| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Spory zbiorowe > Wynagrodzenie mediatora

Wynagrodzenie mediatora

Procedura rozwiązywania sporu zbiorowego wymaga niekiedy udziału „trzeciej strony” - mediatora. Warunki wynagradzania mediatora zasadniczo kształtowane są w wyniku porozumienia stron. Przepisy gwarantują minimalny poziom tego świadczenia.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie wyboru mediatora w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu rozbieżności, każda ze stron może zwrócić się o wyznaczenie mediatora przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z listy ustalonej przez tego ministra. Wówczas dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora desygnowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ustalenie wynagrodzenia

Początkowo ustawa nie regulowała kwestii związanych z wynagrodzeniem mediatorów. W praktyce obowiązywała zasada, że kosztami postępowania mediacyjnego prowadzonego przez mediatora wyznaczonego z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej obciążano pracodawcę będącego w sporze zbiorowym, a wydatki związane z poniesionymi kosztami przejazdu i zakwaterowania ponosiło Ministerstwo. Natomiast w przypadku gdy strony samodzielnie ustaliły osobę mediatora, zawierały z nim umowę o wykonanie usługi mediacyjnej. Dopiero w wyniku nowelizacji ustawy w 1997 r. określono zasady wynagradzania mediatorów. Obecnie strony sporu zawierają z mediatorem umowę, w której określają jego wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Gwarantowane minimum

Swoboda stron w ustalaniu wysokości wynagrodzenia należnego mediatorowi jest ograniczona przez przepis ustawy przewidujący, że wynagrodzenie mediatora nie może być niższe niż wynikające z rozporządzenia określającego warunki wynagradzania mediatorów z listy prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (DzU nr 269, poz. 2673) wynagrodzenie mediatora z tej listy wynosi:

• 388 zł za pierwszy dzień mediacji,

• 311 zł za drugi dzień mediacji,

• 235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.

Należy dodać, że umowa zawarta przez mediatora z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe niż wynikające z przepisów rozporządzenia.

Koszty postępowania mediacyjnego

Koszty postępowania mediacyjnego, obejmujące wynagrodzenie mediatora i poniesione przez niego koszty przejazdu i zakwaterowania w wysokości określonej w umowie zawartej ze stronami sporu, ponoszą strony sporu w równych częściach. Mogą one jednak zmodyfikować zasady ponoszenia kosztów, uzgadniając inny ich podział. W ustawie przewidziano również rozwiązanie w sytuacji, gdy strona nie posiada środków na pokrycie wymienionych wyżej kosztów postępowania mediacyjnego. Jeżeli udokumentuje brak tych środków i złoży stosowny wniosek, koszty mediacji pokrywa minister właściwy do spraw pracy. Niezależnie jednak od wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie z mediatorem, minister pokrywa to wynagrodzenie tylko do wysokości stawek określonych w rozporządzeniu dla mediatorów z listy. W takim przypadku strona, która nie była w stanie zaspokoić ciążących na niej kosztów postępowania, jest zobowiązana do wypłaty mediatorowi pozostałej części wynagrodzenia.

Jeżeli w trakcie postępowania mediacyjnego okaże się konieczne ustalenie sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu pracy i mediator zaproponuje przeprowadzenie ekspertyzy, to koszty takiej ekspertyzy (jeśli strony nie postanowią inaczej) obciążają zakład pracy.

Prawo do zwolnienia od pracy

Mediatorom pozostającym w stosunku pracy na czas trwania mediacji przysługuje zwolnienie od pracy. Łączny wymiar tego zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przekraczać 30 dni. Z uwagi na to, że jest to zwolnienie celowe, pracodawca obowiązany jest udzielić zwolnienia w celu prowadzenia mediacji w terminie wskazanym we wniosku. Ponieważ ustawa nie przewiduje zachowania prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia, jest ono niepłatne.

Halina Tulwin

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK