| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Spory zbiorowe > Wynagrodzenie mediatora

Wynagrodzenie mediatora

Procedura rozwiązywania sporu zbiorowego wymaga niekiedy udziału „trzeciej strony” - mediatora. Warunki wynagradzania mediatora zasadniczo kształtowane są w wyniku porozumienia stron. Przepisy gwarantują minimalny poziom tego świadczenia.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie wyboru mediatora w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu rozbieżności, każda ze stron może zwrócić się o wyznaczenie mediatora przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z listy ustalonej przez tego ministra. Wówczas dalsze postępowanie jest prowadzone z udziałem mediatora desygnowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ustalenie wynagrodzenia

Początkowo ustawa nie regulowała kwestii związanych z wynagrodzeniem mediatorów. W praktyce obowiązywała zasada, że kosztami postępowania mediacyjnego prowadzonego przez mediatora wyznaczonego z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej obciążano pracodawcę będącego w sporze zbiorowym, a wydatki związane z poniesionymi kosztami przejazdu i zakwaterowania ponosiło Ministerstwo. Natomiast w przypadku gdy strony samodzielnie ustaliły osobę mediatora, zawierały z nim umowę o wykonanie usługi mediacyjnej. Dopiero w wyniku nowelizacji ustawy w 1997 r. określono zasady wynagradzania mediatorów. Obecnie strony sporu zawierają z mediatorem umowę, w której określają jego wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Gwarantowane minimum

Swoboda stron w ustalaniu wysokości wynagrodzenia należnego mediatorowi jest ograniczona przez przepis ustawy przewidujący, że wynagrodzenie mediatora nie może być niższe niż wynikające z rozporządzenia określającego warunki wynagradzania mediatorów z listy prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 8 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy (DzU nr 269, poz. 2673) wynagrodzenie mediatora z tej listy wynosi:

• 388 zł za pierwszy dzień mediacji,

• 311 zł za drugi dzień mediacji,

• 235 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.

Należy dodać, że umowa zawarta przez mediatora z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe niż wynikające z przepisów rozporządzenia.

Koszty postępowania mediacyjnego

Koszty postępowania mediacyjnego, obejmujące wynagrodzenie mediatora i poniesione przez niego koszty przejazdu i zakwaterowania w wysokości określonej w umowie zawartej ze stronami sporu, ponoszą strony sporu w równych częściach. Mogą one jednak zmodyfikować zasady ponoszenia kosztów, uzgadniając inny ich podział. W ustawie przewidziano również rozwiązanie w sytuacji, gdy strona nie posiada środków na pokrycie wymienionych wyżej kosztów postępowania mediacyjnego. Jeżeli udokumentuje brak tych środków i złoży stosowny wniosek, koszty mediacji pokrywa minister właściwy do spraw pracy. Niezależnie jednak od wysokości wynagrodzenia ustalonego w umowie z mediatorem, minister pokrywa to wynagrodzenie tylko do wysokości stawek określonych w rozporządzeniu dla mediatorów z listy. W takim przypadku strona, która nie była w stanie zaspokoić ciążących na niej kosztów postępowania, jest zobowiązana do wypłaty mediatorowi pozostałej części wynagrodzenia.

Jeżeli w trakcie postępowania mediacyjnego okaże się konieczne ustalenie sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu pracy i mediator zaproponuje przeprowadzenie ekspertyzy, to koszty takiej ekspertyzy (jeśli strony nie postanowią inaczej) obciążają zakład pracy.

Prawo do zwolnienia od pracy

Mediatorom pozostającym w stosunku pracy na czas trwania mediacji przysługuje zwolnienie od pracy. Łączny wymiar tego zwolnienia w roku kalendarzowym nie może przekraczać 30 dni. Z uwagi na to, że jest to zwolnienie celowe, pracodawca obowiązany jest udzielić zwolnienia w celu prowadzenia mediacji w terminie wskazanym we wniosku. Ponieważ ustawa nie przewiduje zachowania prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia, jest ono niepłatne.

Halina Tulwin

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W EMERYTURACH

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK