| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie są podatkowe skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych

Jakie są podatkowe skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych

Popularną formą premiowania pracowników jest przyznawanie im dodatkowych świadczeń. Na tym tle dochodzi jednak często do sporów pracodawców z organami podatkowymi. Przekazywane pracownikom świadczenia powodują bowiem różne skutki podatkowe.

Podobne stanowisko zaprezentował Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2005 r., sygn. 1471/DPF/415/52a/05/PP/1: „(...) zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu wartość nagród otrzymanych przez pracowników Spółki w postaci wycieczek stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego Spółka jako płatnik miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości określonej w art. 32 ust. 1 ww. ustawy (...)”.

Odszkodowanie za odwołanie z urlopu

Zwolnione z podatku są odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3 updof). W przypadku rekompensat za zapłacone, lecz niewykorzystane wyjazdy wakacyjne (w sytuacji gdy wyjazd odbył się, ale nie trwał przez okres zaplanowany przez pracownika lub nie doszedł do skutku), odrębnymi przepisami będzie Kodeks pracy.

Zwolnieniu podlega jednak tylko kwota zwrotu do wysokości wydatku faktycznie poniesionego przez pracownika (np. z tytułu zakupu wycieczki w biurze podróży). Natomiast każda kwota wypłacona ponad koszty faktycznie poniesione podlega opodatkowaniu. Potwierdził to Naczelnik pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 września 2006 r., sygn. PD2.2–415–35/06: „(...) pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu na podstawie art. 167 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Powyższe dotyczy zwrotu wydatków w wysokości faktycznie poniesionej przez pracownika i udokumentowanej. Pracodawca może jednak zrekompensować pracownikowi odwołanie z urlopu wypłacając mu określone świadczenie pieniężne ponad kwotę rzeczywiście poniesionych przez pracownika wydatków. Wszelkie kwoty otrzymane ponad koszty faktycznie poniesione będą jednak stanowić dla niego przychód podlegający opodatkowaniu (...)”.

WAŻNE!

Zwrot kosztów przewyższających wydatki faktycznie poniesione przez pracownika odwołanego z urlopu skutkuje u niego przysporzeniem majątkowym (w wysokości różnicy między kosztami faktycznie poniesionymi a zwracanymi przez pracodawcę), które należy opodatkować.

Ubranie dla pracownika

Zwolniona z podatku dochodowego jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór (art. 21 ust. 1 pkt 10 updof). Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na zakup odzieży dla pracowników jest zatem zwolniona z podatku, jeśli używanie tej odzieży należy do obowiązków pracownika. Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w interpretacji indywidualnej z 4 września 2007 r., sygn. 1437/ZDF/423/123/07/LJ: „(...) z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pracownicy mają obowiązek nosić odzież oznaczoną marką YYY wyłącznie w czasie pracy i nie mają prawa do jej używania poza godzinami pracy. Ponadto po zakończeniu sprzedaży, w danym salonie YYY, danej kolekcji odzieży pracownicy mają obowiązek dokonać zwrotu pracodawcy wydanej odzieży. W świetle powyższych przepisów wydanie pracownikom odzieży oznaczonej marką YYY wyłącznie do czasowego używania tylko w czasie świadczenia pracy nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani też nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (...)”.

Podstawa prawna:

  • art. 11 ust. 2–2b, art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 3, pkt 10, pkt 11, pkt 11a, pkt 19, pkt 38, pkt 67, pkt 112 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • § 2 pkt 4, § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973 ze zm.).

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK