecka w dniu 10 września 2003 r. udzielono jej urlopu wychowawczego do końca sierpnia 2004 r. Pismem z dnia 19 grudnia 2003 r., doręczonym powódce 22 grudnia 2003 r., pozwana wypowiedziała powódce umowę o pracę na dzień 31 marca 2004 r. na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) w związku ze zmianami organizacyjnymi. Powódka nie kwestionowała przesłanek i zasadności wypowiedzenia, natomiast powołała się na ochronę przewidzianą w art. 1861 § 1 k.p. Zdaniem Sądu powódka nie korzysta z takiej ochrony. Powołana ustawa obowiązująca w dacie dokonania wypowiedzenia dopuszczała możliwość wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy w sytuacji, w której usprawiedliwiona nieobecność w pracy spowodowana urlopem trwała dłużej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 1 i 3). Z przyczyn określonych w tej ustawie wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego dopuszczał także przepis § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. Nr 60, poz. 277 ze zm.). Pod rządami przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. kobiecie korzystającej z urlopu wychowawczego można było wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081 ze zm.) został dodany do Kodeksu pracy przepis art. 1861, który w § 1 stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i w omawianym zakresie nie zawiera przepisów przejściowych. Ponieważ wypowiedzenie powódce umowy o pracę zostało dokonane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, nie mająza-stosowania wprowadzone tą ustawą przepisy. Wynika to z regulacji zawartej w art. 3 k.c., zgodnie z którą ustawa nie ma mocy wstecznej, zaś wyjątkowe stosowanie nowej ustawy do stosunków powstałych przed jej obowiązywaniem musi wynikać wprost z jej brzmienia lub celu. W przypadku wprowadzenia art. 1861 k.p. ustawodawca nie przewidział stosowania go z mocą wsteczną.

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Monitor prawa pracy i ubezpieczeń189.00 zł

Narzędzia kadrowego

reklama

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »